xs
xsm
sm
md
lg

“กอบศักดิ์” เร่งรัฐปรับทิศทางพัฒนาประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“กอบศักดิ์” ระบุการพัฒนาประเทศหลังจากนี้จะต้องพัฒนาจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบน เอกชนมีส่วนร่วมกับชุมชนและชาวบ้านมากกว่าเดิม

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัดงานสัมมนาหุ้นกู้เพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนตลาดทุนสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ได้บรรยายเรื่อง "บทบาทของภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน" โดยระบุว่า ที่ผ่านมายิ่งพัฒนายิ่งอ่อนแอ โดยเฉพาะต่างจังหวัดความสำเร็จคือภาพลวงตา ในน้ำไม่มีปลา ในนาไม่มีข้าว ปัญหาทั้งหมดเกิดจากแนวคิดที่เริ่มต้นไม่ถูก เพราะเชื่อตามทฤษฎีว่าการพัฒนาจะต้องเริ่มต้นจากข้างบนลงล่าง ซึ่งเป็นแนวคิดที่ไม่ถูกต้อง

นายกอบศักดิ์กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากนี้จะต้องพัฒนาจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนบ้าง โดยจะต้องสร้างชาวบ้าน ชุมชนให้เข้มแข็ง เอกชนเก่งเรื่องการทำบรรจุภัณฑ์ การตลาด หาสถานที่จำหน่าย ขณะที่ชาวบ้านและชุมชนจะเป็นผู้ผลิตป้อนให้ รวมทั้งการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทั้งภาคเอกชนและชาวบ้านชุมชนจะต้องเดินไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ การทำโครงการใหญ่ๆ หลังจากนี้จะต้องทำให้สำเร็จเป็นเรื่องๆ ไม่ใช่แยกกันไปทำเหมือนที่ผ่านมา โดยรัฐบาลจะปลดล็อกสิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับภาคเอกชน เช่น การทำวิสาหกิจชุมชนที่ถูกต้องตามกฎหมาย การทำเรื่องป่าชุมชน

นายกอบศักดิ์ยังได้ยกตัวอย่างการแก้ปัญหาขยะในแม่น้ำสายหลักของไทยว่า หากมีการแบ่งหน้าที่อย่างถูกต้องจะสำเร็จได้ เช่น ปตท.ดูแลปัญหาขยะในแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสายไปเลยไม่ใช่แยกกันทำเป็นช่วงๆ หรือให้เอสซีจีดูแลในส่วนของแม่น้ำบางปะกง เป็นต้น


กำลังโหลดความคิดเห็น...