xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นเน่าฟื้นคืนชีพ / สุนันท์ ศรีจันทรา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บริษัทจดทะเบียนที่มีสภาพตายซาก ถูกตลาดหลักทรัพย์จับเข้ากลุ่มที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์มีนับ 10 บริษัท แต่หลายบริษัทกำลังแต่งเนื้อแต่งตัว เพื่อนำหุ้นกลับเข้ามาซื้อขายในตลาดหุ้นอีกครั้ง โดย บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ RICH เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่เตรียมฟื้นคืนชีพ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศให้ RICH ดำเนินการเพื่อให้มีคุณสมบัติกลับมาซื้อขายภายในเวลา 1 ปี หรือภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2563 หลังจากวันที่ 18 ตุลาคมที่ผ่านมา บริษัทได้นำส่งงบการเงินประจำปี 2561 โดยต้องนำส่งงบการเงินที่ล่าช้าให้ครบ และนำส่งงบการเงินตรงตามกำหนด 2 งวดติดต่อกัน

ส่วนรายงานของผู้สอบบัญชีต้องไม่มีลักษณะว่า งบการเงินของบริษัทไม่เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปหรือมีประเด็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน

RICH อยู่ระหว่างแก้ไขเหตุเพิกถอน เรื่องฐานะการเงินและการดำเนินงาน กรณีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ ซึ่งจะครบกำหนดการแก้ไขในวันที่ 9 มีนาคม 2563 และหากบริษัทไม่สามารถแก้ไขให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นบวกได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

RICH ดำเนินธุรกิจให้บริการจัดหาและจำหน่ายเหล็กประเภทต่างๆ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2549 หลังจากนำหุ้นเสนอขายนักลงทุนทั่วไปในราคา 2.25 บาท จากพาร์ 1 บาท

หุ้นกลุ่มเหล็กตัวนี้ถูกจัดเป็นหุ้นร้อน มีข่าวกระตุ้นการเก็งกำไรเป็นระยะๆ ราคาหุ้นขึ้นลงหวือหวา จนถูกตลาดหลักทรัพย์ประกาศใช้มาตรการกำกับดูแลการซื้อขายอยู่หลายครั้ง ขณะที่ผลประกอบการขาดทุนอย่างหนักและต่อเนื่อง จนมียอดขาดทุนสะสม 4,007 ล้านบาท

ปลายปี 2557 บริษัทประกาศเพิ่มทุน นำหุ้นใหม่เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วน 1 ต่อ 1 ราคาหุ้นละ 30 สตางค์ สูบเงินเข้าไปได้ประมาณ 300 ล้านบาท

ปลายปี 2559 ประกาศเพิ่มทุนอีก นำหุ้นใหม่เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม ในสัดส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 30 สตางค์ และแจกใบสำคัญแสดงสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญหรือวอร์แรนต์ฟรีอีก 1 หน่วย สูบเงินไปได้อีกกว่า 200 ล้านบาท

แต่วันที่ 1 มกราคม 2560 หุ้นบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย “SP” พักการซื้อขาย เนื่องจากงบการเงินปี 2561 ส่วนของผู้ถือหุ้นต่ำกว่าศูนย์ ซึ่งเป็นผลจากผลประกอบการที่ขาดทุนหนักติดต่อหลายปี

RICH เป็นอีกบริษัทที่ขยันขยายการลงทุน เงินเพิ่มทุนที่สูบจากผู้ถือหุ้น ถูกโยกไปลงทุน แต่ผลประกอบการกลับขาดทุน

ราคาหุ้น RICH ซื้อขายกันครั้งสุดท้ายที่ 7 สตางค์ โดยมีผู้ถือหุ้นรายย่อยติดค้างอยู่ในบริษัทจดทะเบียนแห่งนี้ 9,268 ราย ถือหุ้นรวมกัน 94.40% ของทุนจดทะเบียน โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่นำหุ้นเข้ามาสูบเงินจากตลาดหลักทรัพย์ แทบไม่เหลือหุ้นอยู่ในมือแล้ว มีเพียงนายทวีฉัตร จุฬางกูร ปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 แต่ถือหุ้นในสัดส่วน 4.58% ของทุนจดทะเบียนเท่านั้น

ความล่มสลายในฐานะทางการเงินของ RICH ความผิดพลาดล้มเหลวในการบริหารงาน จนบริษัทขาดทุนย่อยยับ ผู้ที่รับเคราะห์คือผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวนเกือบ 1 หมื่นราย โดย ไม่มีกรรมการบริษัทฯ คนใดต้องรับผิดชอบ

การแต่งตัวใหม่เพื่อนำบริษัทกลับเข้ามาซื้อขายอาจเป็นการเยียวยาผู้ถือหุ้น เพราะหุ้นที่ถือติดไว้ในมือจะกลับมามีสภาพคล่องในการซื้อขาย

แต่ การฟื้นคืนชีพของ RICH อาจสร้างความเสียหายให้นักลงทุนในตลาดหุ้นซ้ำสอง เช่นเดียวกับหุ้นในกลุ่มฟื้นฟูการดำเนินงานหรือหุ้นในกลุ่มที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ซึ่งกลับเข้ามาซื้อขายก่อนหน้า

เพราะหุ้นกลุ่มฟื้นฟูที่กลับเข้ามาซื้อขายในตลาดหุ้นหลายตัว แม้จะแต่งตัวใหม่จนมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะกลับเข้ามาเป็นบริษัทจดทะเบียน แต่พฤติกรรมหุ้นไม่เปลี่ยน โดยยังเป็นหุ้นที่มีการสร้างข่าวดีกระตุ้นการเก็งกำไร ขณะที่ผลประกอบการขาดทุนเหมือนเดิม และในที่สุดกลับเข้าสู่การเป็นหุ้นเน่า ถูก SP ถูกจับเข้ากลุ่มฟื้นฟูรอบสอง

หุ้นบางบริษัทเวียนว่ายตายเกิดในกลุ่มฟื้นฟูถึงสามรอบ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คงมีหน้าที่เป็นตรายาง ประทับตราให้บริษัทจดทะเบียนที่มีปัญหา แต่สามารถแต่งตัวจนมีคุณสมบัติครบถ้วนกลับเข้ามาซื้อขายในตลาดหุ้นอีกครั้ง

แต่ไม่รับประกันว่า หุ้นเน่าที่ฟื้นคืนชีพจะกลับสร้างความเสียหายให้นักทุนซ้ำรอยเดิมหรือไม่

นักลงทุนจึงต้องระวังหุ้นเน่าที่กำลังฟื้นคืนชีพกันเองกำลังโหลดความคิดเห็น...