xs
xsm
sm
md
lg

สถาบันไทยพัฒน์

ไทยพัฒน์ เปิดรายชื่อหุ้นกลุ่ม ESG Emerging เล็งใช้ปัจจัย ESG เพิ่มผลตอบแทนการลงทุนระยะยาว
ไทยพัฒน์ เปิดรายชื่อหุ้นกลุ่ม ESG Emerging เล็งใช้ปัจจัย ESG เพิ่มผลตอบแทนการลงทุนระยะยาว
 
สถาบันไทยพัฒน์ ประกาศรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล กลุ่ม ESG Emerging เป็นครั้งแรก เพิ่มทางเลือกสำหรับการลงทุนในหลักทรัพย์ที่สามารถสร้างผลตอบแทนจากปัจจัย ESG ในฐานะบริษัทวิถียั่ง
 

Green Innovation & SD

‘ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ’ จับกระแส ความยั่งยืน ปี63 “ทุนนิยมที่เอื้อต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในระบบเศรษฐกิจ”
‘ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ’ จับกระแส ความยั่งยืน ปี63 “ทุนนิยมที่เอื้อต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในระบบเศรษฐกิจ”
 
ชื่อ ดร. พิพัฒน์ ยอดพฤติการ อาจจะไม่ได้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง แต่ถ้าพูดถึงในแวดวงของการขับเคลื่อนความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) แล้ว คงมีน้อยคนที่ไม่รู้จัก
 

Green Innovation & SD

ไอวีแอลรับรางวัลเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ปี 2562
ไอวีแอลรับรางวัลเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ปี 2562
 
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล ผู้นำด้านเคมีภัณฑ์ระดับโลก โดย นางสาวจันทร์สยาม สมในธรรม ตัวแทนจากไอวีแอล เข้ารับ “รางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2562” (Sustainability Disclosure Award 2019) จากสถาบันไทยพัฒน์ องค์กรสาธารณประโยชน์ที่มุ่งส่งเสริมการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ โดย ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้มอบรางวัล
 

Green Innovation & SD

“ไทยพัฒน์” มอบ 84 รางวัล การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ปี'62
“ไทยพัฒน์” มอบ 84 รางวัล การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ปี'62
 
สถาบันไทยพัฒน์ จัดพิธีมอบรางวัล “การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2562” ตอบโจทย์ SDGs เป้าที่ 12.6 ร่วมกันมีองค์กรที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award 27 แห่ง ได้รับประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition 21 แห่ง และได้กิตติกรรมประกาศ Sustainability Disclosure Acknowledgement 36 แห่ง รวมทั้งสิ้น 84 รางวัล
 

Green Innovation & SD

ไทยพัฒน์ ชี้แนวทางซีเอสอาร์ ปี 62 องค์กรต้องขับเคลื่อน “คุณค่าและผลกระทบ”
ไทยพัฒน์ ชี้แนวทางซีเอสอาร์ ปี 62 องค์กรต้องขับเคลื่อน “คุณค่าและผลกระทบ”
 
•ผลสำรวจความก้าวหน้าในการทำซีเอสอาร์ของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ปีที่ผ่านมายังพบว่าส่วนใหญ่คงทำกันแบบเบื้องต้นที่เป็นเชิงรับ หรือตามกระแสร้อยละ 73 •แนะองค์กรยุคใหม่ควรมุ่งประโยชน์เต็มจากการขับเคลื่อนซีเอสอาร์ ที่จะต้องยกระดับจากกิจกรรม (Event) เป็นกระบวนการ (Process) •บริบท “คุณค่าและผลกระทบ” ถึงจะตอบโจทย์ความยั่งยืน และไปช่วยเสริมสร้างผลประกอบการในระยะยาวแก่กิจการ
 

Green Innovation & SD

ซีพีเอฟ ต่อยอดวิถีกิจการที่ยั่งยืน เดินหน้า “องค์กรที่เคารพสิทธิเด็ก”
ซีพีเอฟ ต่อยอดวิถีกิจการที่ยั่งยืน เดินหน้า “องค์กรที่เคารพสิทธิเด็ก”
 
