xs
xsm
sm
md
lg

ชำนาญ รวิวรรณพงษ์

ศาลรธน. ไม่รับคำร้อง “ชำนาญ” ปมปธ.ศาลฎีกา สั่งพ้นราชการขัด รธน. เหตุกม.ไม่ให้อำนาจตรวจสอบ
ศาลรธน. ไม่รับคำร้อง “ชำนาญ” ปมปธ.ศาลฎีกา สั่งพ้นราชการขัด รธน. เหตุกม.ไม่ให้อำนาจตรวจสอบ
 
ศาลรธน. ไม่รับคำร้อง “ชำนาญ “ ปมขอวินิจฉัยปธ.ศาลฎีกาออกคำสั่งพ้นจากราชการขัดรธน. เหตุกม.ไม่ให้อำนาจตรวจสอบ แต่ระบุปธ.ศาลฎีกาดำเนินการตามมติก.ต.และขั้นตอนที่กม.กำหนด ไม่ถือว่าละเมิดสิทธิ ชี้ไม่พอใจสามารถใช้สิทธิอุทธรณ์-ฟ้องศาลยุติธ
 

การเมือง

"ชำนาญ" ร้องศาลรธน.กรณีปธ.ศาลฎีกาสั่งพ้นราชการขัดรธน. สลค.ท้วง 2 ครั้งไม่ฟัง
"ชำนาญ" ร้องศาลรธน.กรณีปธ.ศาลฎีกาสั่งพ้นราชการขัดรธน. สลค.ท้วง 2 ครั้งไม่ฟัง
 
อดีตปธ.แผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา ยื่นคำร้องศาลรธน.วินิจฉัยการกระทำปธ.ศาลฎีกาสั่งพ้นราชการมิชอบขัดรธน.มาตรา 6 มาตรา 190 ชี้สลค.ท้วง 2 ครั้งไม่ฟัง เตือนนายกรับสนองพระบรมราชโองการ หวั่นต้องรับผิดชอบกับเรื่องที่ผิด
 

การเมือง

ก.ต.สั่งสอบวินัยร้ายเเรง “ชำนาญ รวิวรรณพงษ์" อดีต ปธ.เเผนกคดีล้มละลายศาลฎีกา เเทรกเเซง คดีมรดก
ก.ต.สั่งสอบวินัยร้ายเเรง “ชำนาญ รวิวรรณพงษ์" อดีต ปธ.เเผนกคดีล้มละลายศาลฎีกา เเทรกเเซง คดีมรดก
 
ที่ประชุม ก.ต.มีมติตั้ง กก.สอบวินัยร้ายเเรง “ชำนาญ รวิวรรณพงษ์ อดีต ปธ.เเผนกคดีล้มละลายศาลฎีกา เเทรกเเซง กระบวนการพิจารณาคดีมรดกครอบครัวภรรยา ที่ศาลฉะเชิงเทรา พร้อมทบทวนไม่ตั้งเป็นผู้พิพากษาอาวุโสวันนี้ (18 พ.ย.)ที่ห้องประชุมอาคาร
 

อาชญากรรม

มติที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาแต่งตั้ง"วิรุฬห์-อุดม-จิรนิติ"เป็นตุลาการศาล รธน.
มติที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาแต่งตั้ง"วิรุฬห์-อุดม-จิรนิติ"เป็นตุลาการศาล รธน.
 
นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกานัดประชุมเพื่อลงมติเลือกผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จำนวน 3 คน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 200 วรรคหนึ่ง (1) และวรรค
 

ทันเหตุการณ์

โฆษกยธ.ระบุที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเลือก "วิรุฬอดีต -อุดม -จิระนิติ" ไปเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
โฆษกยธ.ระบุที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเลือก "วิรุฬอดีต -อุดม -จิระนิติ" ไปเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
 
