xs
xsm
sm
md
lg

I2 ขายไอพีโอ 120 ล้านหุ้น ระดมทุนเข้าตลาด mai

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


"ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์" พร้อมเข้าระดมทุนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai เตรียมขายไอพีโอ 120 ล้านหุ้น ภายในปลายปีนี้ รองรับแผนลงทุนโครงการขนาดใหญ่ให้ลูกค้านำไปลงทุนธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ขยายฐานรายได้ พร้อมเพิ่มสัดส่วน Recurring Income สร้าง New S Curve หนุนธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต เผยผลการดำเนินงานไตรมาสแรกกำไรพุ่งกว่า 202%


นายอธิพร ลิ่มเจริญ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) (I2) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 120,000,000 หุ้น คิดเป็น 28.57% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้ มูลค่าที่ตราไว้ (par) 0.50 บาทต่อหุ้น จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี (TECH) โดยมีบริษัท เอส 14 แอดไวเซอรี่ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ System Integration (SI) ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร โทรคมนาคม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการติดตามดูแลรักษาและการให้การฝึกอบรมแก่ผู้ใช้งานและการให้บริการอื่นๆ โดยสามารถจำแนกประเภทธุรกิจหลักเป็น 2 ประเภทตามโครงสร้างรายได้ คือ 1) การขายและบริการงานโครงการ และ 2) การให้บริการอินเทอร์เน็ต

สำหรับวัตถุประสงค์การระดมทุนในครั้งนี้ เตรียมนำเงินไปลงทุนในงานบริการโครงการขนาดใหญ่แก่ลูกค้า นำไปใช้ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างการเติบโตให้บริษัท และที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อสร้าง New S Curve รองรับแผนการเติบโตในช่วง 1-3 ปีข้างหน้า รวมถึงเพิ่มสัดส่วนรายได้ประจำ (Recurring Income) สนับสนุนธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในงวดสิ้นปี 2565 มีรายได้รวม 943.38 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 44.98 ล้านบาท ส่วนไตรมาส 1/66 มีรายได้รวม 300.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 138.39% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 126.18 ล้านบาท และไตรมาส 1/66 มีกำไรสุทธิ 17.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 202.48% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 5.63 ล้านบาท

น ส.มนวลัย รัชตกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส 14 แอดไวเซอรี่ จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินกล่าวว่า I2 ถือเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบครบวงจรชั้นนำให้แก่องค์กรภาครัฐ เช่น หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ การบริหารงานโดยทีมผู้บริหารและพนักงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มาอย่างยาวนาน อีกทั้งบริษัทฯ ยังสามารถปรับตัวสอดคล้องกับนโยบาย 4.0 และการทำธุรกิจที่เติบโตไปกับ S Curve ของประเทศเพื่อมุ่งสู่ Digital Transformation

โดยบริษัทฯ มีจุดเด่นในการดำเนินธุรกิจ เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้ 1) การเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (IT) แบบครบวงจรชั้นนำให้แก่องค์กรภาครัฐ เช่น หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ 2) งานที่รอส่งมอบ (Backlog) ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง และผลงานในอดีตที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ 3) การบริหารงานโดยทีมผู้บริหารและพนักงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มาอย่างยาวนานในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับประเทศ 4) ความสัมพันธ์อันดีกับพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งกับผู้ผลิตอุปกรณ์ และผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เครือข่ายสารสนเทศชั้นนำ 5) การให้บริการหลังการขายในหลากหลายช่องทาง

นายพายุพัด มหาผล กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินร่วม กล่าวว่า I2 เป็นอีกหนึ่งหลักทรัพย์ที่มีความน่าสนใจอย่างมาก เนื่องอยู่ในธุรกิจที่เป็นเมกะเทรนด์ และจากแผนระดมทุนครั้งมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการนำไปขยายธุรกิจเพื่อรองรับลูกค้ารายใหญ่ และเตรียมขยายการลงทุนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รองรับแผนการเติบโตในช่วง 1-3 ปีข้างหน้า จึงมั่นใจว่าหุ้น I2 จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างล้นหลาม โดยคาดว่าจะเสนอขายหุ้นไอพีโอและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ได้ภายในปีนี้ตามแผนงานที่วางไว้


กำลังโหลดความคิดเห็น