xs
xsm
sm
md
lg

บมจ. เจเคเอ็นฯ โชว์ Q/61 กำไร70 ล้าน-เพิ่มขึ้นกว่า 53%

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


บมจ. เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย โชว์ผลงานไตรมาสแรกปี 61 กำไรสุทธิ 70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 53% ขณะที่รายได้รวม 345 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33% ด้านบอร์ดบริษัทอนุมัติตั้ง “จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์” จากรักษาการกรรมการผู้จัดการขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการเพิ่มอีกหนึ่งตำแหน่ง

นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ JKN แจ้งผลการดำเนินงานประจำไตรมาสแรก สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ว่า บริษัทและบริษัทย่อยกำไรสุทธิรวม 70.57 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.13 บาท เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 46.01 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.12 บาท หรือกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นกว่า 24.56 ล้านบาท คิดเป็น 53.38%
โดยบริษัทมีรายได้จากการขายและบริการรวม 343.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 33.31 ล้านบาท ที่มีรายได้จากการและบริการรวมที่ 258.01 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้ค่าสิทธิ 327.23 ล้านบาท รายได้จาการให้บริการ 16.25 ล้านบาท และรายได้จากการขาย 0.47 ล้านบาท ส่วนรายได้อื่นๆ รวม 1.85 ล้านบาท รวมรายได้ทั้งหมด 345.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 33.63%

ด้านต้นทุนและกำไรขั้นต้น ประกอบด้วย ต้นทุนค่าสิทธิ 180.24 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 136.41 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 32.13 % กำไรขั้นต้น 146.99 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนที่ 113.46 ล้านบาท ซึ่งการเพิ่มขึ้นของกำไรขั้นต้นสอดคล้องกับการเติบโตของรายได้ของบริษัท และบริษัทย่อย โดยอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 44.92% ใกล้เคียงกับปี 60 ที่ 45.41%

ส่วนธุรกิจบริการโฆษณา ต้นทุนการให้บริการ ประกอบด้วย ค่าเช่าเวลาโฆษณา และค่าบริการขึ้นช่องดาวเทียม เป็นหลัก โดยปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนการให้บริการเท่ากับ 9.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนอยู่ที่ 4.82 ล้านบาท โดยกําไรขั้นต้นของธุรกิจบริการโฆษณา 6.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 3.32 ล้านบาท ขณะที่อัตรากําไรขั้นต้นจากธุรกิจบริการโฆษณาอยู่ที่ 41.85% เทียบกับปีก่อนที่ 40.79

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3.2561 ได้มีมติแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ประกอบด้วย นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ จากเดิมประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ (รักษาการ) ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป


กำลังโหลดความคิดเห็น