xs
xsm
sm
md
lg

อินโดรามา เวนเจอร์ส ประกาศกลยุทธ์องค์กรปี 2563-2566

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล ประกาศกลยุทธ์ปี 2563-2566 ในงาน Capital Markets Day

การดำเนินธุรกิจของไอวีแอลที่ใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ได้แสดงให้เห็นว่าสามารถสร้างผลตอบแทนที่แข็งแกร่งให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในช่วงที่อยู่ในจุดสูงสุดและขาลงของวัฏจักรธุรกิจเคมีภัณฑ์

เราได้กำหนดกลยุทธ์ปี 2563 ที่มุ่งเน้นหลักสำคัญ 5 ส่วน ได้แก่ การปรับเปลี่ยนต้นทุนผ่านโครงการโอลิมปัส การใช้สินทรัพย์อย่างเต็มศักยภาพ การเติบโตไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง การเป็นผู้นำธุรกิจรีไซเคิล และการพัฒนาบุคลากร

ในธุรกิจ PET แบบองค์รวม (Combined PET) เรามุ่งสร้างความแข็งแกร่งเพื่อให้เกิดความได้เปรียบด้านต้นทุนการผลิต พร้อมขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน (Circular Economy) สำหรับ PET โดยสร้างความเป็นผู้นำในธุรกิจรีไซเคิล

สำหรับธุรกิจเส้นใย เรามุ่งเน้นประสิทธิผลในการดำเนินงาน การบูรณาการสินทรัพย์ และนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค ซึ่งจะก่อให้เกิดธุรกิจที่สามารถสร้างอัตราผลตอบแทนต่อเงินทุนดำเนินงาน (ROCE) ด้วยตัวเลขสองหลัก

ธุรกิจอื่นๆ ของเราสามารถสร้างกระแสเงินสดที่ใช้ในการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง เรายังคงให้ความสำคัญต่อเงินทุนหมุนเวียน ในขณะเดียวกันก็ดำเนินการลดสัดส่วนหนี้สินอย่างต่อเนื่อง

เราสานต่อการลงทุนพัฒนาบุคลากรของเรา ปรับโครงสร้างองค์กรและการกำกับกิจการ รวมทั้งกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าไอวีแอลจะเป็นองค์กรที่แข็งแกร่งในอนาคต

นายอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส กล่าวว่า “เพื่อมุ่งสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่อง ไอวีแอลดำเนินธุรกิจตามแนวทางเชิงกลยุทธ์ด้วยความมุ่งมั่นที่จะบรรลุผลตอบแทนต่อเงินทุนดำเนินงานในอัตราสองหลัก กระแสเงินสดที่แข็งแกร่งในทุกช่วงของวัฏจักร และผลตอบแทนต่อผู้มีส่วนได้เสียที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย ตลอดการดำเนินธุรกิจของไอวีแอล เราสามารถรักษาสถานภาพที่แข็งแกร่งทั้งในช่วงจุดสูงสุดและช่วงชะลอตัวของวัฏจักรธุรกิจเคมีภัณฑ์ และคาดว่าจะสามารถสร้างความสำเร็จได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยประสบการณ์ที่ช่ำชองและความเป็นมืออาชีพของทีมบริหาร”

กลยุทธ์ดังกล่าวได้รับการนำเสนอและเห็นชอบในการประชุม Global Management Conference (GMC) ของไอวีแอล ซึ่งมีผู้บริหารกว่า 200 คนจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกเข้าร่วมเมื่อวันที่ 30-31 มกราคมที่ผ่านมา ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย


กำลังโหลดความคิดเห็น...