xs
xsm
sm
md
lg

TPL หุ้นเคาะราคาไอพีโอหุ้นละ 3.30 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์"ไทยพาร์เซิล" เคาะราคาขายหุ้นไอพีโอหุ้นละ 3.30 บาท เตรียมเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 22-23, 26 มิ.ย.66 เข้าเทรดวันที่ 30 มิ.ย.นี้ บ.ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ ที่ปรึกษาทางการเงิน และ บล.คิงส์ฟอร์ด ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระบุเป็นราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐาน มั่นใจนักลงทุนตอบรับดีเยี่ยม ชูจุดเด่นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่แตกต่าง พร้อมก้าวขึ้นสู่ผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าขนาดใหญ่ น้ำหนักมาก หลากรูปทรงด้วยระบบ “Green logistics”

นายวรนันท์ ถาวรนันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน) หรือ TPL เปิดเผยว่าได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้ประชาชนทั่วไป (IPO) ในราคาหุ้นละ 3.30 บาท โดยจะเปิดให้จองซื้อหุ้นระหว่างวันที่ 22-23 และ 26 มิถุนายน 2566 และคาดว่าจะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้ในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายว่า "TPL" หมวดธุรกิจบริการ

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่เสนอขายไม่เกิน 120 ล้านหุ้น คิดเป็น 22.90% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท โดยมีผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายอีก 3 แห่ง ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด

"การกำหนดราคาไอพีโอที่ระดับ 3.30 บาทต่อหุ้น ถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐาน ซึ่ง TPL เป็นหุ้นโลจิสติกส์ที่มีความน่าสนใจในการลงทุนเป็นอย่างมากจากความสามารถในการแข่งขันและมีศักยภาพที่จะเติบโตในอนาคต รวมถึงผู้บริหารมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจและมีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน"

นายวรชาติ ทวยเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน) หรือ TPL กล่าวว่า หุ้น TPL เป็นหุ้นโลจิสติกส์ที่มีความแตกต่างจากผู้ประกอบการทั่วไป โดยได้จัดพอร์ตลูกค้าออกเป็น 3 กลุ่มคือ ประเภท B2B B2C และ C2C เพื่อบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ และที่โดดเด่นคือมีบริการจัดส่งสินค้าทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่โดยเฉพาะของที่มีน้ำหนักมาก (Overweight) หรือของที่มีขนาดใหญ่ (Oversize) หรือมีรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เป็นมาตรฐานทั่วไป (Odd size) ปัจจุบันบริษัทให้บริการจัดส่งสินค้าและสิ่งของประมาณ 350,000-600,000 ชิ้นต่อเดือน และสามารถให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าทั้งที่เป็นภาคธุรกิจและรายย่อย โดยมีจุดให้บริการ 129 แห่งทั่วประเทศทั้งในรูปแบบสาขาของบริษัท และแฟรนไชส์ของบริษัท

"บริษัทมีแผนที่จะลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งการลงทุนสร้างศูนย์คัดแยกและกระจายสินค้าระดับภูมิภาค (Regional Hub) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยกและกระจายสินค้า การเพิ่มจุดให้บริการ (Drop Point) แก่ลูกค้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการใช้บริการ และการลงทุนในยานพาหนะทั้งรถบรรทุก 10 ล้อ และ 6 ล้อ ซึ่งใช้สำหรับการขนส่งในเส้นทางระหว่างภูมิภาค (Line Haul) เป็นหลัก และรถกระบะ 4 ล้อ ซึ่งใช้สำหรับการกระจายสินค้าสู่ผู้รับปลายทาง เพื่อให้บริษัทมีกองยานพาหนะที่สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น รวมทั้งยังมีแผนที่จะปรับกองยานพาหนะของบริษัทด้วยการนำรถบรรทุกซึ่งใช้พลังงานไฟฟ้ามาใช้ภายในปี 2566 โดยเริ่มจากเส้นทางในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก"

นายภัทรลาภ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน) หรือ TPL กล่าวว่า จำนวนเงินที่จะได้รับจากการระดมทุนครั้งนี้จะอยู่ที่ประมาณ 396 ล้านบาท ซึ่งวัตถุประสงค์การใช้เงินลงทุนประกอบด้วยการนำเงินไปใช้ซื้อที่ดินและก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าและ/หรือจุดให้บริการ ซื้อยานพาหนะ สถานีชาร์จไฟและอุปกรณ์ต่างๆ ขณะเดียวกัน จะมีการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงชำระหนี้คืนแก่สถาบันการเงิน โดยมีระยะเวลาการใช้เงินภายในปี 2566-2567

“บริษัทฯ มั่นใจว่า ภายหลังจากการระดมทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ เพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจให้บริการจัดส่งสินค้าได้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น รวมทั้งมีความแข็งแกร่งด้านฐานะการเงิน และเป็นที่ยอมรับของคู่ค้า ขณะเดียวกัน ทำให้บริษัทฯ มีต้นทุนในการดำเนินธุรกิจที่ลดลง สนับสนุนความสามารถในการทำกำไรสูงขึ้น ผลักดันการเติบโตอย่างก้าวกระโดดพร้อมที่จะก้าวขึ้นสู่ผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าขนาดใหญ่หลากหลายรูปทรงด้วยระบบ “Green logistics” รวมถึงมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ถือหุ้นได้ในอนาคต" นายภัทรลาภ กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น