xs
xsm
sm
md
lg

ศิริราชขาดแคลนเลือดกรุ๊ป A – B – O วอน ปชช.ช่วยบริจาค

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


รศ.พญ.ปาริชาติ เพิ่มพิกุล หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า สถานะเลือดสำรองของธนาคารเลือด โรงพยาบาลศิริราชพบว่า มีปริมาณเลือดสำรองหมู่ เอ บี และโอ ไม่เพียงพอ ขณะที่หมู่ AB มีเลือดสำรองเพียงพอ ดังนั้นขอเชิญชวนประชาชนบริจาคเลือด เพื่อให้มีเลือดเพียงพอที่จะรักษาผู้ป่วย โดยสามารถบริจาคได้ที่ธนาคารเลือด โรงพยาบาลศิริราช ตึก 72 ปี ชั้น 3 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30-18.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 – 16.00 น. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 419 8081 ต่อ 123, 128

สำหรับผู้ที่ต้องการบริจาคเลือดขอให้เตรียมร่างกายให้พร้อม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- พักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโมง

- มีน้ำหนักตัว 48 กิโลกรัมขึ้นไป (เพื่อให้ทางโรงพยาบาลได้นำเลือดมาปั่นแยกเอาผลิตภัณฑ์ไปใช้อย่างอื่นร่วมด้วย)

- ไม่มีโรคประจำตัว   

- สามารถรับประทานอาหารและน้ำได้ตามปกติ แต่ขอให้หลีกเลี่ยงอาหารประเภทที่มีไขมันสูง

- งดสูบบุหรี่ งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

รวมถึงขอความร่วมมือผู้ที่มีไข้สูง มีน้ำมูก ไอ เจ็บคอ หรือมีประวัติการเดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยง โปรดงดบริจาคเลือดในช่วงนี้