xs
xsm
sm
md
lg

ซีไอเอ็มบี ไทย-บลจ.ไทยพาณิชย์ ร่วมเปิด THOR ดีลแรกให้ตลาด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์
ซีไอเอ็มบี ไทยร่วมพัฒนาตลาด THOR เข้าทำสัญญาอนุพันธ์อ้างอิง THOR กับ บลจ.ไทยพาณิชย์ ระบุเป็นธุรกรรมอนุพันธ์อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR ธุรกรรมแรกที่ทำกับลูกค้า

นายเพา จาตกานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจบริหารเงิน ธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย (CIMBT)
เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ได้ทำสัญญาอนุพันธ์อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR (Overnight Index Swap) กับกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.ไทยพาณิชย์ โดยธุรกรรมดังกล่าวถือเป็นธุรกรรมแรกในตลาดที่ทำกับลูกค้า โดยธุรกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในตลาดก่อนหน้านี้เป็นธุรกรรมระหว่างธนาคาร (interbank)

"THOR เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตัวใหม่ เป็นเรื่องใหม่ แต่เดินหน้าได้รวดเร็วกว่าที่คาด หลังจาก ธปท.ประกาศเผยแพร่ THOR ธนาคารได้เตรียมความพร้อมด้านระบบและคนทันที โดยเราเข้าไปโควตราคาในตลาดเรื่อยๆ หลังจากนั้น 2 เดือน จึงเกิดธุรกรรมแรกระหว่างธนาคารด้วยกัน และสัปดาห์ถัดมา ธนาคารได้ทำธุรกรรมอีก 2 ธุรกรรมร่วมกับอีก 2 ธนาคาร และล่าสุด ในวันที่ 15 ก.ย.2563 ได้เกิดธุรกรรมแรกในตลาดที่ได้ทำกับลูกค้า เป็นสัญญาณเชิงบวกของตลาดการเงินไทย ที่ทุกฝ่ายทั้งทางการ ธนาคาร และลูกค้ากำลังจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดไปด้วยกัน ทั้งในแง่ของผู้เกี่ยวข้องและปริมาณธุรกรรม"

นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด กล่าวว่า บลจ.ไทยพาณิชย์ ใช้ธุรกรรม Interest Rate Swap ในการบริหารความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มให้แก่กองทุนภายใต้การบริหารจัดการอยู่แล้ว และทีมผู้จัดการกองทุนได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย THOR ตั้งแต่เริ่มแรกและเล็งเห็นว่าอัตราดอกเบี้ย THOR จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่สำคัญ ในการช่วยบริหารพอร์ตลงทุน และเป็นอัตราดอกเบี้ยที่มีความโปร่งใส มีเสถียรภาพ สะท้อนสภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของตลาด จึงเข้าทำธุรกรรม OIS-THOR กับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ซึ่งเป็นธนาคารที่มีความพร้อมที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้าอยู่เสมอ
กำลังโหลดความคิดเห็น...