xs
xsm
sm
md
lg

“อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย” สัญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“วันรัฐธรรมนูญ” เป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งในวันนี้เอง เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ รัชกาลที่ 7 ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรสยาม ฉบับถาวร ไว้เป็นฉบับแรก เพื่อเป็นหลักในการปกครองของประเทศให้แก่ประชาชนชาวไทย หลังจากได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเดิม มาเป็นระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ


“อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย” นั้นจึงได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อแสดงเป็นสัญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทย นอกจากเป็นสัญลักษณ์แล้ว ประติมากรรมที่ถูกสร้างขึ้นในสถานที่แห่งนี้นั้น ทุกสัดส่วนล้วนมีความหมายนัยแฝงทั้งสิ้น
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ตั้งอยู่ใจกลางวงเวียนระหว่างถนนราชดำเนินกับถนนดินสอ โดยสร้างขึ้นในสมัยของรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2482 หลังจากเจ็ดปีให้หลังจากที่มีเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยเป็นผลงานการออกแบบของหม่อมหลวงปุ่ม มาลากุล ซึ่งได้ออกแบบโดยการนำสถาปัตยกรรมแบบไทยมาผสมผสานเข้าด้วยกัน และควบคุมการก่อสร้างจนแล้วเสร็จโดยศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี บิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของไทย กลายเป็นสถานที่ที่มีความสวยงามและสำคัญแห่งหนึ่งในประเทศไทย

ปีกที่ความสูงจากแท่นพื้น 24 เมตร
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นรูปหล่อลอยตัว ทุกสิ่งที่ออกแบบนั้นล้วนมีความหมายในเชิงสัญลักษณ์ทั้งสิ้น โดยเริ่มจาก ปีกทั้ง สี่ด้าน แสดงถึงบุคคลในคณะราษฎร ประกอบด้วย ทหาร ตำรวจ พ่อค้า และประชาชน แต่ละปีกนั้นจะมีความสูงจากแท่นพื้น 24 เมตร หมายถึง วันที่เปลี่ยนแปลงการปกครอง ตรงกับวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ส่วนฐานของปีกทั้ง 4 ด้านจะมีรูปปั้นลายนูนสูง เน้นถึงเรื่องราวความเป็นมาของคณะราษฎร ตรงกลางเป็นสมุดไทยที่สื่อถึงรัฐธรรมนูญประดิษฐานบนพานแว่นฟ้า ตัวอนุสาวรีย์มีความสูง 3 เมตร หนัก 3 ตัน หมายถึง เดือน 3 หรือ เดือนมิถุนายน นับตามแบบปฏิทินไทย ซึ่งตรงกับเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัยนั้น นอกจากนั้นยังรวมหมายถึง อำนาจอธิปไตย ทั้ง 3 ภายใต้รัฐธรรมนูญ ได้แก่ นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ อีกด้วย

พานรัฐธรรมนูญ
ส่วนกระบอกปืนใหญ่จำนวน 75 กระบอก ที่ปากกระบอกปืนฝังลงดิน ล้อมรอบอนุสาวรีย์มีโซ่ร้อยเรียงไว้ หมายถึง ปีที่ได้ทำการเปลี่ยนแปลง โดยเลข 75 นั้นเป็นเลขท้ายสองตัวหลัง ของปี พ.ศ. 2475 ส่วนโซ่ ที่ร้อยเรียงไว้ ก็หมายความถึง ความสามัคคีการร่วมมือร่วมใจพร้อมเพรียงของคณะปฏิวัติ ส่วนพระขรรค์ที่ประตูทั้ง 6 เล่ม นั้นก็หมายถึง หลักการบริหารประเทศ 6 ประการของคณะราษฎร นั่นเอง

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ในยามค่ำคืน
นอกจากนั้นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นในรูปแบบสัญลักษณ์ทางการเมืองแล้ว ในด้านทางคมนาคมยังถูกใช้เป็นหลักกิโลเมตรที่ 0 ของกรุงเทพมหานคร เป็นจุดเริ่มต้นนับระยะทางไปยัง จังหวัด อำเภอ หรือสถานที่ต่างๆ ในประเทศไทยอีกด้วย


ตลอดเวลาที่ผ่านมาอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจึงกลายเป็นพื้นที่สำคัญของการชุมนุมทางการเมือง แสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยอยู่หลายครั้ง อาทิ การชุมนุมของประชาชนและนักศึกษาใน เหตุการณ์ 14 ตุลา, การชุมนุมของประชาชนในเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ,การชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ พ.ศ. 2553, การชุมนุมคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ พ.ศ. 2556 เป็นต้น

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย จึงนับว่าเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์และมรดกที่ทรงคุณค่าแห่งหนึ่งในประเทศไทย
* * * * * * * * * * * * * * * * *

สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ กอง บก.ข่าวท่องเที่ยว แฟกซ์ 0-2629-4467 อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com

 Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...