xs
xsm
sm
md
lg

“เชียงราย-เชียงตุง-อินเล”...เสน่ห์ชวนประทับใจในเส้นทางไทย-เมียนมาร์/ปิ่น บุตรี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ปิ่น บุตรี

โดย : ปิ่น บุตรี(pinn109@hotmail.com)
ท้องทุ่งนาเขียวขจีและหมู่บ้านในชนบทเชียงตุง
การเปิด “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” หรือ “เออีซี”(AEC : ASEAN Economic Community) ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวย่างทางเดินสำคัญต่อการพัฒนาในด้านต่างๆของกลุ่มประเทศในอาเซียน ไม่ว่าจะเป็น ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การคมนาคม รวมไปถึงในด้าน“การท่องเที่ยว” ที่การเปิด AEC นั้นมีคุณูปการสำคัญอย่างยิ่งต่อภาคการท่องเที่ยว เพราะสามารถเปิดประตูเชื่อมโยงระหว่างประเทศต่างๆในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนให้สะดวกง่ายดายคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

สำหรับจังหวัด“เชียงราย” ที่มี อ.แม่สาย ดินแดนเหนือสุดแดนสยาม เป็น 1 ใน 3 ด่านพรมแดนสำคัญ คือ “แม่สาย - ท่าขี้เหล็ก”(ประเทศเมียนมาร์) หลังการเปิด AEC ก็ยิ่งทำให้ด่านแม่สายมีความคึกคักมากยิ่งขึ้น
ทะเลสาบอินเล กับมนต์เสน่ห์แห่งวิถีชาวอินตาที่สามารถใช้เท้าพายเรือแทนมือได้
นอกจากนี้หลังเกิดการเปลี่ยนแปลงสำคัญทางการปกครองในเมียนมาร์ เปลี่ยนมือจากรัฐบาลทหารมาสู่รัฐบาลพลเรือน ก็ทำให้เมียนมาร์เดินหน้าเปิดประเทศมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าไปลงทุนทำธุรกิจ และท่องเที่ยวในพม่ามากยิ่งขึ้น

นั่นจึงทำให้ทาง “การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)” ภูมิภาค ภาคเหนือ และ ททท. สำนักงานเชียงราย ได้เดินหน้าจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวเชื่อมโยง AEC ในรัฐฉาน ประเทศเมียนมาร์ขึ้น ในเส้นทาง “เชียงราย-เชียงตุง-เฮโฮ-ทะเลสาบอินเล-ตองยี” ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-23 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา
วัดร่องเสือเต้น สถานที่น่าสนใจมาแรงแห่งใหม่ในเชียงราย
โครงการนี้ ททท. ได้นำผู้ประกอบการนำเที่ยวในภาคเหนือและภาคใต้มาร่วมสำรวจแหล่งท่องเที่ยวและศักยภาพด้านการขายในเส้นท่องเที่ยวดังกล่าว เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางการท่องเที่ยวในรูปแบบของการ“เที่ยวข้ามภาค”ขึ้น เพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาคต่างๆในเมืองไทยให้มากยิ่งขึ้น

นายเลิศชาย หวังตระกูลดี ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานเชียงราย เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงรายถือเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญทางตอนเหนือของประเทศไทย มีความได้เปรียบทางสภาพภูมิศาสตร์ เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงกับประเทศในกลุ่มอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง(GMS) มีความได้เปรียบทางเส้นทางคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนๆบ้าน(เมียนมาร์ สปป.ลาว) และจีนตอนใต้ (มณฑลยูนนาน) ทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ เนื่องจากเชียงรายมีด่านพรมแดนถาวรในการเป็นประตูเชื่อมโยงสู่ประเทศต่างๆ ใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน และอำเภอเชียงของ ประกอบกับในปีนี้(2559) บริษัทสายการบินต่างๆ ให้ความสนใจเปิดเส้นทางการบินเพิ่มขึ้น อาทิ เส้นทาง เชียงราย-หาดใหญ่ เส้นทาง เชียงราย-ภูเก็ต เป็นต้น ส่งผลให้เกิดการท่องเที่ยวเชื่อมโยงข้ามภูมิภาค

ที่เที่ยวใหม่ในเชียงราย
ลานดาว ม.แม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในประเทศไทย
สำหรับเส้นทางท่องเที่ยว AEC ไทย-เมียนมาร์ “เชียงราย-เชียงตุง-ทะเลสาบอินเล-ตองยี”(แบบสรุปย่อ)นั้น วันแรก เราออกทัวร์ชมความน่าสนใจของสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆในเชียงราย เริ่มจาก “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” (ต.ท่าสุด อ.เมือง) หรือ ที่นิยมเรียกกันสั้นๆว่า “ม.แม่ฟ้าหลวง” ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในประเทศไทย

