xs
xsm
sm
md
lg

ตลท. จัดประกวดสุดยอดนวัตกรรมตลาดทุนไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ตลท. จัดประกวดรางวัลสุดยอดนวัตกรรมตลาดทุนไทย 2561 เป็นครั้งแรกของตลาดทุนไทย เพื่อกระตุ้นการใช้นวัตกรรมในตลาดทุนไทย และเฟ้นหาสุดยอดผลงานนวัตกรรม และยกย่องผู้สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่น

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.), สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดประกวดรางวัลสุดยอดนวัตกรรมตลาดทุนไทย 2561 หรือ Capital Market Innovation Awards ในโอกาสครบรอบ 43 ปี ของ ตลท. ในวันที่ 30 เมษายน 2561 เพื่อกระตุ้นการใช้นวัตกรรมในตลาดทุนไทย และเฟ้นหาสุดยอดผลงานนวัตกรรม และยกย่องผู้สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่น

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลท. กล่าวว่า ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดต้องเป็นผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์และนำไปใช้ได้จริง และเปิดใช้งานจริงมาแล้วไม่เกิน 3 ปี นับจนถึงวันสมัคร หรือตั้งแต่ 1 เมษายน 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2561หรือจะเปิดใช้งานจริงภายใน 1 ปี นับจากวันที่สมัคร จนถึง 2562 ซึ่งผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวด มี 2 ประเภท คือ ประเภทบุคคลธรรมดา และประเภทนิติบุคคล รวมมูลค่าเงินรางวัลทั้งหมด 800,000 บาท

สำหรับขั้นตอนการสมัคร บุคคลทั่วไป นิสิต นักศึกษา Startup Fintech สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2561 ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารนำเสนอผลงาน เอกสาร Executive Summary และเอกสารยืนยันการเข้าร่วมประกวด โดยดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ set.or.th เมื่อกรอกรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เเนบส่งกลับมาทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ เป็นไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ละไม่เกิน 10 MB และภายหลังการสมัคร สามารถแก้ไขข้อมูลหรือส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเพิ่มได้ ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านเข้ารอบแรก 20 ผลงาน เพื่อทำการแข่งขันเข้าสู่รอบลึกในวันที่ 8-9 สิงหาคม 2561 และจะเเข่งขันรอบตัดสินพร้อมประกาศผลรางวัลในวันที่ 9 ตุลาคม 2561

นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลท. กล่าวว่า นวัตกรรมเป็นเรื่องจำเป็นและเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ภาคธุรกิจไม่เสียหายจากการถูกดิสรัปชัน ซึ่งเห็นได้ชัดเจนจากธุรกิจมือถือ ธนาคารพาณิชย์ที่มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ รวมทั้งตลาดทุน ซึ่งขณะนี้มีการระดมทุนด้วยการออกเหรียญดิจิทัล หรือ ไอซีโอ ซึ่งตลาดทุนต้องมีการตื่นตัวและพัฒนา โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสร้างสรรค์สินค้าและบริการใหม่ เพื่อตอบโจทย์ผู้ลงทุนยุค 4.0


กำลังโหลดความคิดเห็น