xs
xsm
sm
md
lg

"ธนารักษ์" เดินหน้าพัฒนาการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์"กรมธนารักษ์" พัฒนาการให้บริการแก่ผู้เช่า ผู้ใช้ที่ราชพัสดุ ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลาย ตอบสนองการให้บริการของภาครัฐอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ลดความยุ่งยากต่างๆ ให้แก่ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ

นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า ในปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐต่างพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้สามารถใช้ในการดำเนินงานขององค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดขั้นตอนการให้บริการระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน รวมทั้งอำนวยความสะดวก เพิ่มความรวดเร็วให้แก่ประชาชนที่ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางเข้ามาติดต่อราชการ โดยกรมธนารักษ์ได้ดำเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้เทคโนโลยีของประชาชน และเตรียมพร้อมนำออกมาใช้งาน ดังนี้

1.Application ให้บริการผู้เช่าบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยให้บริการผู้เช่าในการสอบถามรายละเอียดการเช่า อัตราค่าเช่า สัญญาเช่า แปลงที่ราชพัสดุที่เช่า ตรวจสอบรายการที่ต้องชำระเงินในแต่ละงวด โดยสามารถชำระเงิน ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต และผ่านบัญชีธนาคารได้ทันที รองรับการยื่นคำร้องขอดำเนินการต่างๆ เช่น คำร้องขอเปลี่ยนวัตถุประสงค์การเช่า ขอโอนสิทธิ สืบสิทธิ การขอนัดหมายเพื่อทำการสำรวจ/รังวัด หรือขอดำเนินการในเรื่องอื่นๆ สามารถติดตามสถานะ และผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ได้ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

2.ระบบให้บริการส่วนราชการที่ครอบครอง/ใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ เป็นการให้บริการส่วนราชการผู้ครอบครอง/ใช้ประโยชน์ ในการสืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ ที่ส่วนราชการนั้นๆ ครอบครองหรือใช้ประโยชน์อยู่ รองรับการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (ที่ดินและอาคาร) การแจ้งรื้อถอน การขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ สามารถติดตามสถานะการดำเนินงาน รวมถึงรองรับการติดตามการใช้ประโยชน์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และกำหนดเวลา ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในเดือนมกราคม 2564

3.ศูนย์บริหารจัดการราคาประเมินทรัพย์สินแห่งชาติ เป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์แก่ประชาชนและทุกภาคส่วนในด้านการบริการข้อมูลราคาประเมินทรัพย์สิน รองรับการสืบค้นราคาประเมินและการรับเรื่องการคัดค้านราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์จากประชาชน มีการบูรณาการข้อมูลระหว่างกรมธนารักษ์ กรมที่ดิน กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันการเงินต่างๆ

โดยเบื้องต้น จะเปิดให้บริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 7,826 แห่ง ทำการลงทะเบียนเพื่อรับรหัสการเข้าใช้งานเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลราคาประเมินเพื่อนำไปเป็นฐานในการคำนวณภาษี ซึ่งคาดว่าจะสามารถให้บริการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำการลงทะเบียนเพื่อรับรหัสการเข้าใช้งานได้ภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 และจะเปิดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำการดาวน์โหลดข้อมูลบัญชีราคาประเมินทรัพย์สินภายหลังจากที่กรมธนารักษ์ประกาศบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน รอบบัญชี พ.ศ.2564-2567 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ จะสามารถเปิดให้บริการเว็บไซต์ศูนย์บริหารจัดการราคาประเมินทรัพย์สินแห่งชาติแก่ประชาชนและทุกภาคส่วนได้ ภายในเดือนกันยายน พ.ศ.2563

4.Sticker Line กรมธนารักษ์ นอกจากนี้ยังได้จัดทำ Line Sticker แบบภาพนิ่ง จำนวน 24 ภาพ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ และเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ สร้างเอกลักษณ์ให้แก่องค์กร โดยจะเริ่มนำร่องแจกให้ผู้เช่าที่ราชพัสดุ จำนวน 7,000 ราย แบบไม่มีค่าใช้จ่าย ภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 และจะดำเนินการการแจก Sticker Line ให้แก่ผู้เช่าที่ราชพัสดุที่ดาวน์โหลด Application (ให้บริการผู้เช่าบนโทรศัพท์เคลื่อนที่) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563


กำลังโหลดความคิดเห็น...