วันนี้ ม.แม่ฟ้าหลวง โดยนักศึกษาและครูบาอาจารย์สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ในนาม กลุ่ม “Triple T Travel” ได้จัดกิจกรรม“แคมปัสทัวร์”(Campus Tour)ขึ้น เพื่อต้องการฝึกบรรดานักศึกษาที่เรียนมาทางด้านการท่องเที่ยว ได้สัมผัสกับประสบการณ์จริงในงานด้านการท่องเที่ยว
ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรและสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โดยกิจกรรมแคมปัสทัวร์เป็นรูปแบบของโครงการนำร่อง นั่งรถรางพาทัวร์ชมสิ่งน่าสนใจต่างๆใน ม.แม่ฟ้าหลวง ใน 4 เส้นทาง 8 ไฮไลท์ ได้แก่ “พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี”(สมเด็จย่า), “ลานดาว”, “วิหารพระเจ้าล้านทอง”, “พิพิธภัณฑ์อายธรรมลุ่มน้ำโขง”, “ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรและสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง”, “โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง”, “ศูนย์กีฬา” และ “สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ด้านหน้าวิหารวัดร่องเสือเต้นมีประติมากรรมบันไดนาคอันสวยงามอ่อนช้อย คอยต้อนรับผู้มาเยือน
จากนั้นเราไปชมความงามของ “วัดร่องเสือเต้น” (ต.ริมกก อ.เมือง) สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ในเชียงรายที่กำลังมาแรงกับผลงานการสร้างสรรค์ของ “นายพุทธา กาบแก้ว” หรือ “สล่านก” ศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงราย(ลูกศิษย์อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ผู้สร้างสรรค์วัดร่องขุ่นอันลือลั่น)
พระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถ
วัดร่องเสือเต้นโดดเด่นไปด้วยโทนสีน้ำเงิน มีลวดลายประดับตกแต่งจากศิลปะงานปูนปั้นและงานประติมากรรม อันงดงาม ประณีตอ่อนช้อย ในแทบทุกอณูของวัด นอกจากนี้ยังมี “พระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถ” พระประธานสิงห์หนึ่งองค์งามในวิหารเป็นไฮไลท์สำคัญ ที่ผู้คนต่างเดินทางมากราบสักการะกันไม่ขาดสาย
พระสิงห์สานชนะมาร พระพุทธรูปสานด้วยไม้ไผ่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
ถัดไปเป็น“วัดหิรัญญาวาส”(ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย) ที่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวใหม่มาแรง เนื่องจากวัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐาน “พระสิงห์สานชนะมาร” พระพุทธรูปสานด้วยไม้ไผ่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก หน้าตักกว้าง 9.9 ศอก สูง 19 ศอก ซึ่งในวันที่ 31 ธ.ค. 59 นี้ ทางวัดหิรัญญาวาส จะทำพิธีบรรจุหัวใจพระพุทธรูปที่ทำจากเงินบริสุทธิ์ 7.5 กก. ผู้ใดสนใจสามารถไปร่วมพิธีบรรจุหัวใจพระพุทธรูปกันได้ตามจิตศรัทธา
ผลิตภัณฑ์กระดาษสาหลากหลายที่จินนาลักษณ์กระดาษสา
ทริปเที่ยวในจังหวัดเชียงรายปิดท้ายกันที่ “จินนาลักษณ์กระดาษสา”(ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย) ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ประเภท DIY แห่งใหม่ที่น่าสนใจใน จ.เชียงราย

จินนาลักษณ์กระดาษสา ผลิตกระดาษสามานานกว่า 20 ปี เป็นผู้บุกเบิกการนำวัสดุธรรมชาติ อย่างเช่นดอกไม้ มาสร้างสรรค์เป็นลวดลายในกระดาษสา ที่ความสวยงามเก๋ไก๋มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
นักท่องเที่ยวสามารถทดลองทำกระดาษสาด้วยตัวเองได้ที่จินนาลักษณ์กระดาษสา
นอกจากนี้จินนาลักษณ์กระดาษสายังเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้เกี่ยวกับกระดาษสา เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกวัสดุไปจนถึงกระบวนการผลิตจนออกมาเป็นกระดาษสาอันสวยงาม โดยเปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้ร่วมทดลองทำกระดาษสาด้วยตัวเอง นับเป็นผลงานที่เกิดจากไอเดียและการสร้างสรรค์ของแต่ละคนที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลกเท่านั้น

ท่าขี้เหล็ก-เชียงตุง
ด่านพรมแดนแม่สาย
เช้าวันถัดไป เราออกเดินทางกันแต่เช้าตรูเพื่อไปข้ามพรมแดนที่ ด่านแม่สายสู่เมืองท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาร์(ปัจจุบันการไปเที่ยวพม่าทางถนนยังต้องทำวีซ่าอยู่) จากนั้นเดินทางจากจังหวัดท่าขี้เหล็กสู่“จังหวัดเชียงตุง” แห่งรัฐฉาน (ท่าขี้เหล็ก-เชียงตุง มีระยะทางประมาณ 164 กม.ใช้เวลาทางรถยนต์ประมาณ 3 ชม. รถบัสประมาณ 4 ชม.)

