xs
xsm
sm
md
lg

งาน “พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙” 1-10 ธ.ค. นี้ งดงามประทับใจ สายดอกไม้ไม่ควรพลาด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ปิ่น บุตรี

Youtube :Travel MGR

สวนหลวง ร.๙ จัดงาน “พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙” ครั้งที่ 32 ในระหว่างวันที่ 1-10 ธ.ค.62
สวนหลวง ร.๙ จัดงาน “พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙” ครั้งที่ 32 ในระหว่างวันที่ 1-10 ธ.ค.62 เวลา 08.00 - 19.00 น. ณ สวนหลวง ร.๙ เขตประเวศ กรุงเทพฯภายในงานพบกับการจัดประดับตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับนับแสนต้นบนพื้นที่ 500 ไร่ ของสวนหลวง ร.๙ นอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมน่าสนใจอื่น ๆ อีก อาทิ ตลาดชาววังในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ตลาดชาวบ้านและตลาดน้ำ กิจกรรม DIY การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงดนตรีในสวน เป็นต้น

กลับมาอีกครั้งกับ “งานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙ ประจำปี 2562 ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 32 โดยมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 19.00 น. ณ สวนหลวง ร.๙ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

เนรมิตดอกไม้งามนับแสนดอกจัดงาน พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙
ภายในงานพบกับการเนรมิตพื้นที่ 500 ไร่ ของสวนหลวง ร.๙ จัดประดับตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิดอย่างงดงามน่าตื่นตาตื่นใจ อาทิ ทูเนีย เทียนฝรั่ง เวอร์บีน่า แซลเวีย แพงพวย ฮอลลีฮ็อค บานชื่น ดาวเรือง ดาวกระจาย และไม้เมืองหนาวจากยุโรปอีกหลายสายพันธุ์

นอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมน่าสนใจ ชวนชม ชิม ชอป แชะ ชิลล์ อาทิ
-ตลาดชาววังในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ จำหน่ายอาหารและงานหัตถศิลป์ในแบบฉบับราชสำนัก
-ตลาดชาวบ้านและตลาดน้ำ จำหน่ายหัตถกรรมและอาหารพื้นบ้านของแต่ละภาคทั่วไทย
-กิจกรรม DIY ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมสามารถนำของที่ทำกลับบ้านได้
-การแสดงศิลปวัฒนธรรม อาทิ การแสดงในราชสำนัก การแสดงโขนการแสดงลิเก การแสดงละครนอก การแสดงเพลงพื้นบ้าน การละเล่นพื้นบ้าน เป็นต้น
-การแสดงดนตรีในสวนท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันร่มรื่นสวยงาม
-กิจกรรมการพยากรณ์โชคชะตาสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการดูดวง โดยนักพยากรณ์ชื่อดัง

งดงามแปลงดาวเรือง เหลืองอร่าม
รวมถึงนิทรรศการและกิจกรรมชวนชม ได้แก่ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในหัวข้อ “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา”, นิทรรศการ “สวนดอกไม้เมืองหนาว”, นิทรรศการ “วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต”, กิจกรรม “สืบสานงานศิลป์ถิ่นเรืองรอง”, กิจกรรม “จากแวร์ซายส์...สู่สวนหลวง ร.๙” เทศกาลตลาดในนสวนฝรั่งเศส เป็นต้น

สวนหลวง ร.๙ แหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้คู่กทม.
สำหรับ “สวนหลวง ร.9” สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เนื่องในศุภมงคลสมัย ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 60 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2530 โดยในหลวงรัชกาลที่ ๙ ได้เสด็จพระราชดำเนินเปิดสวนหลวง ร.๙ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2530

สวนหลวง ร.9 นอกจากจะเป็นสวนสาธารณะเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและการออกกำลังกายแล้ว ยังเป็นสวนพฤกษศาสตร์ และสถานที่ส่งเสริมวิชาการ ซึ่งได้ปลูกรวบรวมพันธุ์ไม้ชนิดต่าง ๆ ไว้ เป็นจำนวนมาก มีทั้ง ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้ล้มลุก ไม้ดอก ไม้ใบ ไม้ป่า และไม้นำเข้าจากต่างประเทศ รวมแล้วเกือบ 3,000 ชนิด เพื่อการศึกษาวิจัยและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ที่น่าสนใจมากแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร

หอรัชมงคล สัญลักษณ์ของสวนหลวง ร.๙
ปัจจุบันสวนหลวง ร.๙ แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่

1.สถานรัชมงคล มีไฮไลท์สำคัญคือ “หอรัชมงคล” สัญลักษณ์อันโดดเด่นของสวนหลวง ร.๙ มีลักษณะอาคารเป็นศิลปะไทยประยุกต์ สมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลที่ ๙ รูปเก้าเหลี่ยมด้านเท่า เส้นผ่านศูนย์กลาง 63 เมตร สูง 53 เมตร ประดับหลังคาด้วยกระเบื้องเคลือบสีเหลืองทองอันเป็นสีวันพระราชสมภพ ภายในมี 9 ห้อง เป็นกระจกโดยรอบ เพื่อให้สามารถชมได้จากภายนอก

