xs
xsm
sm
md
lg

เกาหลีใต้ เศรษฐกิจ

“อลงกรณ์” ยันปฏิรูปมาไกลแล้ว จวก “อ๋อย” มุ่งดิสเครดิต ไม่ยุติธรรมต่อคนทำงาน
“อลงกรณ์” ยันปฏิรูปมาไกลแล้ว จวก “อ๋อย” มุ่งดิสเครดิต ไม่ยุติธรรมต่อคนทำงาน
 
รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ สับ “จาตุรนต์” มุ่งแต่ดิสเครดิตรัฐบาล ยันปฏิรูปเดินเครื่องกว่า 2 ปี อัปเกรดประเทศให้ทันสมัย ชูแข่งขันการค้าแซงเกาหลีใต้ เศรษฐกิจเริ่มมีเสถียรภาพ จวกพูดไม่ยุติธรรมต่อคนทำงาน
 

การเมือง