ระหว่างทางจากท่าขี้เหล็กสู่เชียงตุง มีหลายจุดที่มีวิวทิวทัศน์อันสวยงามไม่ว่าจะเป็นมีวิวทิวทัศน์ของขุนเขา สายน้ำ หมู่บ้าน และทุ่งนาขั้นบันไดอันสวยงาม ก่อนจะเข้าเขตเมืองเชียงตุงที่มีป้ายยินดีต้อนรับสู่เมืองเชียงตุง(และลาก่อนเมืองเชียงตุง) ที่นักท่องเที่ยวนิยมลงไปถ่ายรูปคู่กับป้ายแห่งนี้เป็นที่ระลึกกันเป็นจำนวนมาก
ป้ายยินดีต้อนรับสู่เมืองเชียงตุง
จังหวัดเชียงตุงเป็นเมืองที่มีชาวไตใหญ่(ไทใหญ่)และชาวไตเขิน(ไทเขิน)อาศัยอยู่เป็นหลัก ในอดีตมีความเจริญเทียบเท่ากับเมืองเชียงใหม่แห่งล้านนา และเมืองเชียงรุ่งแห่งสิบสองปันนา(มณฑลยูนนานประเทศจีน)

แต่ปัจจุบันเมืองเชียงตุงมีบรรยากาศดูคล้ายเมืองไทยย้อนยุคไปเมื่อประมาณ 30-40 ปีที่แล้ว โดยเฉพาะในชนบท จะอวลไปด้วยกลิ่นอายของเมืองไทยย้อนยุคอย่างชัดเจน
พระธาตุจอมคำ
เชียงตุงเป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีความโดดเด่นในพระพุทธศาสนา ในเชียงตุงมีวัดและสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่าสนใจหลากหลาย สำหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญๆที่เป็นไฮไลท์ทางการท่องเที่ยวในตัวเมืองเชียงตุงนั้นก็อย่างเช่น
วัดพระมหามัยมุนี
-“วัดจอมคำ” หรือ “วัดพระธาตุจอมคำ” เป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมือง มีองค์พระธาตุจอมคำสีทองงามอร่าม ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า

-“วัดพระมหามัยมุนี” หรือ “วัดพระเจ้าหลวง” เป็นที่ประดิษฐานพระมหามัยมุนีที่จำลองมาจาก องค์พระมหามัยมุนี เมืองมัณฑะเลย์ ที่เป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญสูงสุด(เบญจมหาบูชาสถาน) ของประเทศเมียนมาร์
พระชี้นิ้ว เขาจอมสัก หนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองเชียงตุง
-“พระชี้นิ้ว” เป็นพระพุทธรูปปางประทับยืนบนเขาจอมสัก ทำท่ากำลังชี้นิ้วไปยังตัวเมืองเชียงตุง ซึงมีประวัติการสร้างเกี่ยวเนื่องกับการก่อกำเนิดเมืองเชียงตุง ปัจจุบันถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญอันโดดเด่นของเมืองเชียงตุง
นอกเมืองเชียงตุงมีวิถีชนบทในหลากหลายหมู่บ้านให้เที่ยวชมกัน
นอกจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆแล้วในตัวเมืองแล้ว หากออกนอกเมืองเชียงตุงไปก็ยังมีหมู่บ้านต่างๆเป็นอีกหนึ่งสิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวไปสัมผัสกับวิถีชีวิตชนบทอันงดงามเป็นเอกลักษณ์ของชาวเชียงตุง
กาดหลวงเชียงตุง
ขณะที่ในตัวเมืองนั้นก็มี “กาดหลวง” หรือ “ตลาดเชียงตุง” เป็นอีกหนึ่งจุดน่าสนใจที่นอกจากจะเป็นแหล่งซื้อขายข้าวของเครื่องใช้สำคัญทั้งของชาวเมืองเชียงตุงและนักท่องเที่ยวแล้ว ที่นี่ยังโดดเด่นไปด้วยภาพวิถีชีวิตของชาวไตใหญ่และชาวไตเขิน รวมถึงชนเผ่าอื่นๆให้สัมผัสกันอย่างน่าตื่นตาตื่นใจ

อินเล-ตองยี
วิถีชาวอินตาที่ผูกพันกับสายน้ำในทะเลสาบอินเล
จากเมืองเชียงตุง เราเดินทางไปยังเมืองเฮโฮ แล้วเดินทางต่อไปยังอีกหนึ่งจุดหมายสำคัญของทริปนั่นก็คือ “ทะเลสาบอินเล” (เมืองยองชเว จังหวัดตองยี) ที่อยู่ห่างจากตัวจังหวัดตองยี เมืองหลวงของรัฐฉานประมาณ 25 กม.

