xs
xsm
sm
md
lg

ฟิทช์ฯ ให้อันดับเครดิต ธพว.ที่ “AAA” ต่อเนื่อง 7 ปีซ้อน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศจัดอันดับเครดิตของ ธพว. อยู่ที่ “AAA(tha)” นับเป็นอันดับสูงสุดภายในประเทศ ต่อเนื่อง 7 ปีซ้อน สะท้อนความมีเสถียรภาพ และรัฐบาลพร้อมสนับสนุนเป็นกรณีพิเศษ เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมเอสเอ็มอีไทย

รายงานจากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศของ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) อยู่ที่ “AAA(tha)” แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ ซึ่งนับเป็นอันดับเครดิตสูงที่สุดสำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศ และคงอันดับเครดิตระยะสั้นที่ “F1+(tha)” ซึ่งสะท้อนมุมมองของฟิทช์ฯ ว่า ธพว.จะได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษนอกเหนือจากการดำเนินงานตามปกติ (extraordinary support) จากรัฐบาลในกรณีที่มีความจำเป็น โดยพิจารณาจากสถานะทางกฎหมายของธนาคารซึ่งเป็นธนาคารรัฐที่ก่อตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติเฉพาะเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล โดย ธพว. มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับรัฐบาล และมีสัดส่วนการถือหุ้นโดยตรงจากรัฐบาลที่ 98.9%

นอกจากนี้ ธพว. ยังได้รับความช่วยเหลือทางด้านการเงินจากรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีต ซึ่งรวมถึงการให้เงินชดเชยความสูญเสียจากการดำเนินโครงการตามที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี อีกทั้งธนาคารยังได้รับการสนับสนุนด้านเงินกองทุนจากรัฐบาลมาโดยตลอด และคาดว่าจะได้รับการเพิ่มทุนขนาดใหญ่อีกครั้งในระยะสั้น และธนาคารยังสามารถขอให้กระทรวงการคลังค้ำประกันหุ้นกู้ของธนาคารเพื่อสนับสนุนแผนการระดมเงิน โดยตัวอย่างล่าสุดคือ พันธบัตรของธนาคาร มูลค่ารวม 2.1 หมื่นล้านในเดือนตุลาคม 2562 ซึ่งค้ำประกันโดยกระทรวงการคลัง

แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพของธนาคารสะท้อนถึงความคาดหวังของฟิทช์ฯ ว่า โอกาสที่รัฐบาลจะให้การสนับสนุนแก่ธนาคารไม่น่าจะปรับตัวลดลงในระยะปานกลาง ส่วนปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิตของ ธพว. ไม่มีโอกาสที่จะได้รับการปรับเพิ่มอันดับเครดิต เนื่องจากอันดับเครดิตภายในประเทศของ ธพว. เป็นอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงสุดแล้ว ในทางกลับกัน สัญญาณที่บ่งชี้ถึงการลดลงของโอกาสที่รัฐบาลจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนแก่ ธพว. เช่น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะทางกฎหมายของธนาคาร หรือการลดสัดส่วนในการถือหุ้นของรัฐบาลอาจส่งผลให้ฟิทช์ฯ ปรับลดอันดับเครดิต อย่างไรก็ตาม ฟิทช์เชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่น่าจะเกิดขึ้นในระยะปานกลาง

ด้าน น.ส.นารถนารี รัฐปัตย์ รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ ธพว.) กล่าวว่า การได้รับจัดอันดับเครดิตที่ ‘AAA (tha)’ ต่อเนื่องนับตั้งแต่ พ.ศ.2556 ถึง 2562 หรือ 7 ปีซ้อนมาแล้ว สะท้อนให้เห็นถึงความมีเสถียรภาพเครดิตของธนาคาร รวมถึงการมีบทบาทสำคัญในเชิงนโยบายต่อรัฐบาลตามที่ได้มีการกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งธนาคารตามกฎหมายให้เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อการพัฒนาเอสเอ็มอี นอกจากนั้น ธนาคารมีกระบวนการพัฒนาผู้ประกอบการ โดยให้ความรู้ควบคู่กับการเติมทุน ช่วยเพิ่มศักยภาพแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย มีภูมิคุ้มกันทางธุรกิจสูงขึ้น สามารถเติบโตอย่างเข้มแข็ง และยั่งยืน เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทย


กำลังโหลดความคิดเห็น...