xs
xsm
sm
md
lg

ตลาด mai รับหุ้น I2 เคาะเทรด 8 ส.ค.ด้วยมาร์เกตแคป 1,134 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai ยินดีต้อนรับ บมจ.ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน mai ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยี โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "I2" ในวันที่ 8 สิงหาคม 2566

I2 ดำเนินธุรกิจ System Integration (SI) แบบครบวงจร ได้แก่ ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร โทรคมนาคม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแบ่งการดำเนินธุรกิจเป็น 1) โครงการด้าน ICT ได้แก่ IT Infrastructure, Digital Transformation และโซลูชันด้านการประหยัดพลังงาน และ 2) บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสัญญาณดาวเทียม บริษัทฯ เป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งกับผู้ผลิตอุปกรณ์ และผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เครือข่ายสารสนเทศชั้นนำ เช่น Cisco, Oracle, Nutanix, Huawei เป็นต้น ในไตรมาส 1/2566 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการโครงการด้าน ICT : การให้บริการอินเทอร์เน็ตประมาณ 80 : 20 โดยมีกลุ่มลูกค้าเจ้าของโครงการที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ เป็นหลัก

I2 มีทุนชำระแล้วหลัง IPO 210 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 300 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 120 ล้านหุ้น เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ ไม่เกิน 18 ล้านหุ้น กรรมการและผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ไม่เกิน 12 ล้านหุ้น บุคคลตามดุลพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 90 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2566 ในราคาหุ้นละ 2.70 บาท คิดเป็นมูลค่าเสนอขาย 324 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,134 ล้านบาท

ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 20.11 เท่า คำนวณจากกำไรสุทธิต่อหุ้นในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด (ไตรมาส 2/65 ถึง ไตรมาส 1/66) ซึ่งเท่ากับ 56.40 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.13 บาท โดยมีบริษัท เอส 14 แอดไวเซอรี่ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ

นายอธิพร ลิ่มเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร I2 เปิดเผยว่า บริษัทเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (IT) แบบครบวงจรชั้นนำให้แก่องค์กรภาครัฐ ด้วยบริษัทฯ มีความรู้ความเข้าใจในภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประกอบกับบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ จึงสามารถเข้าไปรับฟังปัญหา ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานต่างๆ ในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงาน กระบวนการทำงาน หรือที่เรียกว่า Digital Transformation ทำให้เกิดโครงการ และ Solution ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในงานบริการโครงการขนาดใหญ่แก่ลูกค้า ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างการเติบโต และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

I2 มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลังเข้าจดทะเบียน คือ 1.กลุ่มนางอัญชลี แก้วบรรพต ถือหุ้น 39.5% 2.กลุ่ม MFEC ถือหุ้น 15.0% 3.นายไพฑูรย์ ประมวลชัยกุล ถือหุ้น 9.03% และ 4.นายยุทธชัย ทูลพันธ์ ถือหุ้น 7.9%

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่างๆ


กำลังโหลดความคิดเห็น