xs
xsm
sm
md
lg

โกลบอล เพาเวอร์ฯ โชว์กำไรปี 62 โต 21% ทะลุ 4 พันล้านบาท

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์GPSC โชว์กำไรปี 62 โต 21% ทะลุ 4,000 ล้านบาท ปี 63 ลุยขยายผลิตไฟฟ้า-นวัตกรรมพลังงาน

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานบริษัทฯ ปี 2562 มีรายได้รวมทั้งสิ้น 66,562 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 41,682 ล้านบาท หรือคิดเป็น 168% มีกำไรสุทธิ 4,061 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 702 ล้านบาท หรือคิดเป็น 21% ซึ่งเป็นผลจากการรับรู้รายได้จากการควบรวมบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) หรือ GLOW และมีโรงไฟฟ้าที่จ่ายไฟเข้าระบบเพิ่มขึ้น และการปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินตามแผนการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินต่ำลง

พร้อมกันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 หุ้นละ 1.30 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละประมาณ 74 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม แบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งแรกของปี 2562 หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 จึงยังเหลือเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งหลังของปี 2562 ที่จะต้องจ่ายหุ้นละ 0.80 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์รับเงินปันผลวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 (หรือ XD วันที่ 26 กุมภาพันธ์) และจ่ายเงินปันผลประจำปีหุ้นละ 0.80 บาทต่อหุ้นวันที่ 17 เมษายน 2563 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แล้ว

นายชวลิต กล่าวถึงทิศทางการดำเนินงานปี 2563 โดยระบุว่า บริษัทฯ ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปี 2562 เนื่องจากการรับรู้ผลประกอบการจาก GLOW ที่เข้ามาแบบเต็มปี รวมถึงรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าเพิ่มอีก 2 โครงการ ได้แก่ โครงการผลิตไฟฟ้านวนคร ส่วนขยาย กำลังการผลิตตามสัดส่วน 18 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ กำลังการผลิต 9 เมกะวัตต์ ซึ่งจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ไตรมาส 3 ปี 2563 และไตรมาส 2 ปี 2564 ตามลำดับ

ส่วนสถานการณ์น้ำแล้งนั้น บริษัทฯ ได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด และได้เตรียมมาตรการและแนวทางการบริหารจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อให้สามารถดำเนินการผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปโภคได้อย่างเพียงพอและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทฯ มั่นใจว่าโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ จะสามารถดำเนินงานและสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมได้อย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงแสวงหาโอกาสเข้าลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ ๆ ทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้คาดว่าจะได้ข้อสรุปการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศอาเซียน เช่น การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติประเทศเมียนมา พร้อมทั้งการศึกษาและลงทุนในการพัฒนานวัตกรรม เพื่อการกักเก็บพลังงาน และโครงการพลังงานทดแทน รวมถึงโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในแถบภูมิภาคอาเซียนและเอเชียตะวันตก เป็นต้น


กำลังโหลดความคิดเห็น