xs
xsm
sm
md
lg

วีซ่า เผยคนไทยหันมาใช้จ่ายแบบคอนแทคเลส

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สุริพงษ์ ตันติยานนท์ ผู้จัดการวีซ่า ประจำประเทศไทย
วีซ่าผู้ให้บริการการชำระเงินดิจิตอลเผยผลสำรวจ เรื่องทัศนคติการชำระเงินของผู้บริโภคประจำปีของวีซ่า แสดงให้เห็นว่า 8 ใน 10 ของชาวไทย หรือ 79% เลือกใช้จ่ายในรูปแบบคอนแทคเลสมากขึ้นกว่าเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา โดยผลสำรวจฉบับนี้ ศึกษาถึงพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการชำระเงินทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยังได้แสดงให้เห็นว่า 3 ใน 4 ของผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทยหรือ 75% ที่ยังไม่เคยชำระเงินในรูปแบบคอนเทคเลสในปัจจุบัน มีความสนใจที่จะเลือกใช้วิธีนี้ในอนาคต

เนื่องจาก ผู้บริโภคใช้วิธีการชำระแบบคอนแทคเลส คือ ไม่ต้องการถือเงินสด 68% ต้องการใช้นวัตกรรมใหม่ในการชำระเงิน 58% และเป็นวิธีการชำระที่รวดเร็วกว่าวิธีการอื่นๆ 55% และเมื่อพูดถึงความถี่ของการชำระเงินในรูปแบบคอนแทคเลสพบว่า มากกว่า4ใน5ของผู้ตอบแบบสอบถามหรือ 82% ใช้บัตรคอนแทคเลสในการใช้จ่ายอย่างน้อย 1-มากกว่า 4 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยจุดที่คนเลือกใช้จ่ายด้วยบัตรคอนแทคเลสมากที่สุด คือ ระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ 17% ตามมาด้วยซูเปอร์มาร์เก็ต 12% และร้านค้าปลีกต่างๆ 11%

ด้านประชากรศาสตร์พบว่า กลุ่ม Gen Y 55% เลือกใช้การชำระเงินในรูปแบบคอนแทคเลสมากกว่า เมื่อเทียบกับกลุ่ม Gen X ที่ 45% ที่มีผู้ใช้ระบบการชำระแบบนี้น้อยกว่า นอกจากนี้ ประชากรกลุ่ม Gen Y เลือกชำระเงินในรูปแบบแบบคอนแทคเลสบ่อยครั้งมากกว่า โดย3ใน10เลือกชำระเงินด้วยวิธีคอนแทคเลสมากกว่าสี่ครั้งต่อสัปดาห์ ขณะที่มีเพียง1ใน5ของประชากรกลุ่ม Gen X ที่เลือกการชำระด้วยวิธีนี้มากกว่าสี่ครั้งต่อสัปดาห์

พร้อมกันนั้น การสำรวจโดยวีซ่าในครั้งนี้ยังพบว่า มากกว่า 2 ใน 5 ของผู้ตอบแบบสอบถามหรือ 43% พบว่าพวกเขาถือเงินสดน้อยกว่าเมื่อ2ปีที่ผ่านมา ด้วยเหตุผลว่าการถือเงินสดไปในที่ต่างๆ ไม่ปลอดภัย 65% เลือกที่จะชำระเงินในรูปแบบคอนแทคเลสมากขึ้น 62% และจุดสำหรับการเบิกถอนเงินสดหาได้ง่ายขึ้น 62% นอกจากนี้ มากกว่า4ใน5ของผู้ตอบแบบสอบถามหรือ 82% สามารถใช้ชีวิตได้ โดยไม่พึ่งเงินสดและหันมาใช้การชำระเงินในรูปแบบไร้เงินสดแทนในชีวิตประจำวัน จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามเกือบสามในสี่ หรือ 70% ใช้ชีวิตแบบไร้เงินสดมากถึง2-3วันต่อครั้ง โดย 21% สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้โดยไม่พึ่งเงินสดมากกว่า1สัปดาห์แต่ยังน้อยกว่า 1 เดือน ส่วนอีก 9 % ที่เหลือสามารถใช้ชีวิตได้โดยไม่ใช้จ่ายด้วยเงินสดได้ถึง1เดือนหรือมากกว่า

ขณะที่เมื่อพูดถึงแนวโน้มที่มีต่อการใช้จ่ายแบบไร้เงินสดในอนาคต 7 ใน10ของผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทย หรือ 72% กล่าวว่า พวกเขาคาดว่าจะเลือกชำระเงินในรูปแบบไร้เงินสดเพิ่มมากขึ้นในปีหน้า ด้วยเหตุผลด้านความสะดวก 69% ลดความยุ่งยากในการใช้จ่ายด้วยเงินสด 62% และความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้นกับวิธีการชำระเงินในรูปแบบไร้เงินสด 51% รวมถึงผู้บริโภคชาวไทยยังมีความมั่นใจที่จะเข้าสู่สังคมไร้เงินสด ซึ่ง 2 ใน 5 หรือ 38% เชื่อว่าพวกเขาสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้มากกว่า1เดือนโดยไม่พึ่งพาการใช้เงินสด โดยส่วนใหญ่กว่า6ใน10ของผู้ตอบแบบสอบถามหรือ 58% เชื่ออยู่ว่าพวกเขาสามารถอยู่โดยไม่ชำระเงินผ่านเงินสดได้เพียง 24 ชั่วโมง

และหากถามว่าเมื่อไรที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสด 40% ของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่าน่าจะใช้เวลาระหว่าง 2-5 ปี อีก 27% คิดว่าอาจจะใช้เวลาประมาณ 6-10 ปี และที่น่าสนใจคือ 7% เชื่อว่าประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมไร้เงินสดภายในปีหน้า โดยกลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการพัฒนาสู่สังคมไร้เงินสด คือ ความสะดวกสบาย 58% เพิ่มความสามารถในการวางแผนทางการเงิน 56% การลดความเสี่ยงจากการโจรกรรม 55% และการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน 44%

นายสุริพงษ์ ตันติยานนท์ ผู้จัดการวีซ่า ประจำประเทศไทย กล่าวว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ได้เห็นคนไทยเปิดใจยอมรับเทคโนโลยีการชำระรูปแบบใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการชำระเงินผ่านบัตรคอนแทคเลส การเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมที่เกิดขึ้นรวมถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มมากขึ้นของผู้บริโภค


กำลังโหลดความคิดเห็น...