xs
xsm
sm
md
lg

กรุงศรีผนึกปูนซีเมนต์นครหลวงขับเคลื่อนองค์กรไร้ขยะ ลดก๊าซเรือนกระจกขานรับโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ผสานความร่วมมือกับบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างจริงจัง เดินหน้าขยายพื้นที่ติดตั้งเครื่องกำจัดและแปรสภาพขยะเศษอาหารในองค์กรเป็นวัสดุบำรุงพืชและปรับปรุงคุณภาพดิน (Bio-Soil) เพื่อต่อยอดโครงการ Krungsri Zero Waste มุ่งสู่องค์กรที่มีขยะสู่บ่อฝังกลบเป็นศูนย์ สอดรับเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมในองค์กร ควบคู่ไปกับการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
 
นายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กรุงศรีมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบตามปณิธานการเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีจุดยืนเพื่อความยั่งยืน (Banking with Purpose) ครอบคลุมมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) โดยมีพันธกิจสำคัญที่จะร่วมแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งถือเป็นวาระเร่งด่วนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ธนาคารได้ริเริ่มโครงการ Krungsri Zero Waste “รวมพลังลดขยะให้เป็นศูนย์” ตั้งแต่ปี 2561 เพื่อส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการขยะที่เกิดจากกระบวนการทำงานและกิจกรรมขององค์กรอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดปริมาณขยะสู่บ่อฝังกลบอันเป็นต้นเหตุสำคัญของการก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกให้ได้มากที่สุด และในปี 2563 ที่ผ่านมา กรุงศรีประสบความสำเร็จในการติดตั้งเครื่องกำจัดขยะเศษอาหาร ณ อาคารสำนักงานใหญ่ เพื่อแปรสภาพขยะเศษอาหารด้วยเทคโนโลยีชีวภาพให้เป็นวัสดุบำรุงพืชและปรับปรุงคุณภาพดิน (Bio-Soil) ตามแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ของประเทศไทย ตอกย้ำความเป็นองค์กรต้นแบบด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
 
“สำหรับในปี 2566 นี้ กรุงศรีได้ร่วมมือกับ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) พันธมิตรที่แข็งแกร่งของธนาคารในการสานต่อพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย ขยะเป็นศูนย์ ด้วยการขยายขอบเขตการติดตั้งเครื่องกำจัดขยะเศษอาหารที่ผลิตโดย บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด บริษัทในเครือปูนซีเมนต์นครหลวง ไปอาคารกรุงศรี สำนักงานเพลินจิต ซึ่งคาดว่าจะสามารถลดปริมาณขยะเศษอาหารสู่กระบวนการฝังกลบได้ถึงกว่า 3,000 กิโลกรัมต่อปี เทียบเท่ากับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 7,500 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ ทั้งนี้ การดำเนินงานดังกล่าว นอกจากจะสอดคล้องกับพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังสนับสนุนวิสัยทัศน์สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนที่ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการดำเนินธุรกิจของธนาคารให้เหลือศูนย์ภายในปี 2573 อีกด้วย” นายอาคิตะ กล่าว
 
นายมนตรี นิธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจปูนซีเมนต์ของประเทศไทย บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในฐานะองค์กรที่ให้ความสำคัญและดำเนินงานด้านความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเครือข่ายธุรกิจสีเขียวผ่านการพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเครื่องกำจัดขยะเศษอาหารภายใต้การพัฒนาของบริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจและความมุ่งมั่นขององค์กรในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือปัญหาสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ตามเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืน ปี 2573 ของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อมุ่งสู่ Net Zero ทั้งในระดับองค์กรและระดับประเทศ ตลอดจนตอกย้ำภาพความร่วมมือของภาคเอกชนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกัน


กำลังโหลดความคิดเห็น