โฆษกศาลยุติธรรม เผย ที่ประชุมใหญ่เลือก วิรุฬ แสงเทียนอดีต รอง ปธ.ฎีกา องค์คณะคดีจำนำข้าว-อุดม สิทธิวิรัชธรรม ปธ.แผนกร้องฎีกา -จิระนิติ หะวานนท์ ผู้พิพากษาอาวุโส กก.ชี้ขาดอำนาจศาลไปเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ก่อนไปยังวุฒิสภา
 

อาชญากรรม

ศาลเเพ่งยกฟ้อง “ชำนาญ รวิวรรณพงษ์”ปธ.เเผนกคดีล้มละลายศาลฎีกา ฟ้อง 12 ก.ต. หมิ่นประมาท
ศาลเเพ่งยกฟ้อง “ชำนาญ รวิวรรณพงษ์”ปธ.เเผนกคดีล้มละลายศาลฎีกา ฟ้อง 12 ก.ต. หมิ่นประมาท
 
ศาลเเพ่งมีคำสั่งยกฟ้อง “ชำนาญ รวิวรรณพงษ์” ปธ.เเผนกคดีล้มละลายศาลฎีกา ฟ้อง 12 ก.ต. ละเมิดหมิ่นประมาท เรียกค่าเสียหาย 50 ล้านบาท กรณีไม่ได้ขึ้นเป็นรอง ปธ.ศาลฎีกาวันนี้ (29 เม.ย.)ที่ศาลเเพ่ง ถ.รัชดาภิเษก ศาลนัดฟังคำสั่งวินิจฉัยข้อกฎ
 

อาชญากรรม

เสียงผู้พิพากษาเกินกึ่งหนึ่งมีมติถอด"ชำนาญ รวิวรรณพงษ์"พ้น ก.ต.
เสียงผู้พิพากษาเกินกึ่งหนึ่งมีมติถอด"ชำนาญ รวิวรรณพงษ์"พ้น ก.ต.
 
สำนักงานศาลยุติธรรมดำเนินการตรวจนับคะแนนผลการลงมติของผู้พิพากษาทั่วประเทศ ในการถอดถอนนายชำนาญ รวิวรรณพงษ์ ประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกาและกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ผู้ทรงคุณวุฒิในศาลฎีกา ออกจากตำแหน่ง ก.ต. ปรากฏว่าผู้พิพาก
 

ทันเหตุการณ์

อุทธรณ์พิพากษายืน จำคุก 10 เดือน ห้ามดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐ 5 ปี “สุพจน์ ทรัพย์ล้อม” อดีตปลัดฯคมนาคม
อุทธรณ์พิพากษายืน จำคุก 10 เดือน ห้ามดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐ 5 ปี “สุพจน์ ทรัพย์ล้อม” อดีตปลัดฯคมนาคม
 
MGR online - องค์คณะอุทธรณ์ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พิพากษายืน จำคุก 10 เดือน ห้ามดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐ 5 ปี สุพจน์ ทรัพย์ล้อม อดีตปลัดฯคมนาคม ฐานร่ำรวยผิดปกติ
 

อาชญากรรม

"ชำนาญ" เปิดคำวินิจฉัยส่วนตัวคดีสลายพันธมิตรฯ 7 ตุลาฯ 51 “สมชาย-ชัย” ควรรับผิดชอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
"ชำนาญ" เปิดคำวินิจฉัยส่วนตัวคดีสลายพันธมิตรฯ 7 ตุลาฯ 51 “สมชาย-ชัย” ควรรับผิดชอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
 
MGR online – องค์คณะผู้พิพากษาในชั้นอุทธรณ์ “ชำนาญ รวิวรรณพงษ์” เผยคำวินิจฉัยส่วนตัวคดีสลายการชุมนุมกลุ่มพันธมิตรฯ 7 ตุลาฯ 51 ระบุ “สมชาย วงศ์สวัสดิ์-ชัย ชิดชอบ” ควรรับผิดชอบไม่เลื่อนวันและสถานที่แถลงนโยบายต่อรัฐบาล แต่ไม่มีการย
 