ทะเลสาบอินเล เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่มีพื้นที่กว้างขวางกว่า 158 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ในหุบแวดล้อมของขุนเขาแห่งรัฐฉาน
ชาวอินตาผู้มีความสามารถใช้เท้าพายเรือแทนมือ
ภายในทะเลสาบอินเล มีชาวอินตา(อินทา) อาศัยอยู่เป็นชนเผ่าหลักมากยาวนานนับร้อยปี ชาวอินตาแห่งทะเลสาบอินเล ขึ้นชื่อในเรื่องของการทำประมงที่สามารถใช้เท้าพายเรือ(ขาเดียว) แทนมือได้ ยามที่ต้องการเหวี่ยงแห ตีปลา หรือ วางสุ่มสำหรับจับสัตว์น้ำ

นอกจากนี้ชาวอินตายังปลูกบ้านเรือนอยู่ในน้ำ ทำการเกษตรในสายน้ำกับสวนผักลอยน้ำ ปลูกพืชผักต่างๆ เช่น พริก ผักกาด และโดยเฉพาะ “มะเขือเทศ” ที่ปลูกเป็นจำนวนมาก และส่งขายไปทั่วทั้งประเทศเมียนมาร์
สวนผักลอยน้ำในทะเลสาบอินเล
ภายในทะเลสาบอินเลนอกจากจะมีภาพวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำให้สัมผัสกันอย่างน่าตื่นตาตื่นใจแล้ว ยังมีวัดสำคัญๆให้เที่ยวชมกันได้แก่

-“วัดงาแพเชา”(งาแพจอง) หรือ ที่คนไทยรู้จักกันดีในนาม “วัดแมวกระโดด” ที่เป็นวัดอันสวยงามกลางน้ำ เป็นแหล่งรวมพระพุทธรูปสำคัญๆที่ประดิษฐานอยู่ในบุษบกอันงดงามมากมาย
วัดงาแพเชา
-“วัดผ่องต่ออู” วัดที่ประดิษฐาน “พระบัวเข็ม” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ 5 องค์ ที่แกะจากไม้แก่นจันทน์ อายุนับพันปี ซึ่งเดิมเล่าขานกันว่ามีขนาดเล็กแค่ประมาณ 5 ซ.ม. แต่ด้วยชื่อเสียงความศักดิ์สิทธิ์บวกกับความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทำให้มีคนเดินทางมาปิดทองท่านกันเป็นจำนวนมาก จนปัจจุบันพระบัวเข็ม วัดผ่องต่ออู มีขนาดใหญ่กว่าเดิมมากขึ้นหลายเท่า และไม่สามารถเห็นถึงพุทธลักษณะดั้งเดิม เนื่องจากถูกปิดทองจนกลมเกลี้ยงไปหมดทุกองค์(ห้ามผู้หญิงขึ้นไปปิดทององค์พระบัวเข็ม)
พระบัวเข็ม วัดผ่องต่ออู
หลังท่องเที่ยวเพลิดเพลิน(และพักค้าง)ที่ทะเลสาบอินเล คณะเราเดินทางสู่เมือง“ตองยี” เมืองหลวงของรัฐฉาน เพื่อสักการะ“เจดีย์สุระมะณี” สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญของเมืองตองยี ที่จำลองแบบมาจากเจดีย์วัดอนันดา เมืองพุกาม ก่อนเดินทางจากเมืองตองยีสู่เมืองท่าขี้เหล็ก แล้วข้ามด่านแม่สายกลับสู่จังหวัดเชียงราย โดยสวัสดิภาพ

นับเป็นอีกหนึ่งเส้นทางอันชวนประทับใจ ที่วันนี้บนวิถีแห่งความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกยุคใหม่ การได้เห็นภาพชีวิตดั้งเดิมของผู้คนที่ดำรงวิถีอย่างเรียบง่าย พอเพียง แต่มีความสุขนั้น ถือเป็นหนึ่งในสิ่งช่วยปลอบประโลมใจของใครและใครหลายๆคนได้เป็นอย่างดี
เจดีย์สุระมะณี เมืองตองยี
*****************************************

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย (ดูแลพื้นที่เชียงราย,พะเยา) 0-5371-7433

หมายเหตุ : รายละเอียดของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ แบบเจาะลึก จะนำเสนอในโอกาสต่อไป
*****************************************

สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ กอง บก.ข่าวท่องเที่ยว แฟกซ์ 0-2629-4467 อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com

 

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...