xs
xsm
sm
md
lg

ขรก.ตุลาการยื่น 1,776 รายชื่อ ขอ ถอด'ชำนาญ'พ้น ก.ต.ศาลฎีกา

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


นายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล อธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 และคณะ เป็นผู้แทนยื่นคำร้องต่อ นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ขอให้มีการลงมติ เพื่อถอดถอน นายชำนาญ รวิวรรณพงษ์ ก.ต.ศาลฎีกาผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมรายชื่อข้าราชการตุลาการเข้าชื่อจำนวน 1,776 คน ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 มาตรา 42