อาชญากรรม

ขรก.ตุลาการยื่น 1,776 รายชื่อ ขอ ถอด'ชำนาญ'พ้น ก.ต.ศาลฎีกา
ขรก.ตุลาการยื่น 1,776 รายชื่อ ขอ ถอด'ชำนาญ'พ้น ก.ต.ศาลฎีกา
 
นายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล อธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 และคณะ เป็นผู้แทนยื่นคำร้องต่อ นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ขอให้มีการลงมติ เพื่อถอดถอน นายชำนาญ รวิวรรณพงษ์ ก.ต.ศาลฎีกาผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมรายชื่อข้าราชการตุลาการเข้าชื
 

ทันเหตุการณ์

ศาลฎีกานักการเมืองฯ นัดชี้ชะตา “ทักษิณ” ตั้งก.คลังฟื้นฟู TPI ไม่ชอบ 29 ส.ค.นี้ ถือเป็นคดีแรก ตาม วิ อม.ใหม่
ศาลฎีกานักการเมืองฯ นัดชี้ชะตา “ทักษิณ” ตั้งก.คลังฟื้นฟู TPI ไม่ชอบ 29 ส.ค.นี้ ถือเป็นคดีแรก ตาม วิ อม.ใหม่
 
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง นัดพิพากษา “ทักษิณ”ตั้งคณะกรรมการแทรกแซงแผนฟื้นฟู บริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย สมัยนั่งนายกฯ ถือว่าไปบริหารบริษัทเอกชนโดยไม่มีอำนาจ นัด ชี้ชะตา 29 ส.ค.นี้ ถือเป็นคดีแรก ตาม วิ อม.ใ
 

อาชญากรรม

กางใบเสร็จ“โรงไฟฟ้าขยะแสนล้าน”ตั้งแต่ใช้คำสั่งมาตรา44งดเว้น“กม.ผังเมือง-EIA” **ปิ้งปลาประชดแมว!กบศ.เคาะย้าย“ศาลอุทธรณ์ภาค5”ไป จ.เชียงราย **โอกาสนี้ท่านได้แต่ใดมา!“อนุทิน”ติดโผเรียน วปอ.61หลักสูตรซูเปอร์คอนเนกชัน
กางใบเสร็จ“โรงไฟฟ้าขยะแสนล้าน”ตั้งแต่ใช้คำสั่งมาตรา44งดเว้น“กม.ผังเมือง-EIA” **ปิ้งปลาประชดแมว!กบศ.เคาะย้าย“ศาลอุทธรณ์ภาค5”ไป จ.เชียงราย **โอกาสนี้ท่านได้แต่ใดมา!“อนุทิน”ติดโผเรียน วปอ.61หลักสูตรซูเปอร์คอนเนกชัน
 
กางใบเสร็จ “โรงไฟฟ้าขยะแสนล้าน” ตั้งแต่ใช้คำสั่ง มาตรา 44 งดเว้น “กม.ผังเมือง-EIA” มาถึงโครงการโรงแยกขยะเชียงราย 300 ล้าน ที่ใช้งานไม่ได้
 

การเมือง

ข่าวปนคน คนปนข่าว
ข่าวปนคน คนปนข่าว
 
กางใบเสร็จ “โรงไฟฟ้าขยะแสนล้าน” ตั้งแต่ใช้คำสั่ง มาตรา 44 งดเว้น “กม.ผังเมือง-EIA” มาถึงโครงการโรงแยกขยะเชียงราย 300 ล้าน ที่ใช้งานไม่ได้ แต่คนตรวจสอบอย่าง “ผู้ว่าฯณรงศักดิ์” กลับโดนเด้ง รวมทั้ง “โควต้าไฟฟ้าขยะ” ที่บวมจน “ก.พลังงาน” ต้องตีตกไปครั้งหนึ่ง ท่ามกลางเสียงอ้าง “ลูกผู้มีอำนาจ” จนกลายเป็น “ขี้ปาก” คนในวงการพลังงาน จน “บิ๊กป๊อก” ต้องมาออกตัวเองว่า “ลูกชายผมไม่เกี่ยว” นี่ไง
 

