xs
xsm
sm
md
lg

Machine Learning

นิเทศ DPU ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับบริษัท เทลสกอร์ จำกัดบูรณาการความรู้ เพื่อร่วมสร้างปรากฏการณ์การสื่อสารแบบใหม่ที่ทรงประสิทธิภาพ
นิเทศ DPU ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับบริษัท เทลสกอร์ จำกัดบูรณาการความรู้ เพื่อร่วมสร้างปรากฏการณ์การสื่อสารแบบใหม่ที่ทรงประสิทธิภาพ
 
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับบริษัท เทลสกอร์ จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำที่ให้บริการ Influencer Hiring Automation Platform ด้านการตลาดผ่านสื่อออนไลน์
 

Online Section

"ศ.ดร.ณัฐวุฒิ" เผยงานวิจัยพบความเครียดที่มาจากการบริหาร ทำเจ้าของกิจการแก่และเสียชีวิตเร็วขึ้น
"ศ.ดร.ณัฐวุฒิ" เผยงานวิจัยพบความเครียดที่มาจากการบริหาร ทำเจ้าของกิจการแก่และเสียชีวิตเร็วขึ้น
 
อาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง ประเทศสิงคโปร์ เผยงานวิจัย พบความเครียดที่มาจากการบริหาร ของเจ้าของกิจการและ CEOs ทำให้พวกเขาแก่เร็วและเสียชีวิตเร็วขึ้นกว่าที่ควรจะเป็น
 

Online Section

“ไลอ้อน” ชูแนวคิด ESG ขับเคลื่อนธุรกิจยั่งยืน นำเทคโนโลยีดิจิทัลสู่กระบวนการผลิตใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
“ไลอ้อน” ชูแนวคิด ESG ขับเคลื่อนธุรกิจยั่งยืน นำเทคโนโลยีดิจิทัลสู่กระบวนการผลิตใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 
ไลอ้อน ประเทศไทย ตอกย้ำนโยบายการดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืนภายใต้แนวคิด ESG เดินหน้าพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตสู่เป้าหมาย “คาร์บอนต่ำ” พัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ใช้พลาสติกหมุนเวียน
 

Green Innovation & SD