xs
xsm
sm
md
lg

ผู้จัดการใหม่ ธ.ก.ส.เปิดวิสัยทัศน์ พร้อมยกระดับภาคเกษตรไทยไปสู่สากล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สื่อสารนโยบายในการดำเนินงานและวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนองค์กร First Speech ภายใต้หัวข้อ “สื่อสารทิศทางการทำงาน เพื่อก้าวไปด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ” ให้แก่คณะผู้บริหาร และพนักงาน ธ.ก.ส.ทั่วประเทศ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการ ธ.ก.ส. เป็นวันแรก ประกาศสานต่อเจตนารมณ์การเป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ได้แก่ การบริหารจัดการคุณภาพหนี้ การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความรู้เกษตรกรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการการผลิต การพัฒนาและต่อยอดเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการในตลาด ควบคู่ไปกับการส่งเสริมวินัยทางการเงินอย่างเป็นระบบ อันนำไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตในชนบทให้ดีขึ้น (Better Life) สร้างชุมชนไทยให้เข้มแข็ง (Better Community) และสร้างความภาคภูมิใจในอาชีพการเกษตรให้มากยิ่งขึ้น (Better Pride) เพื่อยกระดับชีวิตเกษตรกรไทยสู่สังคมที่ภาคภูมิอย่างยั่งยืน โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงาน ธ.ก.ส. ทุกจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมรับฟัง ผ่านระบบ VDO Conference และห้องประชุม ชั้น 24 ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร


กำลังโหลดความคิดเห็น