ผู้จัดการรายวัน

ศาลฎีการับฟ้อง"เมียกี้ร์"ทรัพย์เพิ่มผิดปกติ นัดพิจารณาคดีครั้งแรก 28 ก.ย.นี้
ศาลฎีการับฟ้อง"เมียกี้ร์"ทรัพย์เพิ่มผิดปกติ นัดพิจารณาคดีครั้งแรก 28 ก.ย.นี้
 
วันนี้ (23 ก.ค.) ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ศาลนัดฟังคำสั่ง ในคดีหมายเลขดำ อม.77/2561 ที่อัยการสูงสุด ผู้กล่าวหา ฟ้องนางระพิพรรณ พงศ์เรืองรอง อายุ 45 ปี ภรรยานายอริสมันต์ พงศ์เรืองรอง ผู้ถูกกล่าวหา ขอให้ทรัพย์ส
 

ทันเหตุการณ์

ชำแหละปฏิบัติการ “ไม่รื้อ” ป่าแหว่ง สลับ “ตัวละคร”  เดินเกม “ยื้อ” ส่งทัพ “ I.O.”  ดิสเครดิต “กลุ่มต้าน”
ชำแหละปฏิบัติการ “ไม่รื้อ” ป่าแหว่ง สลับ “ตัวละคร” เดินเกม “ยื้อ” ส่งทัพ “ I.O.” ดิสเครดิต “กลุ่มต้าน”
 
ยังอยู่ในอาการ “ยื้อ” ไปเรื่อยๆ สำหรับปัญหา “โครงการก่อสร้างบ้านพักตุลาการเชิงดอยสุเทพ” โดยล่าสุด รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา งัดมุกเดิมๆ ด้วยการตั้งคณะทำงาน และเปิดรับฟังความเห็น โดยเฟซบุ๊กเพจ “ไทยคู่ฟ้า” ของสำนักโฆษก สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี คล้ายทำประชามติกลายๆ ทั้งที่รู้คำตอบล่วงหน้าอยู่แล้วว่าเสียงส่วนใหญ่ขอให้รื้อและฟื้นฟูป่า สอดคล้องกับนิด้าโพลก่อนหน้าที่มีผลสำรวจออกมาว่าโครงการนี้ไม่มีความเหมาะสมกว่า 85%
 

ผู้จัดการรายวัน

เดือนละ 4 หมื่นกว่า!? เปิดค่าศาลเดินทางหลังอดีตประธานศาลอุทธรณ์ฯ อ้างต้องอยู่บ้านป่าแหว่งไม่งั้นไป-มาลำบาก
เดือนละ 4 หมื่นกว่า!? เปิดค่าศาลเดินทางหลังอดีตประธานศาลอุทธรณ์ฯ อ้างต้องอยู่บ้านป่าแหว่งไม่งั้นไป-มาลำบาก
 
เปิดระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยรถราชการและค่าตอบแทนเหมาจ่ายฯ หลังอดีตประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 บอกถ้าผู้พิพากษาไม่อยู่บ้านปากแหว่งต้องมีปัญหาเดินทาง พบถ้าไม่ใช้รถหลวงยังได้เงินเหมาจ่ายแทนเดือนละ 4 หมื่นกว่าบาทเป็นคำพูดที่น่าสนใจไม่น
 

บันเทิง

ปรากฏการณ์ “ลากถ่วง” ป่าแหว่ง มือที่มองไม่เห็นVS พลังประชาชน
ปรากฏการณ์ “ลากถ่วง” ป่าแหว่ง มือที่มองไม่เห็นVS พลังประชาชน
 
