xs
xsm
sm
md
lg

"คลัง" เชื่อหลัง ครม.คลอดชุดมาตรการอุ้ม ศก.ใหม่ ศูนย์วิจัยกสิกรฯ จะปรับตัวเลขจีดีพีปี 63 อีกรอบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์"คลัง" เชื่อ "ศูนย์วิจัยกสิกรฯ" จะปรับตัวเลขประเมินเศรษฐกิจใหม่ หลังเห็นมาตรการดูแลเศรษฐกิจชุดใหม่ของรัฐบาลออกมาแล้ว แจงการแจกเงินดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 จะเป็นเพียง 1 ใน 10 ชุดมาตรการที่คลังได้เตรียมผลักดันเพื่อใช้ดูแลและเยียวยาผลกระทบโควิด-19 ชุดที่ 1 เท่านั้น

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวถึงกรณีที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินการขยายตัวของเศรษฐกิจทั้งปี 2563 โตที่ 0.5% ว่า เป็นเพียงการประเมินสถานการณ์ในเวลานี้เท่านั้น แต่ตนเชื่อว่าเมื่อรัฐบาลออกแพกเกจชุดมาตรการขนาดใหญ่ ใช้งบประมาณระดับหลายแสนล้านบาท ที่จะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจในวันที่ 6 มี.ค.63 ก่อนที่จะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติมาตรการในวันที่ 10 มี.ค.63 จะส่งผลให้นักวิเคราะห์ปรับประมาณการจีดีพีใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ตนเชื่อว่าถ้าศูนย์วิจัยกสิกรไทยจะปรับประมาณการตัวเลขใหม่หลังได้เห็นมาตรการชุดใหม่ของรัฐบบาล

นอกจากนี้ ผู้อำนวยการ สศค. ยังชี้แจงเพิ่มเติมถึงประเด็นการแจกเงินเพื่อดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า เป็นเพียง 1 ใน 10 ชุดมาตรการที่กระทรวงการคลังได้เตรียมผลักดันเพื่อใช้ดูแลและเยียวยาผลกระทบโควิด-19 ชุดที่ 1 เท่านั้น ซึ่งชุดมาตรการที่เตรียมไว้เชื่อว่าครอบคลุมประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และประชาชนที่เจ็บป่วยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วย ทั้งนี้ ในต่างประเทศก็มีการแจกเงินประชาชนเพื่อนำไปจับจ่ายซื้อของในสิ่งที่จำเป็น อย่างเช่น ฮ่องกงแจกเงินสด 40,500 บาทต่อราย และสิงคโปร์ แจกเงินสดประมาณ 3,000-7,000 บาทต่อราย เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ชุดมาตรการที่กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจพิจารณาเห็นชอบในวันที่ 6 มี.ค.63 ยังจะมีทั้งมาตรการทางการเงิน เช่น การออกซอฟต์โลน คาดว่าอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่า 3% เป็นต้น และมาตรการทางการคลัง เช่น การจูงใจด้วยภาษี ซึ่งเชื่อว่าจะบรรเทาผลกระทบประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างครอบคลุม และตอบโจทย์ โดยเฉพาะธุรกิจทางด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เนื่องจากกระทรวงการคลังได้มีการหารือร่วมกับภาคเอกชนแล้ว และชุดมาตรการส่วนใหญ่เป็นข้อเสนอของภาคเอกชน

ขณะที่งบประมาณซึ่งกระทรวงการคลังจะนำมาใช้ประกอบด้วยหลายส่วน โดยจะมีการพิจารณาว่าจะใช้งบตามมาตรา 28 ของ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง หรือใช้งบกลาง หรือกู้สถาบันการเงินของรัฐ เป็นต้น แต่ทั้งนี้ยังไม่สามารถระบุวงเงินชัดเจนได้ว่าจะเป็นจำนวนเท่าไหร่ เนื่องจากกระทรวงการคลังเป็นเพียงผู้เสนอแนวทาง หลังจากนั้น จะต้องรอติดตามความเห็นจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...