xs
xsm
sm
md
lg

ทิปโก้ฟูดส์ กำไรไตรมาสแรก 50 ล.-ทรุดฮวบ 87%

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


บมจ. ทิปโก้ฟูดส์ ไตรมาสแรกกำไร 50 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนกว่า 336 ล้านบาท หรือ 87% จากราคาขายที่ปรับลดลงตามราคาวัตถุดิบ-กำลังซื้อภายในประเทศหดตัว

นายเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TIPCO แจ้งผลการดำเนินงานประจำไตรมาสแรก สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ว่า บริษัทกำไรสุทธิ 49.76 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.10 บาท เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 386.38 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.80 บาท คิดเป็นกำไรสุทธิลดลง 336.62 ล้านบาท หรือ 87.12%

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการรวม 978 ล้านบาท ลดลง 23% จากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากการลดลงของธุรกิจผลิตภัณฑ์จากพืช ผัก และผลไม้ จากราคาขายที่ปรับลดลงตามราคาวัตถุดิบ และธุรกิจเครื่องดื่มจากกำลังซื้อภายในประเทศที่ชะลอตัวลง

ส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวมอยู่ที่ 1,004 ล้านบาท ลดลง 14% จากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากต้นทุนขายลดลง 11% จากรายได้จากการขายและให้บริการที่ลดลง และราคาวัตถุดิบของธุรกิจผลิตภัณฑ์จาก พืช ผัก และผลไม้ ยังคงอยู่ในระดับต่ำ ค่าใช้จ่ายในการขายลดลง 20% ตามสัดส่วนของรายได้จากการขายและให้บริการที่ลดลง และการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการตลาด และส่งเสริมการขายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ค่าใช้จ่ายในการบริหารใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า โดยเพิ่มขึ้น 1% และค่าใช้จ่ายอื่น ได้แก่ รายการกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องจักรจำนวน 29 ล้านบาท และมีการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ จำนวน 2 ล้านบาท


กำลังโหลดความคิดเห็น...