xs
xsm
sm
md
lg

FAA

FAA ใกล้ปลดล็อคมาตรฐานการบินของไทย  ลุ้นขึ้น Category 1  เปิดบินตรงสหรัฐ
FAA ใกล้ปลดล็อคมาตรฐานการบินของไทย ลุ้นขึ้น Category 1 เปิดบินตรงสหรัฐ
 
FAA ยกทีมตรวจสอบมาตรฐานการกำกับด้านการบิน ของกพท. ล่าสุด แก้ไขข้อบกพร่องได้เกือบหมด ลุ้นอีก 60 วัน ปลดล็อคทุกข้อบกพร่อง จ่อยกระดับขึ้น Category 1 ไฟเขียวสายการบินของไทยบินตรงเข้าสหรัฐได้ และเข้าประเทศที่อ้างอิงมาตรฐาน FAAเสรี
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