xs
xsm
sm
md
lg

SCB คาด กนง.ปรับลดดอกเบี้ยอีกรอบ จับตาความเสี่ยงตลาดหุ้นกู้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (EIC SCB) คาด กนง. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีก 25 bps ในการประชุมวันที่ 25 มีนาคม 2563 นี้ หรืออย่างช้าภายในไตรมาส 2 ปีนี้ แม้ว่า กนง. มีมติเอกฉันท์ในการประชุมนัดพิเศษ ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายมาอยู่ที่ 0.75% จากผลกระทบที่รุนแรงและยาวนานมากกว่าที่คาดการณ์ของ COVID-19 และเพื่อเป็นการลดภาระดอกเบี้ยของลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงบรรเทาปัญหาสภาพคล่องในตลาดเงิน

ทั้งนี้ เนื่องจากเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มหดตัวลงมากกว่าที่คาดไว้เดิม และแม้มีการออกมาตรการส่งเสริมสภาพคล่องและเสถียรภาพในตลาดพันธบัตรแล้ว กนง. อาจต้องลดดอกเบี้ยนโยบายเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง สนับสนุนการปรับโครงสร้างหนี้ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ร่วมตลาดมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดการเงินโลกมีความผันผวนสูง

นอกจากนั้น ในระยะข้างหน้า กนง. อาจมีมาตรการด้านอื่นๆ ออกมาเพิ่มเติม เช่น การใช้ forward guidance ที่เข้มข้นขึ้นเพื่อส่งสัญญาณในการเก็บดอกเบี้ยนโยบายในระดับต่ำจนกว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวชัดเจน และโครงการปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (targeted soft loans)

ทั้งนี้ ประเด็นที่ต้องจับตามองต่อไป คือ ความเสี่ยงในตลาดหุ้นกู้ของไทย และภาวะสภาพคล่องของตลาด การระดมทุนในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐ (Dollar funding)
กำลังโหลดความคิดเห็น...