xs
xsm
sm
md
lg

กองทุน Super Savings Fund

คงไม่ได้เห็นแล้ว..1,600จุด / สุนันท์ ศรีจันทรา
คงไม่ได้เห็นแล้ว..1,600จุด / สุนันท์ ศรีจันทรา
 
นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกมายอมรับแล้วว่า อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจปีนี้ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยโตไม่ถึง 2.8% เนื่องจากผลกระทบเศรษฐกิจโลกชะลอตัว เช่นเดียวกัน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์จากโบรกเกอร์ทุกค่าย
 

หุ้น