xs
xsm
sm
md
lg

SET Social Impact

ตลท.เปิดบริการ “ESG Development Services” ผ่านระบบ SETLink หวัง ยกระดับคุณภาพ บจ. ไทย สู่ความยั่งยืน
ตลท.เปิดบริการ “ESG Development Services” ผ่านระบบ SETLink หวัง ยกระดับคุณภาพ บจ. ไทย สู่ความยั่งยืน
 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดบริการใหม่ “ESG Development Services” ศูนย์รวมข้อมูลและบริการด้านความยั่งยืนสำหรับ บจ. ผ่านระบบ “SETLink” ครอบคลุมความรู้ มาตรฐานและแนวปฎิบัติ พร้อมบริการให้คำปรึกษาเรื่องการประเมินความยั่งยืน ตลอดจนเชื่อมโยง
 

หุ้น

ตลท.เดินหน้าลดโลกร้อน ผนึกพันธมิตร Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” ผ่านแพลตฟอร์มแอพ ฯ
ตลท.เดินหน้าลดโลกร้อน ผนึกพันธมิตร Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” ผ่านแพลตฟอร์มแอพ ฯ
 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ริเริ่มโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant Protect” ผนึกกำลังทุกภาคส่วนร่วมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้
 

หุ้น

5 มหาวิทยาลัยนำร่อง “SET Social Impact SE101@University” สร้างคนรุ่นใหม่เป็นนักธุรกิจเพื่อสังคม
5 มหาวิทยาลัยนำร่อง “SET Social Impact SE101@University” สร้างคนรุ่นใหม่เป็นนักธุรกิจเพื่อสังคม
 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อยอดหลักสูตร SE101 สู่มหาวิทยาลัย ผ่านโครงการ “SET Social Impact SE101@University” แพลตฟอร์มเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการทางสังคม โดยปีนี้ร่วมกับ 5 มหาวิทยาลัยนำร่อง ได้แก่ ม. เกษตรศาสตร์ ม. ธรรมศาสตร์ ม. แม่ฟ้าหลวง ม. เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ ม. อุบลราชธานี มุ่งฝังรากฐานการเรียนรู้ นำแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคมพัฒนาให้กับนักธุรกิจรุ่นใหม่ พร้อมเป็นผู้สร้างการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน
 

Green Innovation & SD

ตลท.ขอเชิญสถาบันอุดมศึกษาหรือผู้สนใจร่วมรับฟังการพัฒนาหลักสูตรธุรกิจเพื่อสังคมเบื้องต้นสู่มหาวิทยาลัย
ตลท.ขอเชิญสถาบันอุดมศึกษาหรือผู้สนใจร่วมรับฟังการพัฒนาหลักสูตรธุรกิจเพื่อสังคมเบื้องต้นสู่มหาวิทยาลัย
 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญสถาบันอุดมศึกษา ผู้ที่อยู่ในแวดวงการศึกษา หรือผู้สนใจทั่วไป ร่วมงานแถลงข่าวโครงการ “SET Social Impact SE101@University” รับฟังการพัฒนาหลักสูตร SET SE101 ธุรกิจเพื่อสังคมเบื้องต้น สู่มหาวิทยาลัย เต
 

หุ้น