xs
xsm
sm
md
lg

BLCP จัดประชุมไตรภาคีผ่านระบบซูม ตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์BLCP จัดประชุมไตรภาคีรูปแบบใหม่ (New Normal) ผ่านการประชุมออนไลน์ระบบซูม (Zoom) เป็นบริษัทแรกๆ ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมปลอดภัยไร้โควิด-19 แต่ยังได้รับข้อมูลข่าวสารครบถ้วน

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีจัดประชุมคณะกรรมการไตรภาคี (Tripartite Committee Meeting) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 (ประชุมรายไตรมาส) ซึ่งเป็นเวทีเปิดสำหรับชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และผู้ประกอบการ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อกังวลใจของชุมชน ร่วมปรึกษาหารือ และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อเนื่องมาโดยตลอด ในปีนี้ (2563) เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 พร้อมขานรับนโยบายภาครัฐ “การ์ดอย่าตก” ลดความเสี่ยงและลดการเดินทาง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความปลอดภัยในทุกๆด้าน จึงปรับเปลี่ยนเป็นการประชุมรูปแบบใหม่ (New Normal) แต่ยังคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่เชื่อมต่อถึงกันผ่านหน้าจอ ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย พบปะและพูดคุยแบบ Live สด ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีนายวิระ มาวิจักขณ์ เป็นประธานคณะกรรมการไตรภาคี คณะกรรมการไตรภาคี หน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนบริษัทฯ และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมดังเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา

BLCP เริ่มจัดประชุมคณะกรรมการไตรภาคีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน (2563) เป็นการจัดประชุมร่วมกัน 3 ฝ่าย ประกอบไปด้วย ผู้แทนบริษัทฯ หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ดูแลภาคอุตสาหกรรม ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด และกลุ่มประมงเรือเล็กบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบจากการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ามาร่วมประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และข้อกังวลใจต่างๆ ผ่านเวทีเปิดแห่งนี้ พร้อมหาแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน ที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 3,000 คนต่อปี โดยเนื้อหาการประชุมไตรภาคี ประกอบด้วย การอัปเดตสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน อย่างเช่นครั้งนี้เป็นการอัปเดตการแพร่ระบาดของโควิด-19 การสรุปรายงานการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี และกิจกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) การรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าฯ และท่าเรือขนถ่ายถ่านหินบีแอลซีพี ซึ่งผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ข้างต้นมีความคืบหน้าต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัดและอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของภาครัฐต่อเนื่องและสม่ำเสมอ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามผ่านระบบซูม โดยผู้เข้าร่วมประชุมมิได้มีข้อซักถามใดๆ และใช้เวลาในการประชุมรวม 1 ชั่วโมงเต็ม

นายวิระ มาวิจักขณ์ ประธานคณะกรรมการไตรภาคี ได้แสดงความห่วงใยถึงชาวระยอง และผู้เข้าร่วมประชุมว่า “จากสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน ทำให้ต้องงดการประชุมฯ ในไตรมาสที่ 1 และ 2 (จัดส่งเป็นรูปแบบข่าวสารผ่านโซเชียลมีเดีย) และไตรมาสที่ 3 นี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมไตรภาคีรูปแบบใหม่ (New Normal) ประชุมออนไลน์ผ่านระบบซูม (Zoom) เป็นครั้งแรก สิ่งใหม่ๆ ที่เห็นได้ชัดเจน คือ ทุกคนที่เข้าประชุมเริ่มคุ้นเคยกับการใช้โซเชียลมีเดียในรูปแบบต่างๆ วิกฤตโควิด-19 ช่วยทำให้เราปรับเปลี่ยนมุมมองการใช้ชีวิต การพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ด้วยการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้ได้คล่องแคล่วมากขึ้น ส่วนในเรื่อง การดูแลสุขอนามัยและสุขภาพนั้น ผมเชื่อว่าทุกคนตระหนักรู้ ให้ความสำคัญในเรื่องของสุขอนามัย และการดูแลสุขภาพที่มากขึ้นด้วย ซึ่งนับเป็นเรื่องที่ดี และขอให้ ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก”

ด้านนางสาวปาริชาติ อัศวกุล (รองกรรมการผู้จัดการ-กลุ่มธุรกิจ บริหารองค์กร) บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ได้กล่าวถึงการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยของ BLCP ครบ 6.5 ล้านชั่วโมง โดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (LTI) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา เป้าหมายต่อไปคือ พนักงานและผู้รับเหมาทุกคน จะต้องร่วมกันปฏิบัติงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (LTI) ครบ 7 ล้านชั่วโมง ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องการให้พนักงานและผู้รับเหมาทำงาน-กลับบ้านด้วยความปลอดภัยทุกวัน เรียนรู้วิธีการป้องกันตนเองจาก COVID-19 อย่างเคร่งครัด (การ์ดอย่าตก) รวมถึงการให้พนักงานทำงานที่บ้าน (work from home) และเมื่อต้องกลับเข้ามาทำงาน หรือผู้ใดก็ตามที่จะเข้าไปติดต่อบริษัทฯ นั้น จะต้องทำแบบประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพรายบุคคล (Health Risk Assessment) ทุกคนและทุกครั้งก่อนจะเข้าพื้นที่ต้องผ่านจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สอบถามประวัติ และติดสติกเกอร์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์การขับขี่ยวดยานพาหนะอย่างปลอดภัย เพื่อสุขภาพกาย-ใจที่ดีอย่างต่อเนื่อง พร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ทุกคนตระหนักในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

ขณะที่นายอดิศร วังมูล (ผู้อำนวยการสายงานบริหารและองค์กรสัมพันธ์) บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ได้กล่าวในตอนท้ายว่า การประชุมไตรภาคีได้เริ่มจัดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ปัจจุบันเข้าสู่ปีที่ 18 แล้วนั้น BLCP ถือเป็นบริษัทแรกๆ ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดที่นำร่องเรื่องการประชุมดังกล่าว และได้มีการปรับปรุงการประชุมให้เป็นเวทีเปิด เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
กำลังโหลดความคิดเห็น...