หอรัชมงคลนี้เป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ และสิ่งของในพระองค์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้นำมาจัดแสดง บริเวณศูนย์กลางของอาคารเป็นหอประชุมขนาดความจุประมาณ 500 คน

สวนสวยสไตล์อังกฤษ
นอกจากนี้สถานรัชมงคล ยังมีสิ่งน่าสนใจอื่น ๆ อีก อาทิ สวนนานาชาติ, อุทยานมหาราช, สวนรมณีย์, บรมราชินีนาถบุปผาลัย, ศาลาพุฒ-จันทน์ เป็นต้น

2.สวนกิจการ สวนนี้มี “สวนน้ำ” เป็นหัวใจหลัก โดยในหลวง ร.๙ ทรงมีพระราชดำริให้จัดทำสวนน้ำในบริเวณสวนหลวง ร.๙ เพื่อเป็นการจำลองให้คล้ายกับ “พรุ” ตามสภาพธรรมชาติ เพื่อการศึกษาสัตว์น้ำ ตลอดจนพรรณไม้น้ำที่อยู่ในสวน และเพื่อความรื่นรมย์แก่ผู้มาชมสวนนี้

ส่วนสิ่งน่าสนใจอื่น ๆ ใน สวนกิจการนั้นก็มี สนามราษฎร์และศูนย์กีฬา, กระโจมแตร, สวนไม้ผลเมืองร้อน, สวนกล้วย และ สวนกำแพงหิน เป็นต้น

สวนหลวง ร.๙ มีหลากหลายมุมให้เลือกถ่ายรูป
3.ลานพฤกษพรรณ เป็นที่รวบรวมพันธุ์ไม้ชนิดต่าง ๆ ที่จัดปลูกตามหลักอนุกรมวิธานและนิเวศวิทยา เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา การอนุรักษ์และการค้นคว้าวิจัย มีป้ายชื่อวิทยาศาสตร์เพื่อบอกชนิดและหมวดหมู่ของพรรณไม้ สวนนี้รวบรวมพรรณไม้ไว้ประมาณ 200 วงศ์ จำนวนประมาณ 3300 ชนิด

ลานพฤกษพรรณ มีจุดน่าสนใจ นำโดย “หอพฤกษศาสตร์” เป็นอาคารที่ประกอบด้วยห้องพิพิธภัณฑ์พืชที่เก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้ง พันธุ์ไม้ดอง และตัวอย่างส่วนต่าง ๆ ของพันธุ์ไม้จัดแสดงไว้เป็นหมวดหมู่เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งบริการและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านพรรณพืช นอกจากนี้ยังมีห้องสมุดทางด้านพฤกษศาสตร์ และที่ทำงานของเจ้าหน้าที่และนักวิชาการทางด้านพฤกษศาสตร์

ภายในอาคารพันธุ์ไม้ในร่ม
นอกจากนี้ที่ลานพฤกษพรรณก็ยังมี สวนมไหสวรรย์ไม้ดัดไทย, สวนกล หรือเขาวงกตที่ปลูกต้นข่อย (Streblus asper Lour.), เรือนเฟินและกล้วยไม้, สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติฯ, ส่วนพืชวงศ์หญ้า, สวนบัวเบญจพรรณ, อาคารจิโอเดสิคโดม (อาคารปลูกพรรณไม้ทนแล้ง) อาคารแสดงพันธุ์ไม้ในร่ม, มุมแมกโนเลีย, สวนเชิงผา และกลุ่ม ไม้ประจำจังหวัด เป็นต้น

ทุก ๆ ปี มูลนิธิสวนหลวง ร.๙ กรุงเทพมหานคร และอีกหลายหน่วยงาน จะจับมือกัน จัดงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙ ขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงวันที่ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ได้เสด็จพระราชดำเนินเปิดสวนหลวง ร.๙ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2530 โดยปีนี้ งาน “พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙” ครั้งที่ 32 มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 1-10 ธ.ค.62 ตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น

งานนี้สายต้นไม้ ดอกไม้ ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง

บรรยากาศในสวนหลวง ร.๙
....................................................................................................

สวนหลวง ร.๙ เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 05.00 - 19.00 น. โดยเริ่มเก็บค่าผ่านประตูตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. (ค่าผ่านประตู คน 10 บาท, มอเตอร์ไซต์ 5 บาท, รถยนต์, รถเก๋ง/รถกระบะ 10 บาท, รถตู้ 20 บาท, รถบัส 30 บาท, รถชมสวน วันอาทิตย์ 10 บาท)

สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะและต้องการเจ้าหน้าที่นำชม ติดต่อได้ที่สำนักงานมูลนิธิสวนหลวง ร.๙ โทร. 0-2328-1385-86

แปลงดาวเรืองเหลืองอร่าม

ทิวลิปเบ่งบานงดงาม

สวนสวยสไตล์ยุโรป

จำลองบรรยากาศตลาดน้ำมาไว้ในงาน

การแสดงทางวัฒนธรรม


....................................................................................................


สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ กอง บก.ข่าวท่องเที่ยว แฟกซ์ 0-2629-4467 อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook :Travel @ Manager


ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Travel MGRSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...