xs
xsm
sm
md
lg

LWS เผย 5 ธุรกิจตอบโจทย์ “คนโสด” คาดมูลค่าตลาดรวม 1.4 ล้านล้านต่อปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์แอล ดับเบิลยู เอส วิสดอม แอนด์ โซลูชั่นส์ เปิด 5 ธุรกิจ ตอบโจทย์การใช้ชีวิตแบบ “คนโสด” กำลังซื้อสูง คาดมูลค่าตลาดรวมมากกว่า 1.4 ล้านล้านบาทต่อปี 
นายประพันธ์ศักดิ์ รักษ์ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล ดับเบิลยู เอส วิสดอม แอนด์ โซลูชั่นส์ จำกัด
บริษัทวิจัยและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในเครือ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากรายงานของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และ Euromonitor ระบุว่า ณ ปี 66 มีจำนวนครัวเรือนที่อยู่เพียงลำพัง หรือคนโสดจากทั่วโลกราว 400 ล้านครัวเรือน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉลี่ย 3.3% ต่อปี

ขณะที่ประเทศไทย ณ สิ้นปี 65 มีจำนวนครัวเรือนที่อยู่เพียงลำพังกว่า 7 ล้านครัวเรือน หรือคิดเป็นสัดส่วน 26% ของครัวเรือนในประเทศไทยทั้งหมด เพิ่มขึ้นกว่า 10% จากปี 55 โดยประเทศไทยถือเป็น 1 ใน 10 ประเทศที่มีค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของครัวเรือนที่อยู่เพียงลำพังสูงที่สุดในเอเชียแปซิฟิก โดยเป็นการใช้จ่ายในกลุ่มของสินค้า และบริการ คิดเป็นค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 1.4 ล้านล้านบาทต่อปี

จากผลสำรวจ แอล.ดับเบิลยู.เอส.ฯ เมื่อเดือน พ.ค.66 จากจำนวนผู้อยู่อาศัยในโครงการอาคารชุดในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล 729 ตัวอย่าง พบว่า มีสัดส่วนของคนที่อยู่เพียงลำพัง 45% สูงขึ้นจากปี 63 ถึง 10% และมีสถานภาพโสดมากกว่า 75% เพิ่มขึ้นจากปี 63 ประมาณ 5% โดยมีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 20,000-40,000 บาท

จากแนวโน้มประชากร ไทยที่อยู่เพียงลำพัง หรือคนโสดที่เพิ่มขึ้น ทำให้การพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชากรในกลุ่มนี้ จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการ จากผลการสำรวจของ “แอล.ดับเบิลยู.เอส.ฯ” พบว่า 5 ธุรกิจบริการที่น่าสนใจ และมีแนวโน้มของความต้องการที่เพิ่มขึ้นของ “คนโสด” เป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการที่จะพัฒนา และ สร้างธุรกิจในกลุ่มเพื่อรองรับความต้องการ ของตลาด ได้แก่

1.ธุรกิจการเช่าที่อยู่อาศัย โดยปัจจุบันราคาที่อยู่อาศัยที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ทั้งต้นทุนที่ดิน ค่าก่อสร้าง และภาระดอกเบี้ย ทำให้ราคาที่อยู่อาศัยปรับตัวสูงขึ้นเกินกว่าความสามารถในการซื้อที่อยู่อาศัยของผู้ซื้อ ผนวกกับความต้องการของ คนรุ่นใหม่ และคนโสดที่มีพฤติกรรมการทำงานอาชีพอิสระมากขึ้น พร้อมที่จะย้ายที่อยู่อาศัยให้ใกล้กับที่ทำงาน และให้ความสำคัญกับการเดินทางและท่องเที่ยวมากขึ้น ทำให้ประชากรในกลุ่มนี้ตัดสินใจที่จะ “เช่า” ที่อยู่อาศัยมากกว่า “ซื้อ” ซึ่งผลสำรวจพฤติกรรมการอยู่อาศัยในอาคารชุดพักอาศัยในปี 66 พบว่า กลุ่มคนเช่าที่อยู่ตัวคนเดียวกว่า 30% มีความสามารถในด้านค่าเช่าตั้งแต่ 6,000-10,000 บาท/เดือน

2.อาคารชุดที่เลี้ยงสัตว์ได้ จากการสำรวจความสนใจซื้ออาคารชุดที่เลี้ยงสัตว์ได้ในปี 66 พบว่า 3 ใน 4 ของคนที่สนใจซื้ออาคารชุดเพื่อพักอาศัยเลือกพิจารณาโครงการที่สามารถเลี้ยงสัตว์ได้เป็นองค์ประกอบหลักในการพิจารณา โดยส่วนใหญ่มองว่าในอนาคต ถ้าต้องการเลี้ยงสัตว์จะได้ไม่เป็นปัญหาต่อการอยู่อาศัยหรือต้องย้ายที่พักอาศัย
 
3.ร้านอาหารสำหรับกินคนเดียว ตั้งแต่ปี 65 หลังสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย สิ่งที่เปลี่ยนไปและสังเกตได้ชัดเจนคือ การมีร้านอาหารทางเลือกสำหรับการรับประทานอาหารคนเดียวชัดเจนมากขึ้น
เช่น ร้านอาหารที่ปรับรูปแบบให้เหมาะกับการนั่งคนเดียวโดยมีตุ๊กตาหมีนั่งเป็นเพื่อน ร้านราเมงจำลองสถานที่สอบเพื่อการรับประทานอาหารคนเดียว
 
4.การท่องเที่ยวคนเดียว โดยปัจจุบันแนวโน้มการเดินทางท่องเที่ยวคนเดียวเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลกอย่างมีนัยสำคัญ จากผลสำรวจของสำนักวิจัยการตลาดจากประเทศเยอรมนี  Statista ระบุว่า ในปี 66 60% ของนักท่องเที่ยวมีแผนออกเดินทางท่องเที่ยวคนเดียวในช่วง 12 เดือนข้างหน้า โดยเฉพาะในกลุ่มคนโสด ชื่นชอบการเดินทางคนเดียว
 
5.บริการเพื่อนรับจ้าง ปัจจุบันธุรกิจเช่าเพื่อนเริ่มเป็นที่นิยมอย่างมากของกลุ่มคนรุ่นใหม่
ทั้งในรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์ โดยเฉพาะในประเทศจีน และญี่ปุ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า จากสถิติที่เก็บโดยเจ้าของธุรกิจ พบว่า กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการเช่าส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง 70% เช่าเพื่อปรึกษาหรือหาคนรับฟังสิ่งที่เค้าพูด และอีก 30% เช่าเพื่อขอให้ช่วยงานบางอย่างหรือไปเที่ยว กินข้าว ไปจนถึงพาไปโรงพยาบาลหรือฝากดูแลผู้สูงอายุ โดยมีอัตราค่าบริการเริ่มต้นที่ 250-600 บาท/ชั่วโมง
 
“แนวโน้มดังกล่าว การพัฒนาธุรกิจบริการที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตเพียงลำพังจึงเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการในทุกภาคธุรกิจ ที่จะพัฒนาทั้งผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าในกลุ่มนี้ที่มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งผู้ประกอบการอสังหาฯ ที่ต้องพัฒนาทั้งผลิตภัณฑ์ และบริการที่สนองความต้องการของผู้ซื้อ และผู้เช่าที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน” นายประพันธ์ศักดิ์ กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น