xs
xsm
sm
md
lg

โรงพิมพ์ตะวันออก ทยอยรับรู้รายได้ธุรกิจไฟฟ้า-หนุน Q1/61 กำไรพุ่ง 114%

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


บมจ. โรงพิมพ์ตะวันออก โชว์ผลงานไตรมาสแรก ปี 61 กำไรสุทธิ 149 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.18 บาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกือบ 80 ล้านบาท คิดเป็น 114% หลังจากรายได้ธุรกิจไฟฟ้าทยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

นายวีระ เหล่าวิทวัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ EPCO แจ้งผลการดำเนินงานไตรมาสแรก สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ว่า บริษัทกำไรสุทธิ 149.49 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.18 บาท เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 69.77 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.09 บาท หรือกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นกว่า 79.72 ล้านบาท คิดเป็น 114.26%

บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการ 241.92 ล้านบาท ลดลง 7.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.88 ซึ่งเป็นรายได้จากสิ่งพิมพ์ ลดลง 24.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.58 และรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 16.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.13 โดยเพิ่มขึ้นจากโรงไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น ขนาดกำลังการผลิต 9.99 เมกะวัตต์ 7.99 ล้านบาท และจากโครงการ Solar Roof เพิ่มขึ้น 11.58 ล้านบาท ขณะที่รายได้อื่น จำนวนเงิน 28.69 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 12.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.52 จากผลกำไรอัตราแลกเปลี่ยน

ด้านต้นทุนขาย จำนวนเงิน 137.74 ล้านบาท ลดลง 5.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.88 ซึ่งเป็นต้นทุนสิ่งพิมพ์ลดลง 19.21 ล้านบาท และต้นทุนโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 13.65 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากโรงไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น 3.97 ล้านบาท และจากโครงการ Solar Roof เพิ่มขึ้น 7.55 ล้านบาท ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร อยู่ที่ 34.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.64 ซึ่งเกิดจากค่าใช้จ่ายสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้น 0.67 ล้านบาท และจากโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 6.44 ล้านบาท

สำหรับส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 160.10 ล้านบาท จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 2 โรงไฟฟ้า โดยโรงไฟฟ้าที่ 1 ขนาดกำลังการผลิต 120 เมกะวัตต์ ถือหุ้นทั้งทางตรง และทางอ้อม ในสัดส่วนร้อยละ 49.50 รับรู้ส่วนแบ่งจำนวนเงิน 75.87 ล้านบาท และโรงไฟฟ้าที่ 2 ขนาดกำลังการผลิต 240 เมกะวัตต์, ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 40.00 รับรู้ส่วนแบ่งจำนวน 84.23 ล้านบาท

ขณะเดียวกัน บริษัทมีต้นทุนทางการเงิน จำนวนเงิน 56.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.85 ล้านบาท จากธุรกิจสิ่งพิมพ์ออกตั๋วแลกเงิน จำนวน 380 ล้านบาท หุ้นกู้จำนวน 814.50 ล้านบาท เป็นดอกเบี้ยจ่าย 13.55 ล้านบาท และจากธุรกิจโรงไฟฟ้าออกหุ้นกู้ จำนวน 2,418.70 ล้านบาท เป็นดอกเบี้ยจ่าย 27.59 ล้านบาท


กำลังโหลดความคิดเห็น...