ทางลงจากดอยของ “ปัญหาหมู่บ้านป่าแหว่ง” โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการและบ้านพักตุลาการ ศาลอุทธรณ์ภาค 5 ยังอึมครึมวกวนคดเคี้ยว ด้วยว่าผู้นำของประเทศ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยังเลือกที่จะแทงกั๊ก ขณะที่กระแสเรียกร้องต้องรื้อสถานเดียวยิ่งมายิ่งร้อนแรง กระทั่งโฆษกศาลยุติธรรมต้องออกมาดับชนวน ย้ำชัดศาลไม่เป็นคู่ขัดแย้งกับประชาชน ไม่มีการฟ้องกลับอะไรทั้งนั้น แต่ก็ยังไม่อาจลดกระแสค้านลงได้
 

ผู้จัดการรายวัน

แก้บ้านป่าแหว่ง “ลุงตู่” ต้องกล้า
แก้บ้านป่าแหว่ง “ลุงตู่” ต้องกล้า
 
กรณีบ้านพักผู้พิพากษาที่ตีนดอยสุเทพที่เขาเรียกกันว่าหมู่บ้านป่าแหว่งนั้น ถ้าดูโดยสภาพภูมิศาสตร์แล้ว ถามผมว่า เหมาะหรือไม่ ผมเองก็มีความรู้สึกเหมือนคนส่วนใหญ่ในตอนนี้ว่า ไม่เหมาะอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับภาพเก่าที่มีสภาพเป็นป่ามาก่อนนอกจากนั้นพื้
 

ผู้จัดการรายวัน

ใช้อำนาจแบบเสียไม่ได้!! “บิ๊กตู่”จำใจออก ม.44 อุ้มทีวีดิจิทัล หวั่นล้มครืนทั้งวงการ  **“โฆษกศาล”โร่เบรกข่าว “กลุ่มผู้พิพากษา” ตั้งแท่นฟ้องภาคประชาชนวิพากษ์ “หมู่บ้านป่าแหว่ง” **งานเข้า “เซเลบฯ-ซุป'ตาร์”ร่วมโฆษณาชวนเชื่อแบรนด์ลวงโลก "เมจิก สกิน"
ใช้อำนาจแบบเสียไม่ได้!! “บิ๊กตู่”จำใจออก ม.44 อุ้มทีวีดิจิทัล หวั่นล้มครืนทั้งวงการ **“โฆษกศาล”โร่เบรกข่าว “กลุ่มผู้พิพากษา” ตั้งแท่นฟ้องภาคประชาชนวิพากษ์ “หมู่บ้านป่าแหว่ง” **งานเข้า “เซเลบฯ-ซุป'ตาร์”ร่วมโฆษณาชวนเชื่อแบรนด์ลวงโลก "เมจิก สกิน"
 
ใช้อำนาจแบบเสียไม่ได้!! “บิ๊กตู่”จำใจออก ม.44 อุ้มทีวีดิจิทัล หวั่นล้มครืนทั้งวงการ **“โฆษกศาล”โร่เบรกข่าว “กลุ่มผู้พิพากษา” ตั้งแท่นฟ้องภาคประชาชนวิพากษ์ “หมู่บ้านป่าแหว่ง” **งานเข้า “เซเลบฯ-ซุป'ตาร์”ร่วมโฆษณาชวนเชื่อแบรนด์ลวงโลก เมจิก สกิน
 

การเมือง

ข่าวปนคน คนปนข่าว
ข่าวปนคน คนปนข่าว
 
ใช้อำนาจแบบเสียไม่ได้!! “บิ๊กตู่”จำใจออก ม.44 อุ้มทีวีดิจิทัล หวั่นล้มครืนทั้งวงการ ขนาดขาใหญ่ “วิกหนองแขม”ยังขู่เดินตามรอย“เจ๊ติ๋ม” พร้อมแซงใช้ “อำนาจพิเศษ”แก้ปมสรรหา กสทช. ที่“สภาฝักถั่ว”ทำจนเละ ตีตั๋วให้ “กสทช.รักษาการ” คุมอาณาจักรหลายแสนล้านกันไปแบบยาวๆ รอ สนช. แก้กฎหมายใหม่อีกรอบ
 

