xs
xsm
sm
md
lg

ม.เกษตรฯ พัฒนาเครื่องกำจัดสารทำความเย็นต้นแบบได้สำเร็จ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดงานสัมมนา
เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการศึกษาและพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ดักจับสารทำความเย็น เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนใช้เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ผศ.ดร.เกรียงไกร อัศวมาศบันลือ ผู้จัดการโครงการฯ กล่าวว่า โครงการวิจัยนี้ได้พัฒนาเครื่องต้นแบบเพื่อกำจัดสารทำความเย็นอย่างถูกวิธีขึ้น โดยเฉพาะการติดตั้งเพื่อทดแทนของเดิม ควรจะต้องจัดเก็บสารทำความเย็นเก่าในภาชนะบรรจุที่เหมาะสม แล้วนำมากำจัดอย่างถูกวิธีด้วยเครื่องที่พัฒนาขึ้นนี้ เครื่องกำจัดสารทำความเย็นต้นแบบนี้ประกอบด้วย ชุดเตาเผาอุณหภูมิสูงเพื่อทำลายพันธะโมเลกุลสารทำความเย็น และชุดควบคุมมลพิษ เพื่อกำจัดมลพิษที่เกิดจากการเผาไหม้ จากการทดสอบพบว่าสามารถทำลายสารทำความเย็นและกำจัดมลพิษได้ดี ในอนาคตจะปรับปรุงเครื่องให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ใช้พลังงานน้อยลง และสามารถใช้กับสารทำความเย็นได้หลากหลายชนิดขึ้น
กำลังโหลดความคิดเห็น...