xs
xsm
sm
md
lg

'ศุลกากร' เอาจริงสินค้า 'ลักลอบ-หลีกเลี่ยงภาษี' เดือน ก.ค. ตรวจพบการกระทำผิด จำนวน 1,747 คดี คิดเป็นมูลค่ารวม 156 ล้านบาท

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์"ศุลกากร" เอาจริงสินค้า "ลักลอบ-หลีกเลี่ยงภาษี" เดือน ก.ค. ตรวจพบการกระทำผิด จำนวน 1,747 คดี คิดเป็นมูลค่ารวม 156 ล้านบาท ทั้งนี้ กรมศุลกากรตรวจพบการกระทำความผิดในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่เดือน ต.ค.62-ก.ค.63 ทั้งสิ้น 21,034 คดี คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,642 ล้านบาท

นายชัยยุทธ คำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร กล่าวว่า อธิบดีกรมศุลกากร มีนโยบายให้มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเชิงนโยบาย โครงการ และประเด็นต่างๆ โดยมอบหมายให้คณะโฆษกกรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการและได้กำหนดให้มีการแถลงข่าวประจำทุกเดือน สำหรับประเด็นที่น่าสนใจในการแถลงข่าวประจำเดือนสิงหาคม 2563 ได้แก่ ผลการตรวจพบการกระทำความผิดประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ผลการตรวจพบการกระทำความผิดประจำเดือนกรกฎาคม 2563

ตามที่ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร มีนโยบายสำคัญในการเร่งรัดปราบปรามการลักลอบและหลีกเลี่ยงนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้อง เพื่อความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี ปกป้องสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดพร้อมหน่วยปฏิบัติการวางแผนตรวจค้นจับกุมอย่างเข้มงวดเป็นพิเศษ เพื่อสกัดกั้นป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตร น้ำมัน ยาเสพติด IPRs และสินค้าละเมิดอนุสัญญา CITES โดยสืบสวนหาข่าวและออกลาดตระเวนด้วยรถยนต์ ตรวจค้นรถบรรทุก โกดัง แหล่งจำหน่าย สถานที่เก็บรักษาที่เชื่อได้ว่ามีของผิดกฎหมายเก็บซุกซ่อนอยู่ อีกทั้งยังมีแผนการป้องกันและปราบปรามสินค้าดังกล่าวในช่วงเวลาซึ่งมีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในการลักลอบ นอกจากนี้ มีการบูรณาการกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เช่น ทหาร กอ.รมน. ป.ป.ส. บช.ปส. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สถานทูตต่างๆ Interpol DEA เป็นต้น เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าวระหว่างกัน

สำหรับเดือนกรกฎาคม 2563 กรมศุลกากรตรวจพบการกระทำผิดตามกฎหมายศุลกากรหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับศุลกากร จำนวน 1,747 คดี คิดเป็นมูลค่ารวม 156 ล้านบาท ทั้งนี้ กรมศุลกากรตรวจพบการกระทำความผิดในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562-กรกฎาคม 2563 ทั้งสิ้น 21,034 คดี คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,642 ล้านบาท

ผลงานที่น่าสนใจในช่วงเดือนกรกฎาคม 2563 มีดังนี้

1.บุหรี่ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 กรมศุลกากรได้นำเรือศุลกากร 805 ออกลาดตระเวนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดปัตตานี จนพบเรือลักษณะน่าสงสัยจึงติดตามเพื่อดูพฤติกรรม จนเรือลำดังกล่าวสังเกตเห็นเรือตรวจการณ์ของเจ้าหน้าที่ จึงเร่งความเร็วเพื่อหลบหนี กระทั่งเวลา 12.50 น. เจ้าหน้าที่ จึงนำเรือศุลกากรเข้าเทียบเพื่อทำการตรวจเรือลำดังกล่าว