ผู้จัดการรายวัน

ข่าวปนคน คนปนข่าว :ไม่รู้ร้อนรู้หนาว!! “รัฐบาล คสช.”ทำนิ่งปม “หมู่บ้านป่าแหว่ง” **อยู่ที่คนของใคร!! “นภา” อธิบดี พส.ตีมึน สั่งย้าย ขรก.โกงคนไร้ที่พึ่ง แต่วันเดียวเลื่อนขั้นให้ **แบ๊กปึ้ก ทุนหนา!! ทุนสร้างพรรคทหาร “สี่หมื่นล้านบาทไทย”
ข่าวปนคน คนปนข่าว :ไม่รู้ร้อนรู้หนาว!! “รัฐบาล คสช.”ทำนิ่งปม “หมู่บ้านป่าแหว่ง” **อยู่ที่คนของใคร!! “นภา” อธิบดี พส.ตีมึน สั่งย้าย ขรก.โกงคนไร้ที่พึ่ง แต่วันเดียวเลื่อนขั้นให้ **แบ๊กปึ้ก ทุนหนา!! ทุนสร้างพรรคทหาร “สี่หมื่นล้านบาทไทย”
 
ไม่รู้ร้อนรู้หนาว!! “รัฐบาล คสช.”ทำนิ่งปม “หมู่บ้านป่าแหว่ง” **อยู่ที่คนของใคร!! “นภา” อธิบดี พส.ตีมึน สั่งย้าย ขรก.โกงคนไร้ที่พึ่ง แต่วันเดียวเลื่อนขั้นให้ **แบ๊กปึ้ก ทุนหนา!! ทุนสร้างพรรคทหาร “สี่หมื่นล้านบาทไทย”
 

การเมือง

ข่าวปนคน คนปนข่าว
ข่าวปนคน คนปนข่าว
 
ไม่รู้ร้อนรู้หนาว!! “รัฐบาล คสช.”ทำนิ่งปม “หมู่บ้านป่าแหว่ง”ปล่อยผู้บริหารศาลอุทธรณ์ภาค 5 เติมฟืนเข้ากองไฟ แถม“ทัพภาค 3”เป็นใจเตะถ่วง ปล่อยให้บ้านหรูสร้างเสร็จ เมินเสียงคนค้านต้อง“รื้อเท่านั้น” จับตาชุมนุมใหญ่ 29 เม.ย. ท้าทายอำนาจ คสช. คิดชักช้าไม่ได้ใจคนเหนือ ลืมไปได้เลยแผนทอนฐานเสียง“เพื่อไทย”
 

ผู้จัดการรายวัน

อยู่ได้อยู่ไป!คนเชียงใหม่ร่วม"โซเชียลแซงก์ชั่น"โต้ “ศาลอุทธรณ์ภาค5”ขออยู่“หมู่บ้านป่าแหว่ง”ก่อน10ปี **“ขาใหญ่คณะสงฆ์”ผนึกกำลังกดดัน“พงศ์พร”หนัก ** คลิปลับ“นายกฯไม่แฮปปี้”ก่อนคว่ำ14แคนดิเดต กสทช.ทำร้อนทั้งสภาฝักถั่ว
อยู่ได้อยู่ไป!คนเชียงใหม่ร่วม"โซเชียลแซงก์ชั่น"โต้ “ศาลอุทธรณ์ภาค5”ขออยู่“หมู่บ้านป่าแหว่ง”ก่อน10ปี **“ขาใหญ่คณะสงฆ์”ผนึกกำลังกดดัน“พงศ์พร”หนัก ** คลิปลับ“นายกฯไม่แฮปปี้”ก่อนคว่ำ14แคนดิเดต กสทช.ทำร้อนทั้งสภาฝักถั่ว
 
