xs
xsm
sm
md
lg

K-Pop

“พาณิชย์”แนะใช้ “เกมมิฟิเคชัน” เป็นเครื่องมือพัฒนาการทำงาน การทำตลาด
“พาณิชย์”แนะใช้ “เกมมิฟิเคชัน” เป็นเครื่องมือพัฒนาการทำงาน การทำตลาด
สนค.เผยปัจจุบัน มีการนำแนวทาง “เกมมิฟิเคชัน” ที่ออกแบบการดำเนินงานและการตลาดให้เหมือนการเล่นเกม เพื่อกระตุ้นการทำงาน สร้างการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่าย และสร้างโอกาสทางธุรกิจ พบมีทั้งบริษัทต่างประเทศ และบริษัทในไทย ที่เริ่มใช้แนวทา