ซีพีเอฟร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ จัดอบรมพนักงานที่ปฏิบัติงานด้านซีเอสอาร์ได้เข้าใจถึงหลักการปฏิบัติธุรกิจที่เคารพสิทธิเด็ก เมื่อเร็วๆ นี้ นอกจากนำไปส่งเสริมและต่อยอดนำหลักปฏิบัติทางธุรกิจที่เคารพสิทธิเด็กในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (Workplace) ด้านการตลาด (Marketplace) และการดำเนินกิจกรรมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Community and Environment) ยังแสดงถึงเจตนารมณ์ที่นำองค์กรก้าวไปสู่วิถียั่งยืน
 

Green Innovation & SD

LPN รับรางวัล “ESG 100 Certificate”
LPN รับรางวัล “ESG 100 Certificate”
 
LPN รับรางวัล “ESG 100 Certificate” นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)(LPN)(ที่ 3 จากขวา) รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ “ESG 100 Certificate” จากดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะที่เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ตอบโจทย์การลงทุนอย่างยั่งยืน (Sustainable Investment) แก่นักลงทุน โดยรางวัลอันทรงเกียรตินี้จะเป็นประโยชน์แก่นักลงทุนที่กำลังมองหาบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ณ อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถ.พระราม 4
 

Management & HR

ซีพีเอฟจับมือสถาบันไทยพัฒน์พัฒนาบุคลากร
ซีพีเอฟจับมือสถาบันไทยพัฒน์พัฒนาบุคลากร
 
นายสว่าง สุขศรีรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ “ซีพีเอฟ” กล่าวว่า ซีพีเอฟร่วมมือกับสถาบันไทยพัฒน์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องหลักการสิทธิเด็ก และหลักปฏิบัติทางธุรกิจ (Childrens Rights and Business Principle) แก่บุคลากรด้านซีเอสอาร์ของบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมให้ทุกหน่วยธุรกิจของบริษัท ดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานของการสนับสนุนและเคารพสิทธิพนักงานทั่วทั้งองค์กร รวมถึงเด็กและเยาวชน นำไปส่งเสริมและต่อยอดนำหลักปฏิบัติทางธุรกิจที่เคารพสิทธิเด็กในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (Workplace) ในด้านการตลาด (Marketplace) และในการดำเนินกิจกรรมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ควบคู่กันไปทั้งองค์กรและประชากรเด็กอย่างยั่งยืน
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

MBK ได้รับ  Certificate of ESG100 Company
MBK ได้รับ Certificate of ESG100 Company
 
MBK ได้รับ Certificate of ESG100 Company นายเกษมสุข จงมั่นคง กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจสนับสนุน บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) รับประกาศนียบัตร Certificate of ESG100 Company จาก นางสาวสุธิชา เจริญงาม รองผู้อำนวยการ สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะที่บริษัทได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG 100 (ESG: Environmental, Social and Governance) จากการคัดเลือกทั้งหมด 621 บริษัท ณ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

เคทีซี หนุนขับเคลื่อน ESG  ตอบโจทย์การลงทุนที่ยั่งยืน
เคทีซี หนุนขับเคลื่อน ESG ตอบโจทย์การลงทุนที่ยั่งยืน
 
ปีนี้ บมจ.บัตรกรุงไทย หรือ “เคทีซี” ติด 1 ใน 100 กิจการที่ได้ ESG 100 จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งแสดงถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เผยผลสำเร็จจากเป้าหมายใหญ่ “ความยั่งยืน” พร้อมโครงการเด่นด้านซีเอสอาร์ที่ไปหนุน ESG Rating
 

Green Innovation & SD

กฟผ.จัดงานครบรอบ 47 ปี ย้ำแนวทาง คิดและทำเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
กฟผ.จัดงานครบรอบ 47 ปี ย้ำแนวทาง คิดและทำเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดงานวันสถาปนาครบรอบ 47 ปี กฟผ. คิดและทำเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน เผยแพร่ภารกิจการผลิตไฟฟ้าและงานรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมเปิดตัวโฆษณาชุดใหม่ “พรหมลิขิต” ชูงานชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ทำให้สังคมรอบโรงไฟฟ้าอยู่ดีมีสุข
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