อยู่ได้อยู่ไป!! คนเชียงใหม่ร่วม โซเชียลแซงก์ชั่น โต้ “ศาลอุทธรณ์ภาค 5”ที่ขออยู่ “หมู่บ้านป่าแหว่ง”ก่อน 10 ปี พูดมาได้ ถ้ากลายเป็น“ทะเลทราย”ค่อยมาว่ากัน ขู่ใครรื้อถอนมีความผิด อ้างผู้พิพากษาไม่มีบ้านอยู่ อาจต้องไปถ่อฟ้องกันถึง กทม. เมินรอท่าทีรัฐบาล ที่กำลังจะได้รับ 4 ข้อเสนอจาก กก.ร่วม ที่ “ฝ่ายศาล”ไม่ยอมร่วมด้วย
 

การเมือง

กลุ่มขอคืนป่าดอยสุเทพลั่น   ไม่ร่วมสังฆกรรม  หลังศาลขออยู่บ้านพัก10 ปี
กลุ่มขอคืนป่าดอยสุเทพลั่น ไม่ร่วมสังฆกรรม หลังศาลขออยู่บ้านพัก10 ปี
 
กลุ่มขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ โพสต์ข้อความสวน อดีต ปธ.ศาลอุทธรณ์ภาค 5 ที่บอกว่า การรื้อบ้านพักตุลาการผิด กม. ขออยู่ไป 10 ปีก่อน ถ้าการฟื้นฟูสภาพยังไม่ดีขึ้น ค่อยมาพิจารณากันอีกครั้ง ซัด อยุู่ได้ก็อยู่ไป !! ให้มันรู้กันไประหว่าง คนเชียงใหม่กับคนหมู่บ้านป่าแหว่ง ใครมันจะแน่กว่ากัน ประกาศไม่ขอร่วมสังฆกรรมกับคนบ้านป่าแหว่ง พร้อมขอให้ช่วยกันโพสต์ คนละหนึ่งภาพ แสดงออกถึงการคัดค้าน
 

ผู้จัดการรายวัน

ข่าวปนคน คนปนข่าว
ข่าวปนคน คนปนข่าว
 
อยู่ได้อยู่ไป!! คนเชียงใหม่ร่วม โซเชียลแซงก์ชั่น โต้ “ศาลอุทธรณ์ภาค 5”ที่ขออยู่ “หมู่บ้านป่าแหว่ง”ก่อน 10 ปี พูดมาได้ ถ้ากลายเป็น“ทะเลทราย”ค่อยมาว่ากัน ขู่ใครรื้อถอนมีความผิด อ้างผู้พิพากษาไม่มีบ้านอยู่ อาจต้องไปถ่อฟ้องกันถึง กทม. เมินรอท่าทีรัฐบาล ที่กำลังจะได้รับ 4 ข้อเสนอจาก กก.ร่วม ที่ “ฝ่ายศาล”ไม่ยอมร่วมด้วย
 

ผู้จัดการรายวัน

ปธ.ศาลอุทธรณ์ภาค 5 ทั้งอดีต-ปัจจุบัน ชี้ รื้อทรัพย์สินแผ่นดินผิด กม.แนะให้อยู่พร้อมฟื้นฟูไปด้วยกัน(ชมคลิป)
ปธ.ศาลอุทธรณ์ภาค 5 ทั้งอดีต-ปัจจุบัน ชี้ รื้อทรัพย์สินแผ่นดินผิด กม.แนะให้อยู่พร้อมฟื้นฟูไปด้วยกัน(ชมคลิป)
 
ศูนย์ข่าวเชียงใหม่ - ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 ทั้งอดีตและปัจจุบัน เผยพร้อมยอมรับการพิจารณาของรัฐบาลกรณีโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการเชิงดอยสุเทพ ชี้การจะให้รื้อถอนตามข้อเรียกร้องของภาคประชาชนเป็นไปได้ยากในทางกฎหมาย เสนอทางออกให้เข้าอยู่อาศัยไปก่อน พร้อมทำการฟื้นฟูสภาพป่าและสิ่งแวดล้อม 10 ปี หากยังไม่ดีให้มาพิจารณาอีกครั้ง
 

