xs
xsm
sm
md
lg

พระราชวังกรุงธนบุรี

คนจีน ๓๐๐ หนีฮั่นมาสร้างเตาสังคโลกให้พ่อขุนรามคำแหง! วันนี้รวมเป็นหนึ่งเพื่อแผ่นดินเกิด!!
คนจีน ๓๐๐ หนีฮั่นมาสร้างเตาสังคโลกให้พ่อขุนรามคำแหง! วันนี้รวมเป็นหนึ่งเพื่อแผ่นดินเกิด!!
 
อีกเชื้อชาติหนึ่งที่เข้ามาร่วมเป็นพี่น้องไทย ก็คือ มลายู ซึ่งส่วนใหญ่มาจากเมืองปัตตานีและเมืองในแหลมมลายู ซึ่งย้ายไปย้ายมาเพราะความใกล้ชิดกันในด้านเขตแดน ไม่เพียงแต่มีคนเชื้อสายมลายูอยู่มากใน ๓ จังหวัดภายใต้ของไทย
 

Online Section