xs
xsm
sm
md
lg

เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ เตรียมขายหุ้น IPO ได้ภายในปีนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์NRF เตรียมเสนอขายหุ้น IPO ปีนี้ โดยมีแบงก์ไทยพาณิชย์เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ชูเทรนด์ Food for the Future ตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่

นายแดน ปฐมวาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ NRF เปิดเผยว่า บริษัทได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน โดยจะเสนอขายหุ้น IPO ไม่เกิน 340,000,000 หุ้น คิดเป็น 25.08% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท คาดจะเสนอขายหุ้น IPO ได้ในปีนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ระดมทุนเพื่อบริหารสภาพคล่องภายในบริษัท ชำระคืนเงินกู้ยืม และลงทุนเพิ่มใน Big Idea Venture, Brecks และซิตี้ฟูด

นายแดนกล่าวว่า เทรนด์การบริโภคอาหารแห่งอนาคตถือเป็นเมกะเทรนด์ที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก โดยใช้กระบวนการผลิตจากนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญต่ออาหารสุขภาพ รวมทั้งยังคำนึงถึงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์อาหารสะดวก และปลอดภัย สิ่งที่ท้าทายผู้ประกอบการ คือ จะต้องปรับตัวรับกระแสการบริโภคอาหารที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมุ่งเน้นกระบวนการผลิตเพื่อสร้างความยั่งยืนและให้ความสำคัญต่อการจัดการ ประกอบกับที่ผ่านมา สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ถือเป็นปัจจัยที่เข้ามาเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารอย่างรวดเร็ว โดยผู้บริโภคต้องการอาหารที่เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้ร่างกายในรูปแบบต่างๆ ซึ่งต้องเป็นอาหารที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติ มีสารอาหารครบ ร่างกายสามารถดูดซึมได้เร็ว ช่วยให้สุขภาพดีเพื่อต้านทานโรค จึงถือเป็นโอกาสของธุรกิจในการผลิตสินค้ารองรับความต้องการอาหารเพื่อสุขภาพอีกทางหนึ่ง

“NRF ได้วางกลยุทธ์ในการเจาะตลาดอาหารในกลุ่ม Specialty Food ซึ่งกำลังเป็นกระแสนิยมไปทั่วโลกและมีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างสูงในช่วงที่ผ่านมา ด้วยลักษณะอาหารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มี 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มอาหาร Ethnic Food หรือเทรนด์การหันมานิยมบริโภคอาหารต่างชาติโดยดัดแปลงผสมผสานกับอาหารท้องถิ่น 2. กลุ่มอาหาร Plant-Based Food หรืออาหารโปรตีนจากพืช ผลิตจากพืชตระกูลถั่ว เห็ด และสาหร่าย ทดแทนเนื้อสัตว์ และ 3. ผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภคที่ไม่ใช่อาหารในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม (V-shape)” นายแดนกล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...