ภูมิภาค

ศาลอุทธรณ์ภาค 5 ปลูกป่าวันครบ 136 ปี สถาปนาศาลยุติธรรม ท่ามกลางกระแสต้านบ้านพักเชิงดอยสุเทพ
ศาลอุทธรณ์ภาค 5 ปลูกป่าวันครบ 136 ปี สถาปนาศาลยุติธรรม ท่ามกลางกระแสต้านบ้านพักเชิงดอยสุเทพ
 
ศูนย์ข่าวเชียงใหม่ - ศาลอุทธรณ์ภาค5 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในพื้นที่ศาลอุทธรณ์ภาค 5 และพื้นที่บ้านพัก เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศาลยุติธรรมครบรอบ 136 ปี ท่ามกลางกระแสการเคลื่อนไหวจากภาคประชาชนให้รื้อถอนบ้านพัก พบมีคนมาชูป้ายค้านขอให้วิญญาณปู่แสะย่าแสะช่วยจัดการผู้เหยียบย่ำป่าดอยสุเทพ แต่ภาคประชาชนเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพไม่ได้เคลื่อนไหวใดๆ ในช่วงรอผลวันที่ 29 เมษายนที่นายกรัฐมนตรีจะพิจารณาเรื่องนี้
 

ภูมิภาค

ศาลยุติธรรมเลือก ก.ต.ชุดใหม่ 12 คน “ไสลเกษ วัฒนพันธุ์” รอง ปธ.ศาลฎีกา - “อนุรักษ์ สง่าอารีย์กูล” ผงาดนั่ง ก.ต.
ศาลยุติธรรมเลือก ก.ต.ชุดใหม่ 12 คน “ไสลเกษ วัฒนพันธุ์” รอง ปธ.ศาลฎีกา - “อนุรักษ์ สง่าอารีย์กูล” ผงาดนั่ง ก.ต.
 
MGR Online - ศาลยุติธรรมเลือก ก.ต.ชุดใหม่ 12 คน “ชำนาญ รวิวรรณพงษ์-กิจชัย จิตธารารักษ์-ศิริชัย ศิริกุล-นุจรินทร์ จันทร์พรายศรี” เป็นติดต่อ 2 สมัย “ไสลเกษ วัฒนพันธุ์” รอง ปธ.ศาลฎีกา - “อนุรักษ์ สง่าอารีย์กูล” ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ผงาดนั่ง ก.ต.
 

อาชญากรรม

ศาลฎีกาคัดองค์คณะครบ 9 คน สั่งคดีลับหลัง “แม้ว” หนีคดีแปลงสัมปทานโทรคมนาคม
ศาลฎีกาคัดองค์คณะครบ 9 คน สั่งคดีลับหลัง “แม้ว” หนีคดีแปลงสัมปทานโทรคมนาคม
 
ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา คัดเลือกองค์คณะผู้พิพากษา ครบ 9 คน คดีอัยการสูงสุดเป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง นายทักษิณ คดีแปลงสัมปทานโทรคมนาคมและมือถือเป็นภาษีสรรพสามิต วันนี้ (7 ธ.ค.) ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้องค์คณะผู้พิพากษาศาลฎีกาครบ 9 คน พิจารณาคำร้อง อสส. ฟื้นคดี ภาษี
 

อาชญากรรม

“ธาริต” หลบสื่อ ศาลฎีกาฯ เลื่อนนัดให้การร่ำรวยผิดปกติสมัยนั่ง อธ.ดีเอสไอปีหน้า
“ธาริต” หลบสื่อ ศาลฎีกาฯ เลื่อนนัดให้การร่ำรวยผิดปกติสมัยนั่ง อธ.ดีเอสไอปีหน้า
 
MGR Online - ศาลฎีกาคดีนักการเมืองฯ เลื่อนสอบคำให้การ “ธาริต เพ็งดิษฐ์” อดีตอธิบดีดีเอสไอ ตามคำร้อง ป.ป.ช.มีมติเอกฉันท์ชี้มูลความผิดกรณีร่ำรวยผิดปกติ และจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินเท็จ รวมมูลค่ากว่า 346 ล้านบาท ไป 19 ม.ค.ปีหน้า
 

อาชญากรรม