xs
xsm
sm
md
lg

วันสิ่งแวดล้อม

4 กูรูรณรงค์คนไทย เริ่มต้นใหม่ในการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง หลังโควิด-19
4 กูรูรณรงค์คนไทย เริ่มต้นใหม่ในการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง หลังโควิด-19
 
กฟผ. เชิญกูรูดังด้านสิ่งแวดล้อมแนะแนวทางรักษ์โลกหลังวิกฤตโควิด-19 ชวนทุกภาคส่วนหันมาเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม ย้ำธุรกิจหรือองค์กรที่ยั่งยืนต้องมีความสมดุลของเป้าหมายการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่คำนึงถึงสิ
 

News1

จังซีลอน จัดกิจกรรม “ร้อยดวงใจกั้นขยะสู่ทะเล” ในวันสิ่งแวดล้อมและวันทะเลโลก
จังซีลอน จัดกิจกรรม “ร้อยดวงใจกั้นขยะสู่ทะเล” ในวันสิ่งแวดล้อมและวันทะเลโลก
 
ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต ร่วมกับ เทศบาลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต และชุมชนประมงพื้นบ้านคลองปากบาง จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “ร้อยดวงใจกั้นขยะสู่ทะเล ของภาคประชาชน เอกชน และส่วนท้องถิ่นคลองปากบาง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต”
 

Celeb Online

โรงแรมกะตะธานีมอบรถเก็บขยะ มูลค่ากว่า 1.6 ล้านบาท ให้มูลนิธิรักษ์ท้องถิ่น ดูแลหาดกะตะน้อย
โรงแรมกะตะธานีมอบรถเก็บขยะ มูลค่ากว่า 1.6 ล้านบาท ให้มูลนิธิรักษ์ท้องถิ่น ดูแลหาดกะตะน้อย
 
ศูนย์ข่าวภูเก็ต – โรงแรมกะตะธานีร่วมกับมูลนิธิรักษ์ท้องถิ่น จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก “เติมเต็มธรรมชาติให้หาดกะตะน้อยยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็ง” พร้อมมอบรถทำความสะอาดชายหาดมูลค่า1.6 ล้านบาท ให้มูลนิธิรักท้องถิ่นดูแลหาดกะตะน้อย
 

ภาคใต้

คนไทยคิดอย่างไรกับการอนุรักษ์น้ำ?
คนไทยคิดอย่างไรกับการอนุรักษ์น้ำ?
 
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้สำรวจความคิดเห็นของคนไทย จำนวนทั้งสิ้น 1,452 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 1– 15 มีนาคม 2561 ในหัวข้อ “คนไทยกับการรักษ์น้ำ เนื่องในวันอนุรักษ์น้ำโลก” มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของคนไทยทั่วประเทศ ต่อสถานการณ์และความกังวลต่อสถานการณ์น้ำกินน้ำใช้ในปัจจุบันของประเทศไทย แนวทางในการประหยัดน้ำกินน้ำใช้ และการแนวทางในการจัดการน้ำเสียในระดับครัวเรือนของคนไทยในปัจจุบัน
 

Green Innovation & SD

4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย และวัน ทสม.แห่งชาติ “สืบพระราชปณิธาน สานใจรักษ์สิ่งแวดล้อม”
4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย และวัน ทสม.แห่งชาติ “สืบพระราชปณิธาน สานใจรักษ์สิ่งแวดล้อม”
 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “สืบพระราชปณิธาน สานใจรักษ์สิ่งแวดล้อม” น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในเรื่องของจิตอาสา การทำความดีด้วยหัวใจมาเป็นแนวทางในการรณรงค์เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมทำความดีเพื่อประเทศชาติ โดยเฉพาะเรื่องการดำเนินชีวิตตามแนวทางศาสตร์พระราชาและการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเป็นสมบัติของแผ่นดิน เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต

4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย และวัน ทสม.แห่งชาติ “สืบพระราชปณิธาน สานใจรักษ์สิ่งแวดล้อม”
4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย และวัน ทสม.แห่งชาติ “สืบพระราชปณิธาน สานใจรักษ์สิ่งแวดล้อม”
 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดงาน วันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “สืบพระราชปณิธาน สานใจรักษ์สิ่งแวดล้อม” น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในเรื่องของจิตอาสา การทำความดีด้วยหัวใจมาเป็นแนวทางในการรณรงค์เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมทำความดีเพื่อประเทศชาติ
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต

จ.ตรัง ขานรับนโยบาย ทส. รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก
จ.ตรัง ขานรับนโยบาย ทส. รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก
 
นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก ร่วมกับภาคีความร่วมมือภาคธุรกิจเอกชน ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และร้านสะดวกซื้อ จำนวน 16 ห
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวงพระราชทานถ้วยรางวัล “ชุมชนปลอดขยะ”
ในหลวงพระราชทานถ้วยรางวัล “ชุมชนปลอดขยะ”
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ จำนวน 3 ถ้วยรางวัล สำหรับมอบให้แก่ชุมชนที่ชนะเลิศ “โครงการชุมชนปลอดขยะ” ประกอบด้วยชุมชนขนาดเล็ก ชุมชนขนาดกลาง และชุมชนขนาดใหญ่ โดยชุมชนที่ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัล “ชุมชนปลอดขยะ” ทั้ง 3 ขนาดนี้ จะได้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ดูงานและเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนอื่นๆ ต่อไป
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต

ทส.ขับเคลื่อนพลังประชารัฐ ดันเป้าหมายประเทศไทยไร้ขยะอย่างยั่งยืน
ทส.ขับเคลื่อนพลังประชารัฐ ดันเป้าหมายประเทศไทยไร้ขยะอย่างยั่งยืน
 
ปัจจุบันคนไทยผลิตขยะออกมา 27.04 ล้านตันต่อปี หรือประมาณ 7.4 หมื่นตันต่อวัน หรือคนละ 1.14 กก./วัน ซึ่งจะถูกส่งไปกำจัดอย่างถูกต้องเพียง 9.59 ล้านตัน (ร้อยละ 36) ส่วนที่เหลือนำไปกำจัดไม่ถูกต้อง 11.69 ล้านตัน มีขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ 5.76 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 21 ของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นทั้งประเทศ จึงเกิดเป็น “ขยะสะสม” ในบางพื้นที่ กลายเป็นปัญหามลภาวะ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคและแพร่สารพิษที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพแก่ประชาชน รวมถึงลดประสิทธิภาพการระบายน้ำซึ่งเป็นอีกสาเหตุของน้ำท่วม
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต

[ข้อมูลที่ถูกลบ]
[ข้อมูลที่ถูกลบ]
กฟผ.จ่อปรับแผน PDP ใหม่หลังโรงไฟฟ้าถ่านหินทั้งกระบี่-เทพาเจอโรคเลื่อน
กฟผ.จ่อปรับแผน PDP ใหม่หลังโรงไฟฟ้าถ่านหินทั้งกระบี่-เทพาเจอโรคเลื่อน
 
“กฟผ.” เตรียมปรับแผน PDP2015 ใหม่เพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทนมากขึ้น หลังโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบี่เลื่อนออกไปอย่างต่ำ 4 ปี เช่นเดียวกับเทพาที่ต้องเลื่อนอย่างต่ำอีก 1 ปี เตรียมนับหนึ่งทำรายงาน EIA-EHIA โรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบี่ใหม่อีกครั้งตั้งแต่ว่าจ้างที่ปรึกษา หลัง สผ.ตอบหนังสือกลับแนะแนวทางแล้ว
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

[ข้อมูลที่ถูกลบ]
5 สิ่งจำเป็นที่ต้องรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
5 สิ่งจำเป็นที่ต้องรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 
วันนี้ผมจะเขียนให้สั้นประมาณครึ่งหนึ่งของปกติครับ ท่านที่เป็น “โรคกลัวกราฟ” ก็สามารถอ่านข้ามไปได้เลยโดยไม่สูญเสียสาระสำคัญ ผมนำมาใส่ไว้ก็เพื่อเป็นหลักฐานและการค้นคว้าเพิ่มเติมสำหรับบางท่านเท่านั้น เรื่องที่นำมาเขียนก็กำลังอยู่ในกระแสและเป็นเรื่องใกล้ตัวครับ
 

ผู้จัดการรายวัน

กทม.เผยปริมาณขยะสนามหลวง ลดลงกว่าครึ่งเหลือ 54 ตันต่อวัน
กทม.เผยปริมาณขยะสนามหลวง ลดลงกว่าครึ่งเหลือ 54 ตันต่อวัน
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เผยผลการจัดการขยะบริเวณท้องสนามหลวงในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา สามารถลดปริมาณขยะลดลงกว่า 50 เปอร์เซนต์ พร้อมเตรียมลดขยะประเภทพลาสติกด้วยดารติดตั้งเครื่องกรองน้ำให้บริการตามจุดต่างๆ ทั่วสนามหลวง
 

Online Section

"บิ๊กตู่"ฝาก ปชช.ตระหนักถึงความสำคัญทรัพยากรธรรมชาติ-สิ่งแวดล้อม
"บิ๊กตู่"ฝาก ปชช.ตระหนักถึงความสำคัญทรัพยากรธรรมชาติ-สิ่งแวดล้อม
 
fiogf49gjkf0dพล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวามคม 2559 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ฝากให้พี่น้องประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และร่วมมือกับรัฐบาลดูแลรักษาสิ่ง
 