ผลการตรวจค้น พบบุหรี่กำเนิดต่างประเทศ บรรทุกอยู่ในระวางเรือ และพื้นที่ด้านบน จำนวน 1,040 หีบ (520,000 ซอง หรือจำนวนรวม 10,400,000 มวน) ซึ่งในขณะตรวจค้น ไม่พบเอกสารประจำเรือ และเอกสารที่แสดงว่าได้ผ่านพิธีการศุลกากรอย่างถูกต้องมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ จึงได้ยึดบุหรี่ทั้งหมดเป็นของกลาง คิดเป็นมูลค่าประมาณ 42 ล้านบาท

ทั้งนี้ สถิติการจับกุมบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562-กรกฎาคม 2563 มีจำนวนคดี ได้แก่ 1.บุหรี่ จำนวน 720 คดี คิดเป็นมูลค่ารวม 179.8 ล้านบาท 2.บารากู่ บารากู่ไฟฟ้า บุหรี่ไฟฟ้า และอุปกรณ์ จำนวน 596 คดี คิดเป็นมูลค่ารวม 12.3 ล้านบาท

2.ยาเสพติดให้โทษประเภทเอ็กซ์ตาซี่ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 กรมศุลกากรได้ตรวจพบพัสดุต้องสงสัย ต้นทางจากต่างประเทศ จำนวน 1 หีบห่อ จึงประสานเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ ศรภ.กองบัญชาการกองทัพไทย และพนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมกันเปิดตรวจพัสดุดังกล่าว ผลการตรวจสอบพบเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เอ็กซ์ตาซี่) เม็ดสีเหลือง รวมจำนวนประมาณ 25,810 เม็ด น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 11.918 กิโลกรัม และยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (MDMA) น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 0.006 กิโลกรัม มูลค่าของกลางประมาณ 20 ล้านบาท

ทั้งนี้ สถิติการตรวจยึดยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562-กรกฎาคม 2563 มีจำนวนคดี 200 คดี มูลค่ากว่า 955.7 ล้านบาท

3.น้ำมันดีเซล เมื่อวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2563 กรมศุลกากร ได้ร่วมกันตรวจสอบรถบรรทุกน้ำมัน จำนวน 3 คัน ได้แก่ คันที่ 1 ริมถนน ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง พบน้ำมันดีเซลมีเมืองกำเนิดต่างประเทศ จำนวน 13,000 ลิตร คันที่ 2 ริมถนนในซอยสุขุมวิท 54 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง พบน้ำมันดีเซลมีเมืองกำเนิดต่างประเทศ จำนวน 10,000 ลิตร คันที่ 3 ริมถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง พบน้ำมันดีเซลมีเมืองกำเนิดต่างประเทศ จำนวน 38,000 ลิตร รวมประมาณ 61,000 ลิตร ซึ่งน้ำมันทั้งหมดไม่มีหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากรมาแสดง มูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาท

ทั้งนี้ สถิติการจับกุมน้ำมันเชื้อเพลิงในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562-กรกฎาคม 2563 ได้แก่ น้ำมันดีเซล จำนวน 281 คดี ปริมาณ 4.2 แสนลิตร มูลค่ากว่า 10 ล้านบาท น้ำมันเบนซิน จำนวน 346 คดี ปริมาณ 1.5 แสนลิตร มูลค่ากว่า 3.7 ล้านบาท

4.ข้าวสารเหนียว เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 กรมศุลกากรได้ตรวจค้นโรงสี 1 แห่งและร้านค้าข้าว 2 แห่งในจังหวัดอุบลราชธานีพบสินค้าประเภทข้าวสารเหนียวประมาณ 30 ตัน มีเมืองกำเนิดต่างประเทศ ไม่มีหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากรมาแสดงขณะตรวจค้น มูลค่าประมาณ 1,000,000 บาท

ทั้งนี้ สถิติการตรวจยึดสินค้าเกษตร ในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562-กรกฎาคม 2563 มีจำนวนคดี ทั้งสิ้น 545 คดี มูลค่ากว่า 41.5 ล้านบาท


กำลังโหลดความคิดเห็น...