xs
xsm
sm
md
lg

บอร์ดเยียวยาผู้รับผลโควิด-19 จัดประชุมนัดแรก วางกรอบมาตรการช่วยคน 4 กลุ่มอย่างครอบคลุม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“บอร์ดกำกับดูแลผู้รับผลกระทบโควิด-19” เริ่มประชุมนัดแรก หารือกรอบการใช้เงินเยียวยาสำหรับคน 4 กลุ่ม โดยครอบคลุมทั้งกลุ่มผู้ใช้แรงงานนอกระบบประกันสังคม ผู้มีอาชีพอิสระ กลุ่มแรงงานกลุ่มที่อยู่ในระบบประกันสังคม รวมถึง กลุ่มเกษตรกร ซึ่งปัจจุบันกระทรวงเกษตรฯ กำลังพิจารณาข้อมูล และกลุ่มผู้พิการ คนชรา กลุ่มคนไร้บ้าน ที่เป็นกลุ่มคนมีความเปราะบาง ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ต้องเข้าดูแล ด้านปลัดคลัง คาดสำหรับกลุ่มยื่นขอทบทวนสิทธิเยียวยา 5 พันบาท ในวันที่ 20 เม.ย.นี้ จะได้รับเงินในเดือน พ.ค. พร้อมยืนยันจะจ่ายย้อนหลังของเดือน เม.ย. ให้ด้วย

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับดูแลด้านผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กล่าวหลังการเรียกประชุมตชคณะกรรมการ 10 ปลัดกระทรวงนัดแรก หลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ชุดนี้ว่า ที่ประชุมฯ ได้หารือกรอบการใช้เงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากกการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ใน 4 กลุ่มคือ 1. กลุ่มผู้ใช้แรงงานนอกระบบประกันสังคม รวมถึงผู้มีอาชีพอิสระ 2.แรงงานกลุ่มที่อยู่ในระบบประกันสังคม

3.กลุ่มเกษตรกร ซึ่งปัจจุบันกระทรวงเกษตรฯ กำลังพิจารณาข้อมูลว่ามีกลุ่มใดบ้างและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างไร และ 4.กลุ่มที่มีความเปราะบาง เช่น กลุ่มผู้พิการ คนชรา กลุ่มคนไร้บ้าน และกลุ่มคนที่ว่างงานมาเป็นเวลานานแล้ว โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาเพิ่มเติมว่าคนกลุ่มที่ 4 นี้ได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง

นอกจากนี้ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลด้านผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังกล่าวเพิ่มเติมถึง การจ่ายเงินเยียวยาผู้ตกงานและผู้ขาดรายได้อันเนื่องจากการออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จากรัฐบาลว่า กระทรวงการคลังจะเปิดระบบให้ผู้ที่ถูกตัดสิทธิสามารถขอยื่นทบทวนสิทธิได้อีกครั้งในวันที่ 20 เม.ย.63 และวันที่ 22 เม.ย.63 จะเป็นวันสุดท้ายที่กระทรวงการคลังจะเปิดรับลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท รวมเป็นเวลา 3 เดือน

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังคาดว่า หลังการเปิดระบบทบทวนสิทธิในวันที่ 20 เม.ย. แล้ว กระทรวงการคลังจะเริ่มวิเคราะห์ข้อมูลการยื่นของทบทวนสิทธิจากผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติอาชีพได้ในวันที่ 23 เม.ย. โดยหากรายใดที่กระทรวงการคลังยังไม่มีความมั่นใจในเรื่องข้อมูลแล้ว ก็จะให้กระทรวงมหาดไทยส่งเจ้าหน้าที่การปกครองลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูล โดยหากสามารถพิสูจน์อาชีพได้แล้ว หน้าที่ที่ลงพื้นที่จะส่งข้อมูลต่างๆ ของผู้ที่ขอทบทวนสิทธิผ่านเข้าระบบแอปพลิเคชันกลับมาให้กระทรวงการคลังโดยตรง ซึ่งกระทรวงการคลังจะทำการคืนสิทธิ และโอนเงิน 5,000 บาทกลับไปให้โดยเร็ว

อย่างไรก็ตาม สำหรับรายที่จำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อขอพบตัวผู้ยื่นทบทวนสิทธิแล้ว กระทรวงการคลังคาดว่าบุคคลดังกล่าวจะได้รับเงินจากกระทรวงการคลังในเดือน พ.ค.63 โดยการจ่ายเงินจะย้อนหลังให้ถึงเดือน เม.ย.ด้วย
คลังเปิดระบบให้ยื่นอุทธรณ์ออนไลน์เราไม่ทิ้งกัน 19 เม.ย. นี้ คาดใช้เวลา 7 วันพิจารณาคำอุทธรณ์ผู้ลงทะเบียนรับ 5 พันบาท
คลังเปิดระบบให้ยื่นอุทธรณ์ออนไลน์เราไม่ทิ้งกัน 19 เม.ย. นี้ คาดใช้เวลา 7 วันพิจารณาคำอุทธรณ์ผู้ลงทะเบียนรับ 5 พันบาท
“ปลัดคลัง” วอน ผู้ลงทะเบียนรับเงิน 5,000 บาทขอให้ใจเย็นๆ เผยวันที่ 19 เม.ย. หรืออย่างช้าไม่เกิน 22 เม.ย. นี้ คลังจะเปิดระบบให้ยื่นอุทรณ์การพิจารณาตัดสิทธิ์จ่ายเงินเยียวยาบน http://www.เราไม่ทิ้งกัน.com ได้ ยืนยันการพิจาณาคำอุทรณ์ผลการพิจารณาของคลังจะใช้เวลาไม่เกิน 7 วัน แนะนำผู้ลงทะเบียนที่ถูกตัดสิทธิ์ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาคำอุทรณ์ผ่านออนไลน์มาด้วย ย้ำ ไม่ต้องเดินทางมาร้องเรียนปัญหาที่กระทรวง เหตุไม่สามารถรับเรื่องให้ได้ เพราะกำหนดให้ผู้ลงทะเบียนยื่นอุทรณ์ผลการพิจารณาผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น
กำลังโหลดความคิดเห็น