xs
xsm
sm
md
lg

รพ.กรุงเทพฯ กำไรสุทธิไตรมาสแรก พุ่ง 48%

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ ไตรมาสแรกกำไรสุทธิกว่า 2.9 พันล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.19 บาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 945 ล้านบาท หรือเกือบ 48% จากรายได้ค่ารักษาพยาบาล และจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น

นางนฤมล น้อยอ่ำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS แจ้งผลการดำเนินงานประจำไตรมาสแรก สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ว่า บริษัทกำไรสุทธิ 2,919.36 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.19 บาท เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 1,973.63 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.13 บาท หรือกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 945.73 ล้านบาท คิดเป็น 47.92%

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการดำเนินงานรวม 20,029 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% จากไตรมาสแรกปี 60 การเติบโตที่แข็งแกร่งเกิดจากรายได้จากการรักษาพยาบาล และรายได้จากการจำหน่ายสินค้า โดยรายได้ค่ารักษาพยาบาลเติบโตร้อยละ 15% จากการเติบโตของศูนย์การแพทย์แห่งความเป็นเลิศทั้ง 10 แห่ง ซึ่งเติบโตได้ดีทั้งจากโรงพยาบาลเครือข่ายในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมถึงทั้งชาวไทย และต่างชาติ

ด้านค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนั้น ในไตรมาส 1/61 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและค่าเสื่อมราคา จำนวน 16,398 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,541 ล้านบาท หรือ 10% จากไตรมาส 1/60 ซึ่เงพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ำกว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการดำเนินงานรวม


กำลังโหลดความคิดเห็น...