xs
xsm
sm
md
lg

วนชัยเพิ่มทุนขาย RO สัดส่วน 7:1 ราคา 3.75 บาท/หุ้น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บอร์ด VNG ประกาศเพิ่มทุน 223.85 ล้านหุ้น ขาย RO ในอัตรา 7 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคา 3.75 บาท/หุ้น เพื่อตุนสภาพคล่องกว่า 840 ล้านบาท รับมือเศรษฐกิจถดถอย ผลพวงสงครามการค้า พิษไวรัสโควิด-19 พ่นพิษ บิ๊กบอส “วรรธนะ เจริญนวรัตน์” เผยผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมใส่เงินเพิ่มทุนตามสัดส่วน ระบุจะทำให้บริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น พร้อมดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นตามแผนการ ทั้งช่วยลดความเสี่ยงในการหยุดชะงักของความต่อเนื่องในการดำเนินงาน

นายวรรธนะ เจริญนวรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ VNG เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 223,858,125 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,567,006,876 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,790,865,001 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 223,858,125 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และในอัตรา 7 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.75 บาท รวมมูลค่า 839,467,969 บาท ทั้งนี้ กำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรับชำระเงินในระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2563

วัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและศักยภาพในการแข่งขันให้แก่บริษัท ทั้งในด้านการดำเนินงานและด้านเงินทุน โดยบริษัทมีแผนที่จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท เนื่องจากผลกระทบจากปัญหาภาวะสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศจีน และสภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มถดถอยลง ส่งผลให้ยอดขายของบริษัทลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา

สำหรับการเพิ่มทุนครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอในการประกอบธุรกิจได้อย่างราบรื่นเป็นไปตามแผนการ ลดความเสี่ยงในการหยุดชะงักของความต่อเนื่องในการดำเนินงานของบริษัทซึ่งเกิดจากเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ ซึ่งจะทำให้บริษัทมีความพร้อมสำหรับการดำเนินการตามแผนการลงทุน แผนธุรกิจและแผนการดำเนินงานของบริษัท และที่สำคัญ เงินทุนหมุนเวียนดังกล่าวจะช่วยให้ผลประกอบการของบริษัทได้กลับมาฟื้นตัวเร็วขึ้นตามแผนของบริษัท และนำไปสู่การเสริมสร้างรายได้และกำไรให้แก่บริษัท และเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

“การเพิ่มทุนในครั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ เนื่องจากมีความเสี่ยงเข้าสู่ภาวะถดถอย ผลพวงจากปัญหาสงครามการค้าจีน-สหรัฐฯ และไวรัสโควิด-19 ที่กดดันตลาดเงิน ตลาดทุนทั่วโลกผันผวน ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัว ซึ่ง VNG สัดส่วนรายได้ส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศ ทำให้จำเป็นต้องเตรียมแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน และในการเพิ่มทุนในครั้งนี้กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้ความมั่นใจว่าพร้อมใส่เม็ดเงินเพิ่มทุนตามสัดส่วนที่ถือหุ้นอยู่แน่นอน” นายวรรธนะกล่าว

บริษัทฯ เตรียมจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 เมษายน 2563 กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) ในวันที่ 17 มี.ค. 2563 ส่วนเรื่องการเพิ่มทุนได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date)ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงกำหนดวันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น


กำลังโหลดความคิดเห็น