xs
xsm
sm
md
lg

EXIM BANK และ U.S.EXIM Bank ย้ำพร้อมขยายความร่วมมือหลากหลายมิติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์EXIM BANK และ U.S.EXIM Bank หารือแนวทางสนับสนุนการค้าไทย-สหรัฐฯ ย้ำพร้อมขยายความร่วมมือในหลากหลายมิติ โดยเฉพาะการสนับสนุนทางการเงินเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นในระยะยาว โดยยึดมั่นในหลักการดำเนินกิจการที่ดี เพื่อรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนในสังคมและประชาคมโลก

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยภายหลังการหารือกับนางคิมเบอร์ลี่ รีด ประธานและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S.EXIM Bank) ในโอกาสเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมธุรกิจอินโด-แปซิฟิกประจำปี 2562 (2019 Indo-Pacific Business Forum) ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 พ.ย.62 ว่า EXIM BANK ได้หารือกับ U.S.EXIM Bank ถึงแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับสหรัฐฯ รวมทั้งการเข้าไปค้าขายหรือลงทุนร่วมกันในประเทศที่สาม

โดย EXIM BANK มียุทธศาสตร์และแนวทางการดำเนินงานในเชิงรุกเพื่อสร้างโอกาสการค้าการลงทุนใหม่ๆ ให้แก่ผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพในการเริ่มต้นหรือขยายธุรกิจกับสหรัฐฯ โดยเฉพาะในปัจจุบัน ความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับสหรัฐฯ มีพัฒนาการที่ดีขึ้นเป็นลำดับ สะท้อนได้จากมูลค่าการค้าระหว่างทั้งสองประเทศเพิ่มขึ้นจาก 1 ล้านล้านบาท มาอยู่ที่ราว 1.4 ล้านล้านบาทในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เช่นเดียวกับมูลค่าการลงทุนโดยตรงสะสมระหว่างทั้ง 2 ประเทศก็เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว

นายพิศิษฐ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า EXIM BANK และ U.S.EXIM Bank ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและเป็นสากล ทั้ง 2 หน่วยงานพร้อมขยายความร่วมมือระหว่างกันในหลากหลายมิติ โดยเฉพาะการสนับสนุนทางการเงินเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นในระยะยาว โดยยึดมั่นในหลักการดำเนินกิจการที่ดีเพื่อรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนในสังคมและประชาคมโลก

ทั้งนี้ ปัจจุบัน สหรัฐฯ เป็นตลาดส่งออกอันดับ 1 ของไทย และเป็นแหล่งนำเข้าอันดับ 3 ของไทย รองจากจีนและญี่ปุ่น ขณะที่สินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปสหรัฐฯ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง อัญมณีและเครื่องประดับ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องจักรและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล ส่วนสินค้าที่ไทยนำเข้าจากสหรัฐฯ ได้แก่ น้ำมันดิบ เคมีภัณฑ์ และเครื่องจักรกลและส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช ในด้านการลงทุน สหรัฐฯ เป็นนักลงทุนรายใหญ่อันดับ 4 ของไทย รองจากญี่ปุ่น สิงคโปร์ และฮ่องกง ขณะที่สหรัฐฯ เป็นประเทศเป้าหมายที่ผู้ประกอบการไทยออกไปลงทุนในต่างประเทศมากเป็นอันดับ 5


กำลังโหลดความคิดเห็น...