xs
xsm
sm
md
lg

จับตาย MORE โยกเงินออก / สุนันท์ ศรีจันทรา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วิบากกรรมของผู้บริหาร บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE ยังไม่จบสิ้นเสียทีเดียว เพราะล่าสุด ถูกตลาดหลักทรัพย์สั่งให้ชี้แจงปมธุรกรรมการเงินที่น่าสงสัยในหลายรายการ วงเงินกว่า 300 ล้านบาท

ตลาดหลักทรัพย์ออกประกาศเมื่อวันที่ 9 ตุลาคมที่ผ่านมา เตือนนักลงทุนให้ศึกษาข้อมูลงบการเงิน MORE งวด 6 เดือนแรกปีนี้ และติดตามคำชี้แจงของบริษัท

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งให้ MORE ชี้แจงรายการเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม การรับคืนเงินมัดจำค่าสิทธิค้างรับจากบริษัทร่วม เงินลงทุนจ่ายล่วงหน้า เงินมัดจำค่าซื้อหุ้น และเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ รวม 357 ล้านบาท หรือ 20% ของส่วนของผู้ถือหุ้น ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2566

ระหว่างงวด 6 เดือนแรก MORE มีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วมคือ บริษัท MORE MONEY จำนวน 149 ล้านบาท โดย MORE MONEY มีทุนชำระแล้ว 2.5 ล้านบาท และจากข้อมูลในงบการเงินไม่ปรากฏส่วนแบ่งกำไร ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

นอกจากนี้ บริษัทได้จ่ายเงินมัดจำค่าสิทธิการจัดคอนเสิร์ต ROLLING LOUD 1.2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 50 ล้านบาท โดยวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทเรียกเก็บเงินมัดจำค่าสิทธิคืนจาก MORE MONEY แต่ยังคงแสดงรายการยอดคงค้างภายใต้ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นรวมทั้งบริษัทร่วม

ตลาดหลักทรัพย์ขอให้ MORE ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม และการประเมินความสามารถในการชำระหนี้และความคืบหน้าในการเรียกเก็บเงินมัดจำค่าสิทธิ

นอกจากนั้น ยังมีเงินลงทุนจ่ายล่วงหน้า เงินมัดจำค่าซื้อหุ้น และการลงทุนในตราสารทุน โดยเงินลงทุนจ่ายล่วงหน้าในโครงการ “Grand Ratchada จำนวน 100 ล้านบาท โดยเดือนมิถุนายน 2566 คณะกรรมการบริหารมีมติพิจารณาเข้าลงทุนในโครงการจำนวน 2 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 50 ล้านบาท ชำระเงินล่วงหน้าทั้งจำนวนแล้ว ซึ่งโครงการมีเงินลงทุนรวม 1,550 ล้านบาท

การลงทุนตราสารทุน หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ วงเงิน 38 ล้านบาท โดยเดือนพฤษภาคม 2566 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ปิดบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่งเพื่อใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์วงเงิน 100 ล้านบาท

และเงินวางมัดจำค่าซื้อหุ้น วงเงิน 20 ล้านบาท โดยในเดือนเมษายน 2566 ฝ่ายบริหารของบริษัททำบันทึกข้อตกลงการซื้อขายหุ้นสามัญจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน โดยกำหนดราคาซื้อขายไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท ซึ่งวางเงินมัดจำบางส่วน และนำเรื่องการเข้าลงทุนเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในภายหลัง

MORE ต้องชี้แจงแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการลงทุน หลักเกณฑ์และข้อมูลประกอบการพิจารณาจ่ายเงินลงทุนล่วงหน้า ทั้งจำนวน หลักเกณฑ์การวางมัดจำค่าซื้อหุ้น เหตุผล ความเหมาะสมและความสอดคล้องของการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับวัตถุประสงค์การทำธุรกิจของบริษัท

รวมถึงการดำเนินการตามอำนาจอนุมัติที่เกี่ยวข้อง และขอให้อธิบายข้อมูลที่คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทใช้ในการประกอบการพิจารณา พร้อมทั้งเหตุผลของคณะกรรมการในการอนุมัติทำรายการว่า ได้พิจารณาอย่างระมัดระวังเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน สภาพคล่อง และฐานะการเงินของบริษัทอย่างไร

ปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ประกาศกล่าวโทษทางอาญาผู้บริหาร MORE และพวกรวม 32 ราย ในความผิดสร้างราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น MORE

การถูกตลาดหลักทรัพย์สั่งให้ชี้แจงธุรกรรมการเงินหลายรายการ โดยเป็นการนำเงินออกจากบริษัท สะท้อนให้เห็นว่าตลาดหลักทรัพย์เกาะติดการดำเนินงานใน MORE

และเมื่อมีธุรกรรมเข้าข่ายต้องสงสัย และอาจส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น จึงสั่งให้ฝ้ายบริหาร MORE ชี้แจงถึงเหตุผลการทำธุรกรรมทางการเงินทันที

ผู้ถือหุ้นรายย่อย MORE มีจำนวนทั้งสิ้น 14,431 ราย ซึ่งแทบทั้งหมดแบกหุ้นต้นทุนสูงไว้ และอาจไม่พร้อมตัดขาดทุนขาย แต่การถือหุ้นต่อไปไม่อาจคาดหวังอนาคตได้ เพราะผลประกอบการบริษัททรุดลง โดยงวด 6 เดือนแรกปีนี้พลิกมาขาดทุน 0.55 ล้านบาท ขณะที่อดีตผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่มีคดีปั่นหุ้น

และยังมีธุรกรรมการเงินหลายรายการที่ถูกตั้งข้อสงสัยในความไม่โปร่งใสโผล่ขึ้นมาอีก ซ้ำเติมความเชื่อมั่นนักลงทุน

แม้ราคาหุ้น MORE จะขยับขึ้นลงในกรอบ 18-20 สตางค์มาพักใหญ่แล้ว

แต่ปัจจัยลบที่พุ่งใส่ไม่ขาดสาย จะต้องดูกันต่อไปว่าราคาที่ถูกตีกรอบไว้ระหว่าง 18-20 สตางค์ จะยันกันอยู่หรือไม่
กำลังโหลดความคิดเห็น