ทันเหตุการณ์

มท.1 ตั้งเป้าอีก 6 เดือนข้างหน้าจะกำจัดต้นกำเนิดผักตบชวาให้หมด
มท.1 ตั้งเป้าอีก 6 เดือนข้างหน้าจะกำจัดต้นกำเนิดผักตบชวาให้หมด
 
พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยภายหลังพิธีเปิดงานจิตอาสาประชาร่วมใจ กำจัดผักตบชวาทั่วไทยในวันสิ่งแวดล้อมไทย เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคมของทุกปี ที่วัดบางไผ่นารถ ต.บางไทรป่า อ.บางเลน จ.นครปฐมว่า ธรรมชาติของผักตบชวาจะเพ
 

ทันเหตุการณ์

อุทยานฯ หว้ากอจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย 4-6 ธ.ค.นี้
อุทยานฯ หว้ากอจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย 4-6 ธ.ค.นี้
 
นายไพฑูรย์ น้อมกล่อม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคมนี้ อุทยานฯ ได้ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกร
 

ทันเหตุการณ์

คำต่อคำ : ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 2 ธันวาคม 2559
คำต่อคำ : ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 2 ธันวาคม 2559
 
สวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านกว่า 7 ศตวรรษ ที่ประเทศไทยมีเสถียรภาพและความมั่นคง ด้วยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นหลักชัย กว่า 7 ทศวรรษ ที่คนไทยมีแต่ความสงบสุข ร่มเย็น ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตล
 

ทันเหตุการณ์

“ประยุทธ์” ให้ตั้งจิตอธิษฐาน ขอพระบรมเดชานุภาพในหลวง ร.๙ ได้โปรดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ใหม่ให้ทรงพระเจริญ
“ประยุทธ์” ให้ตั้งจิตอธิษฐาน ขอพระบรมเดชานุภาพในหลวง ร.๙ ได้โปรดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ใหม่ให้ทรงพระเจริญ
 
นายกรัฐมนตรี ขอทุกคนร่วมตั้งจิตอธิษฐาน ขอพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ได้โปรดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ให้ทรงพระเจริญ สถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าปกกระหม่อมอาณาประชาราษฎรชาวไทย ทรงสืบสานพระบรมราชปณิธาน และทรงเจริญรอยตามพระยุคลบาท ในการสานต
 

การเมือง

ผงะผักตบชวามีถึง 6.2 ล้านตัน! รัฐดีเดย์ชวนกำจัดทั่วไทย 4 ธ.ค.นี้ - “บิ๊กป้อม” ถกแก้รถติดรัชโยธิน
ผงะผักตบชวามีถึง 6.2 ล้านตัน! รัฐดีเดย์ชวนกำจัดทั่วไทย 4 ธ.ค.นี้ - “บิ๊กป้อม” ถกแก้รถติดรัชโยธิน
 
ผู้ช่วยโฆษกรัฐบาล เผยพบผักตบชวามีถึง 6.2 ล้านตัน ตั้งเป้ากำจัดถึง มี.ค. 60 รับปัญหาเครื่องมือ กำลังคนจัดเก็บไม่พอ นัดดีเดย์วันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธ.ค.รณรงค์ลุยทั่วประเทศ เผย “ประวิตร” ถกผังเมือง จราจร กทม.แก้ปมรื้อสะพานข้ามแยกรัชโยธิน
 

การเมือง

"ประวิตร"รายงาน ครม.ผลการแก้ไขปัญหาผักตบชวา
"ประวิตร"รายงาน ครม.ผลการแก้ไขปัญหาผักตบชวา
 
พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงเรื่องที่ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้รายงานที่ประชุม ครม.ให้รับทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาผักตบชวาที่มีเป็นจำนวนมากถึง 6 ล้านตันว่า ตั้งแต่กรมโยธาธิการและผังเมือง กระท
 

ทันเหตุการณ์

พระราชดำรัส : ปัญหาโลกร้อน “เราจึงต้องมีความรับผิดชอบในโลกมากขึ้น”
พระราชดำรัส : ปัญหาโลกร้อน “เราจึงต้องมีความรับผิดชอบในโลกมากขึ้น”
 
“...พูดอย่างนี้ท่านทั้งหลายก็งง วันนี้มีแต่งง เพราะวันนี้ไปถึงสิ่งแวดล้อมขั้นโลก แต่ก่อนนี้เคยพูดถึงสิ่งแวดล้อมขั้นประเทศ เดี๋ยวนี้ถึงขั้นโลก ก็เป็นความรับผิดชอบที่เรามี ความจริงต้องพูดถึงขั้นโลกเพราะประเทศไทยนี้ก็เติบโตขึ้นมา จะมีหน้ามีตาในโลกว่าเป็นประเทศที่มั่นคง เป็นประเทศที่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ เราจึงต้องมีความรับผิดชอบในโลกมากขึ้น ทั้งนี้ก็เชื่อว่า เป็นความดีของประเทศไทย...”
 

ผู้จัดการรายวัน