xs
xsm
sm
md
lg

"ธนารักษ์" เปิดให้ข้าราชการจองบ้านพักที่ อ.ปากช่อง ภายใน ก.ค.63 นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์"กรมธนารักษ์" นำที่ราชพัสดุมาจัดสร้างที่พักอาศัยให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐใน ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา โดยออกแบบบ้าน 3 แบบ และเริ่มเปิดจองสิทธิภายในเดือน ก.ค.63 กำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการออกเป็น 3 กลุ่ม และจะพิจารณาให้สิทธิข้าราชการเป็นกลุ่มแรก

นายยุธนา หยิมการรุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์มีนโยบายนำที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองของส่วนราชการมาดำเนินการจัดสวัสดิการ เพื่อเป็นที่พักอาศัยให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของข้าราชและลูกจ้างดังกล่าวตามความจำเป็นขั้นพื้นฐาน ปัจจุบันกรมธนารักษ์ได้มอบหมายให้บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในกำกับดูแลของกรมธนารักษ์ ดำเนินโครงการดังกล่าวบนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นม.2612 (บางส่วน) ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ประมาณ 31-1-89 ไร่

โดยแบ่งออกเป็น 84 แปลงๆ ละ 100 ตารางวา ซึ่งประกอบด้วย บ้านแบบ A มี 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ราคา 1,900,000 บาท เนื้อที่ใช้สอยรวม 216.67 ตารางเมตร ส่วนบ้านแบบ B มี 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ราคา 1,500,000 บาท เนื้อที่ใช้สอยรวม 149.82 ตารางเมตร และบ้านแบบ C มี 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ราคา 1,300,000 บาท เนื้อที่ใช้สอยรวม 118.71 ตารางเมตร

นอกจากนี้ กรมธนารักษ์ยังได้กำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำของหน่วยงานของรัฐทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รวมทั้งข้าราชการบำนาญ
กลุ่มที่ 2 ข้าราชการและลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กลุ่มที่ 3 เจ้าหน้าที่องค์กรอื่นของรัฐ เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ

ทั้งนี้ จะพิจารณาผู้มีสิทธิในกลุ่มที่ 1 เป็นลำดับแรก กรณีที่ผู้ได้รับสิทธิไม่ครบตามจำนวนแปลง จึงจะพิจารณาในกลุ่มที่ 2 และ 3 ตามลำดับ และขอรับสิทธิได้เพียงรายละ 1 สิทธิ ซึ่งผู้ขอรับสิทธิสามารถขอรับเงื่อนไขการกู้เงินกับสถานบันการเงินต่างๆ ได้ โดยกำหนดสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ เช่น ได้รับสิทธิการเช่าเป็นระยะเวลา 30 ปี ต่ออายุสัญญาได้อีก 30 ปี ยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่าตามระเบียบ และเช่าที่ราชพัสดุในอัตราผ่อนปรนตามระเบียบ ร้อยละ 25 เป็นต้น

สำหรับการเปิดรับจองสิทธิตามโครงการดังกล่าวนั้น กรมธนารักษ์จะเปิดรับจองสิทธิผ่านระบบของกรมธนารักษ์ ภายในเดือนกรกฎาคม 2563 ซึ่งโครงการดังกล่าว นอกจากจะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการแล้ว ยังเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัยให้แก่กลุ่มบุคคลเหล่านี้ด้วย โดยในการนี้หากส่วนราชการใดที่มีพื้นที่ในความครอบครองที่ยังมิได้ใช้ประโยชน์และมีความประสงค์ที่จะร่วมดำเนินโครงการดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้ที่กรมธนารักษ์ หรือ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ทั่วประเทศ


กำลังโหลดความคิดเห็น...