xs
xsm
sm
md
lg

"สรรพสามิต" เผยผลจับกุมผู้ใช้แอลกอฮอล์เถื่อน ทำผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโควิด-19 กว่า 9.5 หมื่นลิตร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์"สรรพสามิต" เผยปริมาณแอลกอฮอล์ที่ใช้ในระบบการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคตั้งแต่วันที่ 6 มี.ค. -13 เม.ย.63 มีไม่น้อยกว่า 21.9 ล้านลิตร ขณะที่ปริมาณแอลกอฮอล์ที่ผู้ผลิตโรงงานเอทานอลได้ขายให้ผู้ซื้อไปแล้ว 29 ล้านลิตร เผยผลการตรวจค้นและจับกุมผู้ที่ไม่ขออนุญาตใช้แอลกอฮอล์ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ตั้งแต่ช่วงวันที่ 30 มี.ค.-13 เม.ย.63 แล้ว 23 คดี โดยมีปริมาณของกลางกว่า 9.5 หมื่นลิตร ซึ่งคิดเป็นเงินค่าปรับกว่า 7.1 ล้านบาท

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลและกระทรวงการคลังได้มีแนวนโยบายให้กรมสรรพสามิต ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้แอลกอฮอล์ หรือสุราสามทับหากนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด โดยการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในอัตราภาษีศูนย์ของสุราสามทับ (แอลกอฮอล์) เพื่อเป็นการลดต้นทุนทางภาษีและให้มีปริมาณผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ในการเสริมสร้างความปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 โดยการให้สิทธิทางภาษีในอัตราภาษีศูนย์ของสุราสามทับ (แอลกอฮอล์) ซึ่งจากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้มีผู้มาขอซื้อแอลกอฮอล์จากผู้ผลิตโรงงานเอทานอล เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 29 ล้านลิตร และได้นำออกจากโรงงานเพื่อใช้ในระบบ จำนวนไม่น้อยกว่า 21.9 ล้านลิตรแล้ว (6 มี.ค-13 เม.ย.63)

นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทั่วประเทศสำรวจและรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในท้องตลาดทั่วไป พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพสามิต โดยประชาชนสามารถเข้าดูได้ที่ www.excise.go.th ทั้งนี้ ประชาชนสามารถใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแหล่งจำหน่ายที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม มาตรฐานและคุณภาพการผลิตของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดก็ต้องเป็นไปตามที่ทางราชการกำหนด โดยกรมสรรพสามิตไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เป็นเพียงข้อมูลใช้อ้างอิงเบื้องต้นเท่านั้น

อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้มอบหมายให้จัดทำแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจจากสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และเจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่ทั่วประเทศพร้อมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบและปราบปรามสุราสามทับหรือแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตเพื่อนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด สำหรับผลการตรวจค้นและจับกุม ระหว่างวันที่ 30 มี.ค.-13 เม.ย.63 พบมีการกระทำผิด จำนวน 23 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 7,177,796 บาท โดยมีของกลาง จำนวน 95,597 ลิตร

ทั้งนี้ กรมสรรพสามิตยังขอความร่วมมือประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้สามารถก้าวผ่านภาวะวิกฤตนี้ไปได้ อย่างไรก็ตาม แอลกอฮอล์มีคุณลักษณะที่เป็นวัตถุไวไฟที่ควรต้องมีการจัดเก็บอย่างถูกต้อง โดยกรณีที่พบผู้กระทำผิดส่วนใหญ่จะจัดเก็บในบ้านพักที่สามารถพบเห็นได้โดยง่าย แต่อาจมีอันตรายจากการจัดเก็บไม่ถูกต้อง ดังนั้น เพื่อให้การผลิตแอลกอฮอล์เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีมาตรฐานและมีความปลอดภัย

อย่างไรก็ตาม หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับการจัดเก็บหรือการผลิตและจำหน่ายสุราสามทับหรือแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้รับอนุญาต จากทางราชการ สามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ Call center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...