xs
xsm
sm
md
lg

ธนารักษ์มอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุใน 15 จังหวัด 3 ส.ค.นี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“ธนารักษ์” เดินหน้าโครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” เตรียมมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุให้ประชาชนในอีก 15 จังหวัด เริ่ม 3 ส.ค.63

นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังโดยกรมธนารักษ์ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ โดยการรับรองสิทธิด้วยการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุภายใต้โครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 จนถึงปัจจุบัน ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป กรมธนารักษ์ได้จัดกิจกรรมมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุให้แก่ประชาชนในอีก 15 จังหวัด ประกอบด้วย

จังหวัดนครสวรรค์ ณ บริเวณชุมชนบ้านเขาดิน อำเภอท่าตะโก ช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2563
จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ เขื่อนลำปาว ช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2563
จังหวัดเชียงใหม่ ณ เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง ช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2563
จังหวัดนครราชสีมา ณ ศาลาประชาคมอำเภอปากช่อง ช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2563
จังหวัดขอนแก่น ณ ศาลาราชประชาสมาสัย อำเภอบ้านแฮด ช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2563
จังหวัดชลบุรี ณ วัดช่องแสมสาร อำเภอสัตหีบ วันที่ 3 สิงหาคม 2563
จังหวัดจันทบุรี ณ นิคมแพร่งขาหยั่ง อำเภอท่าใหม่ วันที่ 3 สิงหาคม 2563
จังหวัดมหาสารคาม ณ วัดบ้านวังไผ่ อำเภอเมือง วันที่ 10 สิงหาคม 2563
จังหวัดบึงกาฬ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ วันที่ 13 สิงหาคม 2563
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา วันที่ 21 สิงหาคม 2563
จังหวัดบุรีรัมย์ ณ เทศบาลเมืองนางรอง วันที่ 25 สิงหาคม 2563
จังหวัดสุรินทร์ ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ (หลังเก่า) อำเภอเมืองสุรินทร์ วันที่ 25 สิงหาคม 2563
จังหวัดเชียงราย ณ ที่ทำการนิคมแม่ลาว วันที่ 28 สิงหาคม 2563
จังหวัดราชบุรี ณ ที่ว่าการอำเภอสวนผึ้ง วันที่ 8 กันยายน 2563
จังหวัดกาญจนบุรี ณ ชุมชนบ้านพุน้ำร้อน อำเภอเมือง วันที่ 8 กันยายน 2563

ทั้งนี้ เมื่อรัฐรับรองสิทธิการใช้ที่ดินของราชการ โดยสร้างประโยชน์ในที่ดินนั้นให้แก่ประชาชนแล้ว ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย ทำการเกษตรกรรม หรือประกอบกิจการต่างๆ ในที่ดินของรัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ก็จะเป็นส่วนช่วยให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคมมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสามารถแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐได้อีกทางหนึ่งด้วย

นายยุทธนา กล่าวต่อว่า การจัดกิจกรรมมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุในครั้งนี้ กรมธนารักษ์จะดำเนินการเปิดตลาดชุมชนในพื้นที่แต่ละจังหวัดไปในคราวเดียวกันนี้ด้วย ผ่านโครงการ “เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ” ซึ่งเป็นการจัดหาพื้นที่จำหน่ายสินค้า สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนโดยมีรูปแบบเป็นที่ประชุมอเนกประสงค์ และเป็นพื้นที่จัดตลาดชุมชน เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน และช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจฐานรากในชุมชนต่างๆ แข็งแกร่งมากขึ้น โดยการสร้างโอกาสฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ให้แก่ผู้ประกอบการในชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างรายได้ในทุกระดับ


กำลังโหลดความคิดเห็น...