xs
xsm
sm
md
lg

CMO

รวมพลคนกัญชา! ร้องนายกฯ ค้านการนำกัญชาสู่ยาเสพติด
รวมพลคนกัญชา! ร้องนายกฯ ค้านการนำกัญชาสู่ยาเสพติด
กาญจนบุรี - รวมพลคนกัญชา ! ร้องนายกฯ ค้านการนำกัญชาสู่ยาเสพติด เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน สมาคมกัญชาภูเก็ต เครือข่ายภาคีประชาชน ร้านค้ากัญชาทั่วประเทศและกลุ่มผู้ปลูกกัญชา ร่วมกันเรียกร้องนายกให้ยุติการนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด ยกเลิ