บลจ.วรรณแอนตี้คอร์รัปชัน ส่งกองทุนลุยหุ้นมีธรรมาภิบาล
บลจ.วรรณแอนตี้คอร์รัปชัน ส่งกองทุนลุยหุ้นมีธรรมาภิบาล
 
บลจ.วรรณสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เปิดช่องทางการลงทุนในหุ้นธรรมาภิบาลให้แก่ผู้ลงทุน เสนอขายกองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอรัปชั่น (ONE-ACT) กองทุนรูปแบบเฉพาะ Thematic เน้นลงทุนในหุ้นที่ผ่านเกณฑ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความแข็งแกร่งทางการเงิน IPO ระหว่างวันที่ 25 เมษายน-11 พฤษภาคม 2559
 

กองทุนรวม

เป้า “การพัฒนาที่ยั่งยืน” เกี่ยวข้องกับธุรกิจอย่างไร / ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล
เป้า “การพัฒนาที่ยั่งยืน” เกี่ยวข้องกับธุรกิจอย่างไร / ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล
 
ช่วงประมาณ 5 ปีที่ผ่านมา กล่าวได้ว่า กระแสสังคมมีการอ้างอิงถึงแนวคิดเรื่อง “การพัฒนาที่อย่างยั่งยืน” หรือ SD (Sustainable Development) อย่างกว้างขวาง แต่ก็มีคำถามว่าเป้าหมายความยั่งยืนนั้น เพื่อ “ใครยั่งยืน” กันแน่ !
 

Green Innovation & SD

ไทยออยล์ ชูธงธรรมาภิบาล หนุน “พนักงาน” ขับเคลื่อนกิจการโปร่งใส
ไทยออยล์ ชูธงธรรมาภิบาล หนุน “พนักงาน” ขับเคลื่อนกิจการโปร่งใส
 
•พันธกิจหนึ่งที่ไทยออยล์ มุ่งมั่น ยึดมั่น คือการมีธรรมาภิบาล หรือ Corporate Governance (CG) ในการดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง โดยให้พนักงานทุกระดับเป็นกลไกขับเคลื่อนก้าวไปสู่เป้าหมาย •ล่าสุดการันตีผลลัพธ์ “กิจการที่ดี มีธรรมาภิบาล” จากการประกาศของ RobecoSAM 2016 , การได้รับรางวัล Best Corporate Governance 2015, รางวัล The Asset Corporate Awards - Platinum Award และรางวัล TOP 50 ASEAN PLCs ซึ่งไทยออยล์ติด 1 ใน 50 บริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียนที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 

Green Innovation & SD

เดินหน้าเตรียมรับรอง “องค์กรปลอดสินบน” ตามมาตรฐาน ISO 37001
เดินหน้าเตรียมรับรอง “องค์กรปลอดสินบน” ตามมาตรฐาน ISO 37001
 
เครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย หรือ PACT และบริษัท บูโร เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด หรือ BVC ลงนามความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาแนวปฏิบัติและการตรวจสอบการต่อต้านการติดสินบน เพื่อเตรียมรับรอง “องค์กรปลอดสินบน” ตามมาตรฐานระหว่างประเทศ ISO 37001 ระบบการจัดการการต่อต้านการติดสินบน ที่จะประกาศใช้ในปี 2559
 

Green Innovation & SD

UNICEF Photo of the Week : ภาคธุรกิจ 30 องค์กรหนุนธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก
UNICEF Photo of the Week : ภาคธุรกิจ 30 องค์กรหนุนธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก
 
เร็วๆนี้ ภาคธุรกิจกว่า 30 องค์กรประกาศเจตนารมณ์สนับสนุนการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก ภายใต้หลักการสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ หรือ CRBP ในงานเสวนาความยั่งยืนในมิติเด็ก: ธุรกิจเพื่อวันหน้า (Children Sustainability Forum: Business for the Future) ซึ่งจัดโดยสถาบันไทยพัฒน์ และองค์การยูนิเซฟ ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คลองเตย
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต

ไทยพัฒน์ หนุนธุรกิจ ออกรายงานอิงเป้าหมายโลก ดันองค์กรไทยเป็นผู้นำการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาค
ไทยพัฒน์ หนุนธุรกิจ ออกรายงานอิงเป้าหมายโลก ดันองค์กรไทยเป็นผู้นำการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาค
 
สถาบันไทยพัฒน์ ชวนภาคธุรกิจ จัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน อ้างอิงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่สหประชาชาติประกาศเป็นเป้าหมายโลก หวังให้ทุกประเทศนำไปขับเคลื่อน เชื่อสามารถช่วยผลักดันให้องค์กรธุรกิจไทยขึ้นแท่นเป็นผู้นำการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน
 

Green Innovation & SD

อย่าสับสนกับสารพัดศัพท์ CSR-CSV-SE-ESG-SD / ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล
อย่าสับสนกับสารพัดศัพท์ CSR-CSV-SE-ESG-SD / ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล
 
ผมเคยเจอคนบ่นว่า ทุกวันนี้มีคำย่อ คำเรียกเกี่ยวกับ หลักในการบริหารเพิ่มขึ้นมาให้รับรู้มากมาย ว่ากันเฉพาะที่เกี่ยวกับหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibility ที่เริ่มด้วย CSR แล้วต่อยอดแตกแขนงเป็นคำใหม่ก็เพิ่มขึ้นเป็นระยะๆ แต่ก็อย่าเพิ่งสับสนเลยครับ
 

Green Innovation & SD

Green Vision : เส้นทางการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับโลก/ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ
Green Vision : เส้นทางการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับโลก/ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ
 
ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 70 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ชาติสมาชิก 193 ประเทศ ได้ใช้เวทีการประชุมสุดยอดการพัฒนาที่ยั่งยืน รับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 (The 2030 Agenda for Sustainable Development)
 

Green Innovation & SD

2 องค์กรชั้นนำ ร่วมต้านทุจริตในห่วงโซ่ธุรกิจ
2 องค์กรชั้นนำ ร่วมต้านทุจริตในห่วงโซ่ธุรกิจ
 
2 องค์กรชั้นนำ ร่วมต้านทุจริตในห่วงโซ่ธุรกิจ เครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย ร่วมกับ ชมรมวาณิชธนกิจ ส.บริษัทหลักทรัพย์ไทย และPwC Consulting จัดทำหลักสูตรต้านทุจริต อิงหลักการและแนวปฏิบัติสากล ติวเข้มระบบงานต้านทุจริตให้กับ 77 บริษัทโดยมีเช็คลิสต์ต้านทุจริตภาคปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริบทธุรกิจ
 

Management & HR

ประมวลภาพข่าวสังคมธุรกิจ ประจำวันจันทร์ที่ 19-25 ตุลาคม 2558
ประมวลภาพข่าวสังคมธุรกิจ ประจำวันจันทร์ที่ 19-25 ตุลาคม 2558
 
• นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ • “อภิรดี ตันตราภรณ์” (ที่ 3 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย “ฟรานซิส เกอร์รี่” (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการใหญ่ องค์การทรัพย์สินทา
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

NEW Normal บริบทใหม่	 กดดันให้มี CSR ของแท้ / ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล
NEW Normal บริบทใหม่ กดดันให้มี CSR ของแท้ / ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล
 
พร้อมๆ กับกระแส CSR ที่จุดติดทุกวันนี้ยังมีเสียงวิพากษ์ถึง พฤติกรรมการทำ CSR แบบ “สร้างภาพ” ที่ถูกมองว่าเป็น “CSR เทียม” ก็ยังมีอยู่ ขณะที่กระแสใหญ่เริ่มตระหนักรู้ว่า การมี CSR คือการมีจุดยืนในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องที่ “ต้องทำ” เพราะผู้ที่เกี่ยวข้องจะเชื่อถือและนำไปสู่ผลลัพธ์คือ “ความยั่งยืน”
 

Green Innovation & SD