xs
xsm
sm
md
lg

ตลท.ให้บริการระบบชำระเงินตลาดทุนเต็มรูปแบบ 11 พ.ย.นี้ เพิ่มความสามารถแข่งขันของไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ตลท.ให้บริการระบบชำระเงินตลาดทุนเต็มรูปแบบ 11 พ.ย.นี้ เพิ่มความสามารถแข่งขันของไทย และเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการชำระเงินระหว่างภาคตลาดทุนและธนาคารพาณิชย์ โดยพัฒนาให้รองรับการรับและจ่ายเงินค่าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์ โดยที่บัญชีต้นทางและปลายทางอยู่ต่างธนาคารกันได้ ลดความเสี่ยงเชิงระบบในการชำระเงิน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ต่อยอดระบบการชำระเงินตลาดทุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการชำระเงินระหว่างภาคตลาดทุนกับธนาคารพาณิชย์ โดยพัฒนาให้รองรับการรับและจ่ายเงินค่าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์โดยที่บัญชีต้นทางและปลายทางอยู่ต่างธนาคารกันได้ ลดความเสี่ยงเชิงระบบในการชำระเงิน พร้อมให้บริการเต็มรูปแบบ 11 พ.ย.นี้ สอดรับแผนยุทธศาสตร์ภาครัฐ National e-Payment ผู้ลงทุนเลือกใช้บัญชีกับธนาคารที่ใช้บริการได้สะดวกเหมือนเดิม ปัจจุบันระบบการชำระเงินตลาดทุนให้บริการแก่บริษัทหลักทรัพย์ 31 ราย ธนาคารพาณิชย์ 12 ราย ในระยะต่อไป ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีแผนจะหารือกับผู้ประกอบการเพื่อให้บริการครอบคลุมธุรกรรมอื่นให้อย่างครบวงจร เช่น เงินปันผลที่บริษัทจดทะเบียนจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น เงินค่าซื้อขายในกองทุนรวม เป็นต้น

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลท. เปิดเผยว่า บริษัท ฟินเน็ต อินโนเวชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด (FinNet) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ตลท.ได้เริ่มให้บริการระบบการชำระเงินตลาดทุนตั้งแต่ปี 2561 ตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาดทุนยุคดิจิทัลครบวงจร และมีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานทุกกลุ่ม ล่าสุดระบบจะให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบ 11 พ.ย.นี้ โดยรองรับการชำระเงินค่าซื้อขายหลักทรัพย์ที่บัญชีต้นทางและปลายทางอยู่ต่างธนาคารกันได้ ปัจจุบันมูลค่าการโอนเงินอยู่ที่ประมาณ 8,000 ล้านบาทต่อวัน ตอกย้ำวิสัยทัศน์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคน "To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone" และสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ของภาครัฐ

"ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอบคุณกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. บริษัทหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และชมรมคัสโตเดียนที่สนับสนุนเป็นอย่างดี ระบบการชำระเงินตลาดทุนดังกล่าวนอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการชำระเงินแล้ว ยังลดภาระการบริหารเงินสดของสถาบันตัวกลาง และลดความเสี่ยงการชำระเงินในระบบธนาคารด้วย ด้านผู้ลงทุนยังคงสามารถเลือกใช้บัญชีเงินกับธนาคารที่ใช้บริการเหมือนเช่นเดิม"

นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย เปิดเผยว่า ระบบการชำระเงินตลาดทุนเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการชำระราคาโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยลดปัญหา อุปสรรค และเพิ่มประสิทธิภาพในการชำระราคาของรายการที่เกิดขึ้นในตลาดทุน โดยเฉพาะรายการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีเพิ่มขึ้นมากจากอดีตทั้งด้านจำนวนรายการและจำนวนเงิน ระบบที่พัฒนาขึ้นมาจะให้ประโยชน์ในการบริหารเงินของทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้ลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ และธนาคารพาณิชย์ และที่สำคัญจะลดความเสี่ยงต่อระบบการชำระราคา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีปริมาณซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มขึ้นอีกในอนาคต


กำลังโหลดความคิดเห็น