xs
xsm
sm
md
lg

ตลท. เปิดตัวกระดานเทรดสตาร์ทอัป-เอสเอ็มอี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ตลท. เปิดตัว “LiVE” แพลตฟอร์ม สำหรับสตาร์ทอัป และเอสเอ็มอี พร้อมเปิดระดมทุนอย่างเป็นทางการวันนี้วันแรก เผยมีผู้ประกอบการเตรียมเข้าแพลตฟอร์มอีกกว่า 50 บริษัท

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตลท.ตั้งบริษัท ไลฟ์ฟินคอร์ป จำกัด โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 เพื่อให้บริการแพลตฟอร์มระดมทุนรูปแบบใหม่เรียกว่า Crowdfunding และการซื้อขายหลักทรัพย์ในรูปแบบเจรจาต่อรอง (Over The Counter: OTC) แก่ผู้ประกอบการสตาร์ทอัป และเอสเอ็มอี โดยนำเทคโนโลยี blockchain มาใช้ในการพัฒนา “LiVE” แพลตฟอร์ม ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับธุรกิจสะดวกต่อการขยายบริการเชื่อมต่อพันธมิตรในอนาคต โดยเชื่อมั่นว่า “LiVE” แพลตฟอร์มจะเป็นกลไกสำคัญช่วยขับเคลื่อนประเทศ โดยเป็นช่องทางให้สตาร์ทอัป และเอสเอ็มอี ที่เริ่มออกนวัตกรรมสู่ตลาด แต่ยังขาดโอกาสทางการเงินในปัจจุบัน เข้าถึงแหล่งเงินทุนในรูปแบบ Crowdfunding ซึ่งมีจุดเด่นที่สามารถใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และขยายฐานลูกค้าด้วยการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ ขณะเดียวกัน ยังเป็นการโอกาสให้ผู้ลงทุนตามคุณสมบัติที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ได้เลือกลงทุนในกิจการที่มีศักยภาพเติบโตในอนาคต

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีสตาร์ทอัป และเอสเอ็มอี พร้อมเข้าระดมทุนในแพลตฟอร์ม 8 บริษัท ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความหลากหลายทั้งแบบแอปพลิเคชัน สินค้าอุปโภค บริโภค เครื่องมือแพทย์ และมีอีกกว่า 50 บริษัท แสดงความสนใจเข้าระดมทุน โดยจะเน้นธุรกิจที่มีนวัตกรรมด้านต่างๆ ด้านผู้ลงทุนมีกองทุนในรูปแบบ Venture Capital, Private Equity, Corporate Venture Capital, นิติบุคคล และบุคคลธรรมดาที่มีฐานะทางการเงิน และมีประสบการณ์ในการลงทุน

นอกจากนี้ ตลท. ยังร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทำงานร่วมกัน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญในการผลักดันนโยบาย การบ่มเพาะธุรกิจ รวมถึงให้คำปรึกษาและให้การสนับสนุน ธนาคารออมสิน, บมจ. ธนาคารกรุงไทย, บ. บัวหลวง เวนเจอร์ส, บ. บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล, บ. กรุงศรี ฟินโนเวต, บมจ. อินทัช โฮลดิ้ง และ บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ช่วยแนะนำ รวมถึงมองหาโอกาสร่วมธุรกิจ นอกจากนี้ ยังร่วมกับธนาคารกรุงเทพ จัดการอบรมทั่วประเทศถึงการใช้กลไก ตลท. ในการสร้างการเติบโตให้ธุรกิจ

สำหรับคุณสมบัติธุรกิจที่จะเข้ามาระดมทุนต้องเป็นบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย โดยไม่จำกัดทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารไม่มีประวัติความผิดทางกฎหมาย และมีข้อมูลงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในกรณีต้องการระดมทุนเกิน 20 ล้านบาท ต้องมีประวัติการระดมทุนอย่างน้อย 5 ล้านบาท หรือมี Sponsor หากระดมทุนเกิน 100 ล้านบาท ต้องมีงบการเงินรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ส่วนผู้ลงทุนจะแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ผู้ลงทุนสถาบัน กิจการเงินร่วมลงทุน นิติบุคคลร่วมลงทุน และผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งต้องมีรายได้ต่อปีไม่ต่ำกว่า 4 ล้านบาท หรือมีสินทรัพย์รวมไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท และมีประสบการณ์ลงทุนไม่น้อยกว่า 1 ปี ทั้งนี้ ผู้ประกอบการและผู้ลงทุนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.live-mkt.com และ Facebook: LiVE Platform


กำลังโหลดความคิดเห็น